Anda di halaman 1dari 8

TUHAN, BERAPA LAMA LAGI

(Mazmur 13)
Untuk Paduan Suara S-A-T-B Acapella
Do = f; 4 ketuk
Andung Batak (Tangisan yang dinyanyikan)

Pontas Purba 2005

S:

_
0 |0 0

========= _________ ___ ___ ========= ===___


0 0 0 3 493 . 2 3 4 . 4 493 . 4 391 3 . . 0

A:

_
___ ___=== ========= ___
___
0 |0 0 1 3 . 1 2 3 2 1 1 1

Be -ra -

Tu-han,

T:

_
___
3 |5 .

B:
S:

1>

593 5

695 6

be -

ra -

la - ma

Sam

A:

1
lu

pai

0
.

be- ra -

0 0

be- ra -

1 1
-

ma

pa la -

ma

0 0

la -

gi

la -

lu -

0
0

===___
1 7< 1 . .
. 0 1
1 .

1 7<

nyi

T:

ku,

B:

______
3 2 3 .

5 .

___ ___
0 0 1 2 3

ku,

S:

la - ma

___ ___===
___
=========
. 1 1 . 1
1 1
7< 1

nyi

pa

ku

lama

la - ma

___ ___===
___
. 1 1 . 1
4< 4<
5< 5<

1 | Page

di -

___

___ ___===
===___
=========
. 3 391 3
493 4 . .
5
be - ra - pa

B:

da -

da -

nyi

___

___

1 1 1

1 1

ku di- lu -

___

______

4 493 4
ku

___
. .

di -

5 .

___
4<

1 .

0 1

0 5

___
5 . 3

___===

392 1 2 1 2 3

___
3 . 1

___
0 1

ma

197< 1 7<

___
1>

pa la -

___===

pa la -

1
ma

___===

5 594 3 4 3

Tu-han, be - ra -

___
1 1
.

1 .

Tu- han,

___
.

3 .

___
0 1

ku.

0 3

___
5<

Tu - han,

Tu-han, be - ra -

______
391 3 .

___
0 5

ku.

___
1

ri

han,

5<

Tu-han, be - ra -

pakan?

lu - pa - kan?

___
4< 4<

3 .

___
.

5<

___===
192

Tu - han,

___
.

ri-ku, da-ri -

da

ku.

ri -

lu - pa - kan?

4 4 3 4

da -

___
0 0 0 0 3

ri -

___===
. 291 2

bu -

ri -

5 5 4 3 4 .

___
. 3

___ ___===
===___
___ ______
______
=========
. 5 59 3 5
695 6 . . 6 695 6
593 5 .

be - ra -

T:

nyi

Kau bersem -

be - ra - pa

A:

___===
. 291 2

___===
. 493 4

Kau bersem - bu -

___ ___
0 1 23

da -

Kau sem-bunyi

___=== ___=== ========= ___


0 1 7< 1 7< 6< 7< 1 7< 6<

0
___
45

Tu -

___=== ___===

bersembunyi Engkau sembunyi da-ri-

___
03

0 3

___===

Engkau sem -bu -

ku,

______
5 4 5 .

0 0 0

Tu -

A:

0 1
Tu -

pa - kan?.

___===
593 5 .

gi

pakan?

___===

Engkau sem-bu

S:

___

kapan?

pa la -

-pa - kan.

6 695 6

0
.

lu

___

ku di -

___ ========= ========= ===___


___=== ___===
5 . 3 3 . 2 1 2 1 2 3 291 2 . .
0
han

B:

1 1 1 .
a - ku di -

___
6 5

___

___ ========= ========= ===___


___ ___
___===
3 . 1 1 . 7< 6< 7< 6< 7< 1 7<96< 7< . .
7<96< 7<
. 6<97<
han

T:

pa

di -

___

___
.

___===

ku

___

lama

___===

pa

___

Tu - han,

_
0 |0 0

be- ra -

pa lama

pa la -

___
1 .

___
1 5<

ma

5<

be - ra - pa

S:

===___
291 2 .
la -

A:

gi

A:

___
5<

___ ___
. 3 4 5

gi

B:

Engkau sem-

1 .

da - ri -

ku.

___
7< . 5<
0

A:

___
31

___
53

___

___
11

ku ber -

___ ___
0 5< 5< 5<
___
53

11

___

5<

ku,

a - ku

Tu-han?

5 .

Tu-han?

Tu-han?

___=== ___=== ___===


1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Tu-han?

___

bu - nyi

a - tir.

ku -

a - tir.

ku -

a - tir.

___=== ___
.

5 .

1 2 1 0 1 2 1 2 3

Sam-pai kapan

Sampai

___
40

___
53
Sampai

___
0 5<

___

___
5< 0
Sampai

ku ber -

___
31

se -

0 5<

5<

ka- pankah

___
03

___
5 3 0

ka- pankah

___ ___
11
01

3 1 0

ka- pankah

___=== ___ ___ =========


___
1 21 0 1 2 3 2 1
1 . 0 1 23

___

ku ber -

1 1
Sampai

se- dih,

___ ___ ___


0 5< 5< 5<

ka-pankah, se -

___ ___ ___


03 53 04

Sam-pai kapan

___

ku

se -

___ ___ ___


0 1 2 1 0 5<
ka-pankah, se -

___=== ___
ruku

___

04

te -

4 4 4 4

te - lah mengua-

lah

___

dan kini

0 5<

5<

dih.

___ ___
0 3 45

3 .
dih,

dan kini

1 .

dih.

========= ___=== ___===

___=== ___ ___ ========= ___


___ ___ ___
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1
0
ru-ku

___ ___ ___


1 1 0 1 0 1 10

a-ku

ber - se - dih.

Sampai

5<

___ ___
1 1 0 3 0 1

ku -

a-ku

ber - se - dih.

se- te -

2 | Page

___ ___ ___ ___


5 5 0 5 0 3 30

___
04

4 392 3 4

se- mu-a se-te-

___

a-ku

se- te -

se-te-ru-ku

___
. 5< 5<

tir,

___

___=== ___ ___ ___


___ ___
4 392 3 4 0 4 4 4
se- mu-a

a-

___
3 1

53

bu -

___
5 5

___

Sam-pai kapan

___=== ___=== ___===


1< 0 7< 1 0 7< 1 0 3 3
0
___=== ___=== ___===
5 0 5 5 0 5 5 0 5 5

ku-

ber - se - dih.

___
05

aku

___=== ___=== ___===


3 0 2 3 0 2 3 0 5 5

___

Engkau sem -

5< 5<

___ ___ ___


5< 5< 0 5<

kapankah,

ruku,

___

___ ___ ___


___
___
7< 7< 0 1 0 7< 7< 0

aku

___
3 1 0

se- dih,

5<

Engkau sem-

Tu-han.

___
55

nyi

nyi

ku,

ka-pankah,

___

___===
5<

ri -

___
01 31

se - dih

bu -

___===
493

___
53

aku

se- dih,

bu -

Engkau sem-

ka-pankah,

kapankah,

___
01

ku,

ka-pankah,

kapankah,

___
03

Engkau sem-

___===
===___
___ ___
394
594 5 . . 3 4 5
5 .

ri -

___=== ___ ___ =========


=========
5 . 1 2 1 0 1 2 1 2 3 2
. 3
___
3 1
0

nyi

ku,

___
0 5<

___
03

Sampai

a - ku ber - se -dih

S:

da -

Sampai

ku.

dih, se- dih,

B:

___
0

ku.

a - ku ber - se -dih

T:

3 .

dih, se- dih,

A:

1 .

ri -

___
1 . 5<

Sam-pai kapan

___===
291

___=== ___ ___ =========


5 . 1 21 0 1 2 1 2 3
3

lama

___===
===___
___ ___
192
392 3 . . 1 2 3
3 .

ri -

da -

bu - nyi

da - ri -

Sampai

S:

nyi

___
53

Sampai

B:

da -

___
5<

Sampai

___
5< . 5<

da -

nyi

ku.

Sampai

T:

.
5<

Sam-pai kapan

A:
5<

nyi

Tu-han, be- ra-pa

___===
___===
===___
___ ___
1
1 . 7<96< 7< . 6<97<
197< 1 .

___
4 . 3

da - ri -

S:

___===
291 2 .

Engkau sem -bu -

___
2 . 1

pakan?

___===
5 . 493 4 .

___ ___
5<
. . 5< 5<
1 . 5<

da - ri -

T:

3 .

Engkau sem -bu -

la-gi

S:

___ ___
1 2 3

Engkau sem -bu -

===___
493 4 .
la -

B:

gi

ku di-lu -

===___
___ ___
7<96< 7< . . 1 7<
7< 1
1 . 7<96<
la

T:

lama

me -

3 .

2 3 .

2 31

sa -

ri- ku,dan kini

1 ,

___=== ___===
7< 1 . 7< 1

di -

ngu - a - sa -

i - ku.

2 3

T:
B:

___=== ___ ___ ___


___ ___
6 594 5 6 0 6 6 6

6 594 5 6

se- te -

ruku,

se- te -

4
1

4<

te -

ru

A:

se- mu-a

B:

5 .

5 5 .

5 53

sa -

ri- ku,dan kini

di -

1
-

___

04

ruku

se- mu-a se-te-

ruku

4 5

5<

sa -

se- te -

4
2

4<

te -

ru

1
ber

so

========= ___===
2 1 7< 6<
5< . 5 5
.

5 .

Tu-han.

Tu-han.

5<

5<

ku

Tu

han.

___=== ___ ___ =========


=========
5 . 1 2 1 0 1 2 1 2 3 2
. 3
___
31
0
___
53
___
11

ku ber -

___ ___
0 5< 5< 5<

se-

___
0

ka-pankah,

___
03

___
53

ka-pankah,

___
01

___
3 1 0

ka-pankah,

___=== ___=== ___===


3 0 2 3 0 2 3 0 5 5

3 | Page

dih

a-ku

___
55
a-ku

rak

5 .

a - ku

5 5 .

7<

5 7 .

5<
tas

di -

0 5<

53

03

53

01

a-ku

ku -

0
a-ku

31

ka-pankah,

___
5 .

___

55

05

ku -

___
40

ber - se - dih,

___
0 5<

ber - se - dih,

___=== ___
1 2 1 01

sampai

___
5 3
sampai

___
5< 0
sampai

a- tir,

___ ___
1 1 0 1

ku -

a- tir,

___

1 2 1 0 1 2 1 2 3

Sam-pai ka-pan

ber - se - dih,

a- tir,

___

___

a-ku

___ ___ ___


___
___
7< 7< 0 1 0 7< 7< 0
___
04

___

___

___

___=== ___
.

___

5< 5<

ka-pankah,

tir.

___

___

___ ___
.
11

___
. 5
5

ku- a -

___

31

Tu- han.

___
05

7< 7<

___

___ ___ ___


5< 5< 0 5<
a-ku

7 .

ka-pankah,

Sampai

so - rak me -ning-gi - kan

___

Sampai

___
5<

___

Sampai

Tu-han. Tu- han

5<

___=== ___ ___ =========


5 . 1 2 1 01 2 1 2 3 3

7< 2

========= ___=== ___===


___
5 1 2 1 7< . 2 7< . 5 7\95
30
5<
0 1 10

so -

___
.

2 5 .

___=== ___===

6 6 6 6

Sam-pai ka-pan

========= ___===
___
7< 6< 5< 5<
5<
1 1 03 0 1 10

2 2 .

========= ___=== ___===

4<

rak-

ku

ki - ni ber-so-rak so - rak me -ning-gi - kan

1
-

ber

___

06

ruku

========= ___=== ___===

4 4 4 4

ni

___=== ___

se - mua

ki - ni ber-so-rak so - rak me -ning-gi - kan

ki -

6 594 5 6

Sampai

S:

___=== ___

ruku,

Sampai

B:

4<

me - ngu -

se- te -

Sampai

T:

lah

___=== ___ ___ ___


___===
6 594 5 6 0 6 6 6

Sam-pai ka-pan

A:
5<

6 6 6 6

___=== ___ ___ ========= ___


___ ___ ___
___===
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1
5< . 7<

ri

S:

se- te -

di- ri a -tas- ku,

B:

te

se - mua

di- ri a -tas- ku,

T:
3

========= ___=== ___===

te - lah mengua-

4 392 3 4

ruku,

di- ri a -tas- ku,

A:

se- te -

se

S:

06

ruku

___=== ___ ___ ___


___===
4 392 3 4 0 4 4 4

se-te- ruku

T:

___

se

S:

___=== ___

ku ber -

___
3 1

0 5<

se -

5<

ka-pan-kah

___
03

___
5 3 0

ka-pan-kah

___ ___
1 1
0 1 3 1 0
ka-pan-kah

___ =========
2 3 2 1
1 . .

0 5

___

dih, se- dih,

A:

se - dih, Tu-han?

a - ku ber - se- dih

T:

Tu-han?

53
1 1

Tu-han?

A:

___
1 1

T:

695 .
Tu -

ya,

Tu -

1
-

A:

Al - lah,

___
1 1

pan -dang - lah

ku,

ya,

4<
Al -

4
lah

lah

___
3 1

___
0 1

___
31

___
03

ya, Tuhan Al-

lah-ku,

Tu -

ya,

Tuhan,

ya,

========= ========= =========


.

5 4 3 5

4 3 5 4

3 5 4 3

5 4 3 5

Pandanglah,pandanglah a - ku, ya,Tuhan, Al lah-ku, Tuhan,

5<

5<

ja - wab

___
1 1

___ ___ ___


0 1 0 1 0 1

lah

wab - lah

4<

dang - lah,

Al

de

___
0 3

de -

=========
===___
593 . 1
293 2 .
ngar

do -

___
0 1

ngar

a -

ku.

___
___
7< 7<
0 7<

do -

a-ku,

ya,

___===
5 5 5 5

a -ku,dengar - lah do -

ya,Tuhanku.

4<

___
0 4

lah

___=== ___=== ___===


6 6 6 6 . 6 6 . 5 5

ja

a-ku,

5<

___
. 5

a-ku,

ja-wab-lah do -

ya,

___
4 4

___=== ___ ___ ___===


4 4 4 4 4 0 4 4 4 4

5<

ku,

=========
___
695 . 6
1> 1>

han,

ja-

a -

___
. 6

___

pan-dang -

___ ___ ___


0 1 3 1 0 1

dang -lah

4<

lah- ku,

___
05

O,

A:

6
lah

___ ___ ___


0 1 0 1 0 1

Allah,

lah

ku.

Pan -

S:

695 .

pan-dang -

Pandanglah a-ku,

B:

. 6

Tuhan,

T:

===___
=========
391 3 .
.

pan -

S:

___

ku.

___
3 1

a -

B:

===___

a-ku,

T:

4<

dang

===___
593 5 .
a -

A:

========= ========= ========= =========


===___
=========
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 3
493 4 .
. 4 493 .

Pan

S:

dih.

495 6 .

Pandanglah, pandanglah a- ku, ya, Tuhan Al- lah-ku, ya, Al-

B:

1 .

han

wab

.
-

do

___
. 3
Tu-

a - ku,

4<

han,

ku

5<
ya,

___
. 5

Tu

___===
___===
593 5
695 6
.

to -

long pu-

lih - kan

___
___
___
___ ___
___
___===
2 7<
0 7<
2 7<
0 7< 2 7<
. 1 .

___=== ___=== ___=== ___===

Tuhan,

han, to-long

4 | Page

dih.

han

___
0 1

Tu -

3 .

=========

___
0 1

dih.

___ ___ ___


0 1 3 1 0 5<

ya

Tu -

___
5< .

ka-pankah, se

___===

___
0 1

hanku,

ka-pankah, se

___

dih.

___ ___ ___


03 53 04

Sampai

han,

se -

___ ___
5< 5< 0 5<

ka-pankah, se

___

___=== ___=== ___===


1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

=========
6
.

___
0 5<

Sampai

Tu-han? Sampai

a - ku ber - se- dih

S:

___
3 1

___=== ___=== ___===


5 0 5 5 0 5 5 0 5 5
a - ku ber - se- dih

B:

Sam-pai ka-pan ku ber-

___=== ___=== ___===


1 0 7< 1 0 7< 1 0 3 3
3

Al -

lahku,

ya, Tuhan,

Tu-

0 1

1 .

1 3 .

3 1 1 1 1 .

pu-lih-kan,to-long

pu - lih - kan

T:

B:

S:

___===
___===
5 5 5 5

___===
5 5 5 5

5 5 5 5 5

3 .

ya,Tuhan-ku,

ya, Tuhanku,

ya,Tuhanku,Tu-

han, to-long

5<

han -

ya,

ku,

a-

a-

A:
5<

B:

3 . 1

1>

a-

a- tanku,

ha -

ku ber -

6<
ca-

ha -

ku ber -

ca-

ngat -

ber-ca -

ha-nya Eng-

ku,

kau

ha-nya Eng-

kau

an -

___
1 . 5<
1 . . 0
lah se

5<

ha-nya Eng-

5<

- mangat

___

ku,

kau

___
. 5<

___
5< 5<

ha-nya Eng-

kau

0
7<

. 5<

ku.

___
|3 .

da - lan -

ku.

___
1 . 5<

an -

___
.

ku.

da - lan -

an -

ku,

4 5

pu lih-kan

___===
___
7< 1
1 . 7<96<

lah

ngat -

. 3

___
5< 5<

___
|1 .

da - lan -

___

pu lih-kan -

haya,

___===
493 4 . 3

ma -

ya,

___

7<

pu lih-kan -

493 4 .

___===
___===
===___
___ ___
5 . 493 4 . 394
5 4 5 . . 3 4 5
5 .
se -

7<96<

ya,

ha -

___
5< 5<

___===
___===
===___
___ ___
1 . 7<96< 7< . 6<97<
1 7< 1 . . 5<
| 5< . . 0
ma -

___

594 3 4 3 4 5

an -

se -

2 3

. 5

gar ma - taku

ku,

___

pu lih-kan -

___=== ========= ===___

lah

ngat -

. 1

___

___===
291 2 . 1

ma -

pu - lih - kan

ya,

7<

___===
___===
===___
___ ___
3 . 291 2 . 192
3 2 3 . . 1 2 3
3 .
se -

lih - kan

5< 1 1 1 1 .

291 2 .

ca-

197< 6< 7<

___ ___
1 . 1 5< 5<

a-

493 4

___=== ========= ===___

gar ma - ta -

___
0 1

pu-lih-kan,to-long

ku ber -

gar ma - ta -

0 5

tan- ku,

5< 5<

392 1 2 1 2 3

___

___

1 3 3 3 391 3
pu-lih-kan,to- long pu -

___=== ========= ===___

gar ma - ta -

a-

___ ___===
___
. 1 1 . 1
1 1
. 5< 5< 5<

lah

T:

5 . 3

0 1

tanku,

a-

___

___

___ ___===
===___
___
. 4 493 4
391 3 . .

ke - ku -

S:

0 3

1 .

ku, Tu -han, to-long

a-

3 1 .

2 1

___

tan- ku,

___=== ___=== ___=== ___===

___=== ___=== ___=== ___===

5<

Tu - han -

___ ___===
___
___
. 1 1 . 1
1 1
. . 1 7< 1

ke - ku -

B:

___ ___===
===___
___
. 6 695 6
593 5 . .

ke - ku -

T:

___

___===
5
2
1 . 1 .

ke - ku -

A:

___=== ___

da - lan -

5<
ku.

MM = CA 100, Yakin dan ceria

S:

___=== ___ ___ ___===


=========
1> . 5 5 5 0 5 593 5
1
Ku - per ca-ya

A:

___
1 1
A-ku

T:

Eng-kau

per -

ca -

ti

ya

ku

S:

ku.

Tu-

5 | Page

1>

1 1 2

se -

ti -

Tuhan

___
1 5<

ya

kasih

seti -

___

___===

Eng-kau se -

i -

Kasih se- ti-a

___
5<

5 5 5 0 5 593 5

Ku per- caya

2 3 3 . 1

2 3 2
long -

ti

tu -

lah

___=== ___ ___ ___


5 3 3 3 3 5 3 0 4

hanku te-tap se- ti- a.

ca

3 .

___

ha-nya ka- sih - Mu Tuhan pe - no -

___=== ___ ___


5 3 3 3 3 5 3

sela - lu per -

3 .

a,

kasih

___=== ___
___===
1
.

. 2

___=== ___

___ ___
___
___
___ ___ ___
0 5< 0 5<
0 5<
1 1
0 5< 0 5< 0 5<

___ ___
1
5<
1 5< 5< 5<
1 5< 5< 5<
A

___=== ___

___
1 1

___=== ___ ___ ___


5 3 3 3 3 5 3 0 3
A -ku te-tap per-caya

B:

se-

___ ___ ___


0 1 0 1 0 1

___

se -

___ ___
5< 5<
1
-

___
3

Tuhan

. 2
a,

Mu

5<

i-tu-lah pe

___=== ___
3 .

1 1 2

Engkau me-

3 .

nye - la -

A:

___
___
___
5< 5<
0 5< 5< 0
1 1
peno

T:
B:

long-ku.

___ ___ ___


___
1 1
0 1 0 1 0 1

A-ku

per - ca -

ya

ti

5 3 3 3 3 5 3 0 3

5 3 3 3 3 5 3

A -ku te-tap perca-ya

hanku te-tap se- ti- a.

no

long -

ku.

___
5<

1
A

ku

___

se -

la- lu me-nolongku.

1 0

___

kasih

___=== ___
___===
3 2 3 4 4 3 0
1
5<
5< 5<
1

___=== ___

___ ___
___
___
1 1
0 5< 0 5<
0 5<

___=== ___

Tu -

___
1 5< 5< 5<

sela - lu per -

ca

ya

Tuhan

5 3 3
Kasih me -

___

___

___
5<

kasih

1 5<

se-ti-

do = G

S:

___ ___
3 3 . 1

ke - hi -

matkan

A:

nye -

la

S:

penye-lamat

S:
5

A:

T:
B:
1

___=== ___

. 2

3 .
a,

per-ca-ya

___
0 5< 5<

dup-ku.

___
0

A-ku

Eng-kau

___
1 1

1 1 2
dan ki-ni

per - ca - ya

___=== ___ ___ ___


5 3 3 3 3 5 3 0 3
A-ku te-tap per-ca-ya

5<

dup -

1 0

ku.

___=== ___

ku

se -

5<
0

ya

ti

a,

a-ku

2 3 2 1

ber - syu-

kur,

kasih

se-ti -

___ ___
5<

Mu,

5 6 .

so - rak

ba -

gi Tu - han dan ber- nyanyi,

5 6 .

ka

___
.

. 1>

sorak dan bernyanyi, kar - na

___=== ___=== ___===


4 .

3 4 .

so - rak

ba -

gi Tu - han dan ber - nyanyi,

3 4 .

___
___
___
___
4< 4<
0 1
4< 4<
0 5<
ber -

sorak,

___=== ___===
___
___===
5 . 4 3 . 4
5 5

ber -

ik ke - pa - daku

___
0 1
lu

___=== ___===
___===

___

4 6

. 6

bernyanyi,

___

___===

4 5

6 .

so - rak

___===

3 .

___

at

ber

___=== ___===
6 .

5 6 .

ba -

gi Tu - han dan ber -

sorak ba-gi Tuhan

___===

bu -

Tu - hanku

5 6 .

ber -

ber -

3 .
___
0 4<

ba-ik ke-pa-daku

___

at

1 1 1 1 1 1

___
0 1

ku

bu -

Kau berbu-at ba-ik,

========= ___ ___ ___


========= ___
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1
0 1
___

5 .

___

___
___
0 1 4< 4<

nyanyi,

ku mau ber

5 .

kar-na Eng- kau ber -

___ ___
4< 4<

___

___===

___

5 4

5<

a.

kau ber -

___

___
.

___
0 1

. 3

ri -

kar-na Eng-

1 1 1 1 1 1 0 4 0 7<

___===
___===
4 . 3

7 6

========= ___

ber -

ber -

ka-ri - a. A-ku ber -

___

sorak ba-gi Tuhan,

ya,

ri - a,

1 5< 5< 5<

___

6 1>

___
0 5<

___=== ___ ___ ___


3 293 4 4 3 1 2 3

========= ___
___
___
========= ___
1 1 1 1 1 1
0 1
0 1

6 | Page

a. A - ku ber -

___
5< 5<

ber- su -

a-ku ber-su

___=== ___=== ___===

1 3 4 5

suka -

ki-ni a -ku ber-syukur dan

___
___
1 5<
5< 5<

6 .

sla -

___

ka - ri

___=== ___ ___ ___


5 3 3 3 3 5 3 0 4

1 5< 5< 5<

se-la-lu per

=========

ber-syukur ber - su -

___===
___===
6 . 5

___
0 1

Tu -

___
5<

___

3 . 2 3 3 . 1
ku

se -

___
0 1 0 1 0 1

___ ___
___
___
___ ___ ___
___
0 5< 0 5<
0 5<
1 1
0 5< 0 5< 0 5<
0 1

ba -

A:

Ku

___

Sorak,

S:

ku.

___
5< 5<

___=== ___ ___ ______


. 5 5 5 0 5 593 5

___
hi

___=== ___ ___


5 3 3 3 3 5 3

ca

1>

tap ke-hi-dupan-ku.

hanku te-tap se- ti- a,

B:

1 0

___=== ___
3 2 3 4 4 3 0

Mu

___
1 1
5<

mat hi -

5<

kasih

T:

te

ti -

A:

___

___ ___
1 5< 5< 5<

___
3

pan

___ ___ ___


3 3 5 3 0 4
nyela-mat-kan

B:

du-

___ ___ ___


0 5< 0 5< 0 5<
pe -

T:

=========
2 3 2 1
1

ya

___=== ___===

5
___

T:
B:
1

S:

3 .

2 1 .

ba -

ik ke - pa - daku

___
1 1

___
0 5<

buat

yang

___
6 1>

3 3

karna Eng - kau

========= ___ ___ ___


========= ___===
1 1 1 1 1 1 0 4 0 7<
2 . 1

kar - na

B:

___===

. 6

5 4

3 .

T:
B:

S:

___
. 1

A:

___ ___
0 5< 0 5<
nye -

B:

ku

du -

la -

mat hi-

S:

___
. 7
Ha -

___
___
0 5<
1 1

___
0 5<

bu-at

baik

___ ___=== ___


. 2 3 . 1 1 2

se - ti -

a,

kasih

se -

ti

Ha- le -

___=== ___
5 . 2 2 2
Ha -

___

7 | Page

le-lu-ya,

lu- ya,

___
5<

kasih

1 5<

se-ti -

. 6

ya,

Ha- le -

lu- ya,

Ha-le-lu-ya,

ya.

Ha-le-lu -

___=== ___

___

5< 5<
-

Mu,

___
le-lu

Ha- le -

___
0 4

___
0 4

min

A - min

Hale- lu-ya,

ya, Hale- lu-ya,

Ha -

le-lu-

___

le-lu-

___

0 }

0 }

ya.

___=== ___ ___


___
3 5 5 5 3 . 5
5 5
5 .
ya, Hale- lu-ya, ` Ha

Ha-le -

1>

ya.

lu -

___=== ___=== ___


___===
0
4< . 1 0 1 1 4< 1
0

ku.

1>

___=== ___
2 2 294

pe -

4 6

Ha -

___=== ___
0 4 4 4 4

le-lu -

lu-

___
.

ya,

___=== ___
5 3 3 3 3

___ ___
___=== ___=== ___=== ___===
0 5< 5< 1 2 3
4 . 1 1 . 1 1 . 1 1 .

___
5 7

Ha- le -

___
1 1

kasih me-nyela

___

ya

___=== ___
3 . 2 3 3

Tuhan,

hanku te-tap se- ti- a,

ca

sla

___
0 5<

___=== ___ ___


5 3 3 3 3 5 3
0
1

___
5< 5<

Engkau me - nye - la-matkan

___
___ ___
___
1 1
0 5< 0 5<

ya

5<
long -

yang

___=== ___=== ___=== ___===


___=== ___ ___=== ___
2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2
1 3 3 3 1 . 293 4 4
3 .
ya,

T:

___
1 1
ber -

tap kehi-dupan-ku.

ya,

A:

3
da -

d up-ku, Ha-le-lu-

___===
pa -

matkan te -

no

slalu baik ke-pa - da-

2 .

___=== ___
3 2 3 4 4 3

i-tu-lah pe

ku, Ha-le-lu-

7<

ke-

___ ___
5 3 0 4
___ ___
1 5< 5< 5<
1

lu,

7<

ku,

___ ___
1 3 4 5
6

7<

4 .

Tu -

___
___
5< 5<

0 1

sla -

___
1 5< 5< 5<

an

0 1

___

se-la-lu per -

=========
2 3 2 1
1

ke- hi -

T:

___

ku

da -

A-ku te-tap per-caya

lu.

da -

4 3 .

ku,

ik pa -

ik pa -

___=== ___ ___ ___


5 3 3 3 3 5 3 0 3
0
5<

lu ba -

3 3 .

A-ku

5<
1

ber

lu ba -

___===
4 . 5 5

___
5<

so-rak

la -

ku.

Tu-han

ber -

___
4< 4<

3 .

Eng-kau

ca -

___
0 1

___
0 4<

per -

3 4 .

se -

___
___ ___ ___
0
1 1
0 1 0 1 0 1

7<

gi Tu - han dan ber -

___=== ___=== ___===

Tu - hanku

Ku per- ca-ya

A:
5<

la -

___=== ___ ___ ______


1> . 5 5 5 0 5 593 5

3 4 .

ba -

___=== ___=== ___===


5 . 5 5 . 6 5 . 3
2

Kau se- la- lu ba-ik,

___
___ ___ ___
4< 4<
0 1 4< 4<
0 5<

4 .

sorak

1 1 1 1 1 1

___

bernyanyi

so - rak

========= ___

karna Eng - kau

nyanyi

S:

se -

___

nyanyi

4 .

pa da-ku. Ber -

___ ___
___===
. 1> 7 6
5 . 5

___
___===
4 6

2 3

___ ___ ___


___
___
0 5< 1 1 0 1
4< 4<

ba-ik

Sorak dan bernyanyi

T:

. 1

ku mau ber-

___
1 1

nyanyi,

A:

0 }

B:

5< 5<
0 5<
1 . . 0 }
luya,

5< 5< 5<

Hale- luya,

Ha -

0 5<
le

1
lu - ya, Ha -

5<

1 5<

le-lu -

ya.

5< 5<

Re-typing March 2016


Yayan

8 | Page