Anda di halaman 1dari 17

SULIT

78 PERTANIAN
BAHAGIAN A
[60 markah]
Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang di sediakan.
1

Tandakan () pada tiga perkara yang berkaitan dengan etika kerja.


i

Amanah

ii

Cekap

iii

Menepati masa

iv

Berdisiplin

Patuh

[3 markah]
2

Rajah 1 menunjukkan carta alir perekaan projek.


Idea terbaik

A
Tidak
Sesi Kritik
Ya
B

Rajah 1

Tidak
Sesi Kritik
Ya
C

Padankan proses itu dengan menulis A,B atau C pada ruang yang
disediakan
i

Model awal

ii

Lakaran

iii

Lukisan kerja

KHB Pertanian (78)


SULIT

SULIT
78 PERTANIAN

2
Julai

[3 markah]

9
3

Tandakan () pada tiga kaedah pengumpulan maklumat dan data


yang betul di ruang yang disediakan

Melayari internet

ii

Pengalaman sendiri

iii

Menonton televisyen

iv

Perbincangan kumpulan

Pembacaan dan penyelidikan

8
0
0
[3 markah]

Rajah 2 menunjukkan bacaan meter kWj

Kadar tarif
0.218 sen bagi 200 unit pertama
0.258 sen bagi 800 unit berikutnya

6
0
0
Rajah 2
a) Nyatakan bacaan semasa meter kWj itu.

.
[1 markah]
b) Hitung unit penggunaan elektrik pada akhir bulan Julai

KHB Pertanian (78)


SULIT

SULIT
78 PERTANIAN

...
[2 markah]
5

Rajah 3 menunjukkan satu litar skematik untuk projek elektronik

Rajah 3

Nyatakan komponen yang terdapat di dalam litar itu pada ruang yang
disediakan
i.
ii.
iii.

..
.
.
[3 markah]

Susun mengikut urutan yang betul langkah menggantikan sesendal


pili yang rosak dengan menulis 2,3 dan 4 pada ruang yang disediakan.
Langkah 1 dan 5 telah di beri.
i

Tutup punca bekalan air

ii

Keluarkan sesendal dan ganti sesendal baru

iii

Gunakan playar muncung tirus untuk keluarkan pelompat

iv

Buka nat kepala pili dengan sepana hujung terbuka

Pasang semula pelompat dan nat kepala pili

[3 markah]

KHB Pertanian (78)


SULIT

SULIT
78 PERTANIAN

Nyatakan nama alat lukisan teknik berikut dengan menulis jawapan di


ruang yang disediakan.

i.

ii.

iii.

[3 markah]
8

Rajah 4 menunjukkan sebuah mesin jahit

Rajah
4
Nyatakan nama bahagian yang berlabel pada ruang yang disediakan :
i

ii

iii

KHB Pertanian (78)


SULIT

................................................................................
.............................................
................................................................................
.............................................
................................................................................
.............................................
[3 markah]
5

SULIT
78 PERTANIAN

Maklumat di bawah adalah tentang jenis-jenis kain dapur


A

Kain maslin

Kain pencuci

Kain pengelap

Padankan jenis kain dapur itu dengan kegunaannya yang khusus


dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan

Mengelap kuali dan periuk

ii

Menapis agar-agar yang telah di masak

iii

Mengeringkan pinggan mangkuk

[3 markah]
10

Tandakan () pada tiga aktiviti pembersihan berkala


i

Membersihkan kipas angin

ii

Menyapu lantai

iii

Mencuci permaidani

iv

Mengemop lantai

Menggilap perabot

[3 markah]
11

Nyatakan tiga ciri utama memilih pasu untuk tanaman hiasan


i.

KHB Pertanian (78)


SULIT

SULIT
78 PERTANIAN
ii.

iii.

.
[3 markah]

12

Berikut adalah langkah menguji kompos yang tidak mengikut urutan.


Susun langkah menguji kompos mengikut urutan yang betul dengan
menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.
Cucukkan batang kayu tersebut ke dalam timbunan kompos
Sediakan sebatang kayu yang kering dan licin
Rasa hujung batang kayu dengan tangan.

[3 markah]
13

Berikut adalah jenis nutrien yang terdapat dalam sayuran.


A
B
C

Protien
Karbohidrat
Vitamin

Berdasarkan jenis nutrien itu, lengkapkan Jadual 1 dengan menulis A,


B atau C pada ruang yang disediakan.
Fungsi Nutrien

Nutrien

Membaiki pertumbuhan badan dan membaiki tisu yang


rosak
Membantu kesihatan dan mencegah penyakit
KHB Pertanian (78)
SULIT

SULIT
78 PERTANIAN
Membekalkan haba dan tenaga
Jadual 1
[3 markah]

14

Lengkapkan Jadual berikut dengan menulis jenis sokongan yang betul


berdasarkan jenis sayuran yang diberi.
Jenis sayuran

Jenis sokongan

..
[3 markah]
15

Berikut adalah contoh haiwan kesayangan.

Anjing

Kucing

Salamander

Ular

Berdasarkan contoh itu, kenalpasti:


a.

Kumpulan Mamalia:
i.
..

KHB Pertanian (78)


SULIT

SULIT
78 PERTANIAN
ii.

..
(2 markah)

b.

Kumpulan Reptilia
i.
..
(1 markah)

16

Nyatakan tiga kepentingan ternakan ikan air tawar.


(i)
(ii)
(iii)

17

[3 markah]

Berikut adalah kaedah rawatan penyakit ternakan ikan air tawar.

Gunakan kapas dicelup dengan larutan garam untuk


menanggalkan kulat.

Berikan makanan yang mengandungi antibiotik seperti


tetracycline sebagai langkah pencegahan awal.

Masukkan ubat formula pada kadar 2 ppm atau garam


biasa pada kada 10 ppt dan larutkan.

Berdasarkan kaedah rawatan itu, lengkapkan jadual di bawah dengan


menulis A, B, atau C pada ruang yang disediakan.
Jenis penyakit

KHB Pertanian (78)


SULIT

Kaedah
rawatan

SULIT
78 PERTANIAN

[3 markah]
18

Berikut adalah langkah membina taman mini dalam bekas terbuka


yang tidak mengikut urutan. Susun langkah membina taman mini
dalam bekas terbuka mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 3
dan 4 pada petak yang disediakan.
Jawapan 2 diberi.
Masukkan medium penanaman.
Menyediakan bekas.

Membentuk permukaan medium


Memilih bekas.
[3 markah]

KHB Pertanian (78)


SULIT

10

SULIT
78 PERTANIAN

19
Makklumat berikut menunjukkan prinsip turutan dalam reka bentuk
taman mini.
Turutan melalui perubahan

bentuk
Turutan melalui perubahan

jalinan
Turutan melalui perubahan

warna
Padankan prinsip reka bentuk berikut berdasarkan gambar yang betul
dengan menulis A, B, dan C di petak yang disediakan.

Kasar

Sederhana

Terang

KHB Pertanian (78)


SULIT

Halus

Gelap

11

SULIT
78 PERTANIAN

Tinggi

Sederhana
Rendah

[3 markah]
100

20

Nyatakan tiga hak pengguna.


(i)
(ii)
(iii)
60

80

[3 markah]

BAHAGIAN B
[40 markah]
Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan.
21

Rajah 5 menunjukkan lukisan sebuah bongkah yang didimensi dalam


unit milimeter.

Rajah 5
Berdasarkan Rajah 5,
KHB Pertanian (78)
SULIT

12

SULIT
78 PERTANIAN
a ) Lakarkan tiga sudut pandangan dan dimensikan objek itu di
ruang jawapan yang disediakan.
Gunakan skala 1 petak : 10 mm pada jawapan anda.
[7 markah]

KHB Pertanian (78)


SULIT

13

SULIT
78 PERTANIAN

b ) Nyatakan tiga alatan lukisan teknik yang digunakan untuk


melukis unjuran ortografik itu .
i.

ii.

iii.

(3

markah )

22

En. Ramli bercadang untuk melakukan aktiviti pembajaan asas di


batas sayuran seminggu sebelum memulakan kerja penanaman.
a.

Nyatakan satu jenis baja yang boleh digunakan oleh En. Ramli.
i.

...

...

(1 markah)
b.

Terangkan tiga alasan penggunaan jenis baja di (a)(i).


i.

...

...

KHB Pertanian (78)


SULIT

14

SULIT
78 PERTANIAN
ii.

...

...

iii.

...

...

(6 markah)
c.

Nyatakan tiga kaedah yang boleh diambil oleh En. Ramli untuk
mengawal serangan serangga perosak.
i.

...

...

ii.

...

... B

iii.

...

...

(3 markah)

23

Amin menghadapi masalah paras air dalam tangki simbah yang


kurang . Keadaan ini menyebabkan mangkuk tandas tidak dapat dicuci
dengan sempurna. Oleh itu, Amin perlu melaras air dalam tangki
simbah.

KHB Pertanian (78)


SULIT

15

SULIT
78 PERTANIAN

Rajah 1
a.

Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Amin untuk


melaras air dari aras A ke aras B.

[ 6 markah ]

b.

Berdasarkan rajah di atas, namakan 4 bahagian-bahagian tangki


simbah.
i.
ii.
iii.
iv.

Paku panel

..
Kayu jerjak

[4 markah]

Kayu bero

24

Rajah 6 menunjukkan sebuah produk tempat meletak tuala mandi


yang basah dan dibuat tanpa kemasan.

KHB Pertanian (78)


SULIT

16

SULIT
78 PERTANIAN

Rajah 6
Berdasarkan Rajah 6 ,
(a)
Kenal pasti masalah pada produk dan cadangkan langkah
penyelesaiannya.

[ 8 markah ]
(b)

Namakan dua bahan kemasan yang sesuai digunakan untuk


menghasilkan produk tersebut lebih berkualiti.
i.

KHB Pertanian (78)


SULIT

17

SULIT
78 PERTANIAN
ii.

[ 2 markah]
SOALAN TAMAT

KHB Pertanian (78)


SULIT

18