Anda di halaman 1dari 1

1/4

LILIN-LILIN PERDAMAIAN
C = DO ; 4 / 4
Dengan Perasaan; MM=70

Lagu, syair dan arransemen:


Drs Bonar Gultom

1
3

M 5 .

5 .

6 5 .

1 2

3 2 3 .

3 .

4 3 .

5 6

M 1 .

0 3 5 7

0 0 0
S

6 .

5 .

0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 3 6 5 1

A da kah engkau se per ti

da ku

me ra sa kan ge

0 0 0

0 0 0 0

0 0

A 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0

B 0 0 0

0 0 0 0

0 0

4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 3 4 1 7 6

5 5 5 5 5 5 6 7

1 1

lap ser ta ke lamnya ki ni

du ni a se mes ta,

du lu pa da mu la di a

di cip

0 0

A 0

0 0

0 0

B 0

0 0

yg

12

1 1 1 7 6
ta kan Tu han, te

5 3 3 5 4 3 2 5

5 .

rang dan in dah, da mai se jah

3 3 3 3 3 3 3 3

t'ra.

Ki ni ke ge la pan se ma

0 0

0 0 0 0

A 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

B 0

0 0

0 0 0 0

Huuu.....
16
3

3 3 2 3 6 5, 1

4 4 4 4 4 4 ,

kin me ra ja le la dan

memba wa ben ca na

4 4

4 4 3 4 1 7 6

ser ta

pra ha ra de ri ta, meng

5 5
him pit

5 .

7 .

A 6

5 .

5 .

7 .

B 6

5 .

Huuuu.....

Huuuu...

19
3

5 5 5 5 6 7

1 1 1 1 1 7 6

mencekam, ser ta me

ngancam ma nu si a, ti

5 1 1 1 1 7 .
a

da la gi da mai

6 7
sen to

sa.

7 .

4 .

6 1

A .

7 .

4 .

2 1

2 .

6 .

1 5 4 3

B .

7 .

4 .

1 3 2 6

Huuuu.....

Partitur ini dapat direproduksi dengan izin transcriber ; sumber: www.koleksikoor.com