Anda di halaman 1dari 48

Soalan 1berdasarkan peta di bawah

Hutan Taiga
Pembalakan pada musim sejuk

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah

Stags
horn

Berdasarkan rajah di atas, bahagian bertanda P ialah


A
B
C
D

saprofit
epifit
parasit
liana

Paku pakis
oak - leaf

Soalan 3 berdasarkan foto dan peta di bawah

Hidupan liar di atas terdapat di kawasan yang bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 4 berdasarkan peta di bawah

Pusat Perlindungan Orang Utan

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 5 berdasarkan keratan akhbar di bawah

Peristiwa di atas berlaku akibat daripada


I
II
III
IV

kehilangan habitat asal


kehilangan punca makanan
musim kemarau yang panjang
penebangan hutan tidak terkawal

A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 6 berdasarkan peta di bawah

Cengal
Keruing
Kapur
Meranti

Penebangan pokok di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda


A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 7 berdasarkan peta di bawah

Antara berikut manakah kegunaan tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek


I
II
III
IV

Varnis
Perabot
Arang kayu
Cerucuk bangunan

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

Sepilok
Endau - Rompin

Pernyataan di atas merujuk kepada pusat


I
II
III
IV

penyelidikan
ekopelancongan
pengumpulan hasil hutan
pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar

A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

Rosemary
Lavender

Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 10 berdasarkan peta di bawah

Membuat kayu arang


Tumbuh di muara sungai berlumpur

10 Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

11 Tumbuhan di atas terdapat di kawasan


A
B
C
D

Tasik Chini
Kuala Tahan
Pantai Remis
Banjaran Crocker

12 Merujuk kepada peta di atas, kawasan bertanda yang manakah dikaitkan dengan
usaha usaha perlindungan orang utan ?
A
B
C
D

I
II
III
IV

13 Berdasarkan jadual di bawah kombinasi manakah benar ?


I
II
III
IV
A
B
C
D

Jenis Tumbuhan Semula Jadi


Hutan hujan tropika
Hutan pantai
Hutan gunung
Hutan paya air tawar

Jenis Tanih
Pasir
Aluvium
Laterit
Gambut

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 14 berdasarkan gambar rajah di bawah

14 Antara berikut pernyataan manakah yang berkaitan dengan peranan tumbuhan semula
jadi ?
I
II
III
IV

Mengelakkan pencemaran sungai


Menjadi kawasan tadahan hujan
Berfungsi menyerap dan menapis air
Tempat pembiakan hidupan air

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

Soalan 15 berdasarkan jadual di bawah


Jenis Tanih
I
II
III
IV

Jenis Tumbuhan Semula Jadi


Hutan paya air masin
Hutan pantai
Hutan paya air tawar
Hutan gunung

Pasir
Aluvium
Gambut
Laterit

15 Antara berikut pasangan manakah benar tentang pengaruh tanih terhadap


tumbuhan semula jadi ?
A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

16 Antara berikut yang manakah merupakan faktor utama kepupusan flora dan fauna di
Malaysia ?
I
II
III
IV

Pembalakan
Pertanian pindah
Projek ladang hutan
Penghutanan semula

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

Soalan 17 berdasarkan peta di bawah

17 Kawasan perlindungan dan pembiakan hidupan liar yang berlorek di peta ialah
I
II
III
IV

Bako
Sepilok
Endau Rompin
Rantau Abang

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

18 Hutan pantai boleh didapati di


A
B
C
D

pantai timur Sabah


pantai barat Sarawak
pantai timur Semenanjung Malaysia
pantai barat Semenanjung Malaysia

Soalan 19 berdasarkan peta dan maklumat di

Daun gugur musim kemarau


Gajah hidup berkelompok - kelompok

19 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

20 Antara berikut manakah mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semulajadi di Malaysia ?


I
II
III
IV

Iklim
Tanih
Jarak dari laut
Bentuk muka bumi

A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 21 berdasarkan peta di bawah

21 Tumbuhan semulajadi yang ditunjukkan dalam rajah di atas terdapat di kawasan


bertanda
A
B
C
D

I
II
III
IV

Senduduk
Pulai

22 Apakah kegunaan tumbuhan semulajadi seperti pernyataan di atas ?


A
B
C
D

Perabut
Perubatan
Sumber balak
Bahan untuk bau - bauan

Soalan 23 berdasarkan rajah di bawah

23 Antara berikut yang manakah menunjukkan jenis tumbuhan semulajadi yang


terdapat di kawasan yang digambarkan ?
A
B
C
D

Zon I
Oak, berangan
Oak, berangan
Pokok renek
Pain, sprus

Zon II
Pain,sprus
Pokok renek
Oak, berangan
Oak, berangan

Zon III
Pokok renek
Pain, sprus
Pain, sprus
Pokok renek

24 Kombinasi manakah yang benar tentang jadual di bawah ?


I
II
III
IV

Tumbuhan Semula Jadi


Hutan hujan tropika
Tundra
Monsun tropika
Gurun

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Huraian
Tumbuhan bawah padat
Malar hijau
Gugur musim kemarau
Pokok berduri

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

25 Antara berikut manakah kesan penebangan tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek


terhadap kawasan pinggir laut ?
I
II
III
IV

Hakisan pantai
Kehilangan habitat fauna
Peningkatan aras laut
Pembentukan beting

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah


26 Tumbuhan dalam rajah di atas mempunyai akar
sedemikian untuk
I
II
III
IV

mengurangkan hakisan
menyediakan habitat haiwan
membantu pokok bernafas
menahan pokok dari tumbang

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Malar hijau
Berdaun kecil
Berkulit tebal

26 Ciri ciri tumbuhan semula jadi seperti di atas terdapat di kawasan beriklim
A
B
C
D

Gurun
Khatulistiwa
Mediterranean
Monsun Tropika

Pokok berakar jangkang


Digunakan sebagai bahan cerucuk

27 Maklumat di atas berkaitan dengan tumbuhan yang terdapat di kawasan peta yang
bertanda
A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

28 Antara yang berikut, kombinasi manakah yang benar tentang faktor yang
mempengaruhi jenis tumbuh - tumbuhan ?
I
II
III
IV

Tumbuh tumbuhan
Cengal
Tapak kuda
Periuk kera
Ru

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Tanih
Laterit
Gambut
Berlumpur
Berpasir

Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah


Hutan

Belukar

29 Berdasarkan rajah di atas, K dapat dikaitkan dengan aktiviti pertanian


A
B
C
D

hawa sederhana
ladang
pindah
sara diri

Soalan 30 berdasarkan peta di bawah

30 Antara berikut manakah yang tumbuh di kawasan berlorek dalam peta di atas ?
I
II
III
IV

Ru
Nipah
Raflesia
Kulampair

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 31 berdasarkan gambar di bawah

31 Kepupusan hidupan liar di atas disebabkan oleh


I
II
III
IV

pembukaan ladang
penebangan hutan
pembinaan jalan raya
kegiatan akuakultur

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 32 berdasarkan peta di bawah

Api api
Tumu merah
Bakau kurap
Berembang

32 Jenis tumbuhan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah

33 Apakah fungsi akar dalam rajah di atas ?


I
II
III
IV

Membantu pernafasan
Mengelakkan banjir
Mengurangkan pencemaran
Mengurangkan hakisan

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 34 berdasarkan gambar rajah di bawah

34 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di


A
B
C
D

Besut, Terengganu
Larut Matang, Perak
Kundasang, Sabah
Gua Lubang Nasib Bagus, Sarawak

Ketam uca
Ikan belacak
Umang - umang
35 Hidupan di atas sesuai hidup di kawasan
A
B
C
D

Hulu sungai
Laut dalam
Tanah tinggi
Pantai berlumpur

Ranin
Keladi air
Mengkuang

36 Habitat tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan


A
B
C
D

pantai
gunung
paya bakau
paya air tawar

Soalan 37 berdasarkan rajah di bawah

37 Berdasarkan rajah di sebelah, lapisan


kanopi terletak di bahagian bertanda
A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah


38 Antara berikut yang manakah boleh
dikaitkan dengan tumbuhan di sebelah ?
I
II
III
IV

Digunakan untuk membuat perabot


Terdiri daripada kayu jenis lembut
Tumbuh di pantai berlumpur
Digunakan sebagai bahan bakar

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

39 Antara berikut faktor yang mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuh tumbuhan


semulajadi di Malaysia ialah ?
I
II
III
IV

Saliran
Tanih
Jumlah penduduk
Bentuk muka bumi

A
B

I, II dan II
I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 40 berdasarkan rajah di bawah


40 Antara berikut, ciri manakah yang dikaitkan
dengan tumbuhan semulajadi di sebelah ?
I
II
III
IV

Malar hijau
Akar panjang
Batang lendair
Tumbuhan padat

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 41 berdasarkan rajah di bawah

41 Antara berikut manakah cirri cirri hutan dalam rajah di atas ?

42

I
II
III
IV

Mempunyai akar udara


Batang besar dan tinggi
Tumbuhan bawah padat
Tumbuh secara berkelompok

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

Antara berikut pasangan manakah yang benar ?


A
B
C
D

Hidupan Liar
Orang Utan
Badak Sumbu
Gajah
Seladang

Kawasan Perlindungan
Hutan Perlindungan Hidupan Krau
Hutan Simpan Kabili, Sepilok
Hutan Simpan Kuala Gandah
Hutan Simpan Endau Rompin

43 Apakah kesan penerokaan sumber hutan paya bakau ?


I
II
III
IV

Habitat fauna terjejas


Menjejaskan pasang surut
Meningkatkan aras laut
Hakisan pantai giat

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

Soalan 44 berdasarkan peta di bawah

44 Tumbuhan semulajadi kawasan berlorek penting untuk membuat


I
II
III
IV

cerucuk
arang kayu
papan lapis
kayu bergergaji

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

Soalan 45 berdasarkan maklumat di bawah

Malar hijau
Berakar banir

45 Antara berikut hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan di atas ?
A
B
C
D
46

Hutan Konifer
Hutan Mediterranean
Hutan Hujan Tropika
Hutan Monsun Tropika

Pilih padanan yang betul


A
B
C
D

Spesis Tumbuhan
Kaktus
Sprus
Jati
Cengal

Jenis Iklim
Tundra
Siberia
Mediterranean
Monsun Tropika

Soalan 47 berdasarkan gambar di bawah

47 Spesies pokok yang tertera di atas, berada pada lapisan...


A
B
C
D

lantai hutan
lapisan tengah
lapisan kanopi ( Silara )
lapisan renjung ( Emergen )

Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah

48 Tumbuhan di atas terdapat di


A
B
C
D

Banjaran Tahan
Banjaran Bintang
Banjaran Crocker
Banjaran Kapuas Hulu

Sprus, oak, maple

49 Tumbuhan semulajadi yang disenaraikan di atas terdapat di


A
B
C
D

hutan paya
hutan hujan tropika
hutan gunung
hutan monsun tropika

Soalan 50 berdasarkan peta di bawah

50 Kombinasi manakah yang menggambarkan kegiatan ekonomi sesuatu kawasan dengan


tepat
A
B
C
D

Kawasan
I
II
III
IV

Kegiatan Ekonomi
Sentiasa berpindah randah untuk mendapat bekalan air
Menjerat binatang dan membalak pada musim sejuk
Menjalankan penternakan lembu di padang rumput yang luas
Membersihkan hutan untuk menjalankan pertanian pindah

51 Antara yang berikut, manakah menunjukkan ciri tumbuhan semula jadi di kawasan gurun
panas ?
I
II
III
IV

Berakar panjang untuk mencari air


Daun besar dan berkilat untuk mengurangkan sejatan
Seringkali meluruhkan daun untuk menyesuaikan iklim yang panas
Batang pokok berlendair atau berbulu untuk mengurangkan sejatan

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

Soalan 52 berdasarkan rajah di bawah

Khatulistiwa

Siberia

52 Persamaan ciri tumbuhan semulajadi di


kawasan tersebut adalah
A
B
C
D

Mediterranea
n

jenis kayu keras


malar hijau
tumbuh padat
lantai hutan jarang

53 Antara berikut yang manakah cirri ciri hutan hujan tropika ?


I
II
III
IV

Malar hijau
Berakar banir
Tumbuh rapat rapat
Tumbuhan lantai padat

A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 54 berdasarkan peta dan rajah di bawah

54 Haiwan seperti dalam rajah di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda
A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Pokok tapak kuda


Mengkuang
55 Tumbuhan seperti dalam pernyataan di atas boleh ditemui di kawasan
A
B
C
D

hutan pantai
hutan gunung
hutan hujan tropika
hutan paya air masin

Soalan 56 berdasarkan peta di bawah

56 Tumbuhan di atas boleh didapati di kawasan berlorek yang bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 57 berdasarkan rajah di bawah


Hutan Mediterranean

Hutan Hujan Tropika

Hutan Pokok Daun Tirus


57 Antara berikut, yang manakah ciri persamaan kawasan berlorek dalam rajah di atas ?
A
B
C
D

Malar hijau
Pelbagai spesies
Berdirian tulen
Daun bentuk jarum

Soalan 58 berdasarkan peta di bawah

58 Udang galah, biawak dan buaya


didapati berada di kawasan bertanda
A
B
C
D

59

P
Q
R
S

Manakah yang benar tentang ciri tumbuhan semulajadi di kawasan yang ditandai ?
A
B
C
D

Kawasan
P
Q
R
S

Ciri
Tumbuh di kawasan berpasir
Mempunyai 4 lapisan yang nyata
Tumbuh subur di kawasan bersaliran baik
Mempunyai akar berceracak

Soalan 60 berdasarkan rajah dan peta di bawah

60 Tumbuhan semulajadi dalam rajah di atas terdapat di kawasan yang bertanda


A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Soalan 61 berdasarkan peta di bawah

Habitat flora dan fauna


Kawasan pelancongan tanah tinggi

61 Pernyataan di atas menerangkan kepentingan hutan di kawasan bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

62 Antara berikut manakah kesan penebangan hutan paya bakau terhadap kawasan pinggir
laut ?
I
II
III
IV

Hakisan pantai
Pembentukan beting
Peningkatan aras laut
Kehilangan habitat fauna

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

Akar ceracak
Kawasan berlumpur
Muara Sungai Perak

63 Huraian di atas merujuk kepada


A
B
C
D

64

hutan pantai
hutan hujan tropika
hutan paya air tawar
hutan paya air masin

Tumbuh tumbuhan semulajadi yang terdapat di kawasan seperti dalam gambar raja di
atas ialah
I
II
III
IV

pokok ru
pokok nipah
pokok cengal
mengkuang laut

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

65 Kawasan bertanda manakah dalam peta di atas dikaitkan dengan hutan bakau ?
A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 66 berdasarkan peta di bawah

66 Faktor yang manakah mempengaruhi perbezaan tumbuhan semulajadi di kawasan X


dan Y ?
A
B
C
D

Bentuk muka bumi


Iklim
Saliran
Tanih

67 Antara kawasan hutan berikut yang manakah hutan paling luas di Malaysia ?
A
B
C
D

Hutan paya bakau


Hutan gunung
Hutan hujan tropika
Hutan pantai

Soalan 68 berdasarkan maklumat di bawah


Hutan Simpan Endau Rompin
68 Hutan simpan di atas merupakan pusat perlindungan hidupan liar bagi
A
B
C
D

Badak sumbu
Orang utan
Seladang
Tuntung

Soalan 69 berdasarkan rajah di bawah

69

Tumbuhan semulajadi di sebelah


terdapat di kawasan
A
B
C
D

hutan pantai
hutan gunung
hutan paya air masin
hutan paya air tawar

Soalan 70 berdasarkan peta dan maklumat di bawah


70

Kombinasi manakah benar ?


Kawasan
I
II
III
IV
A
B

I dan II
II dan III

Jenis Tumbuhan
Cengal
Mengkuang
Bakau
Ru
C
D

III dan IV
I dan IV

Soalan 71 berdasarkan peta di bawah

71 Antara berikut kawasan manakah menjadi tempat perlindungan seladang ?


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 72 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

Ikan belacak
Ketam uca
Udang

72 Kawasan manakah menjadi habitat hidupan di atas ?


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 73 berdasarkan peta di bawah

Jati
Penaga
Buluh

73 Tumbuhan di atas boleh didapati di kawasan yang bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

74 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ?


I
II
III
IV

Tumbuh tumbuhan
Rotan
Nipah
Bakau
Nibung

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Kegunaan
Perabut
Atap
Kayu Arang
Varnis

75 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ?


I
II
III
IV

Kawasan
Greenland
Gurun Thar
Switzerland
Siberia

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Kegiatan ekonomi utama


Pertanian
Penternakan
Pelancongan
Perikanan

Empat lapisan
Akar banir

76 Maklumat di atas merujuk kepada ciri


A
B
C
D

hutan pantai
hutan gunung
hutan hujan tropika
hutan paya air masin

Soalan 77 berdasarkan maklumat di bawah

Akar ceracak
Akar jangkang

77 Pernyataan di atas merujuk kepada ciri tumbuhan semulajadi di kawasan


A
B
C
D

hutan pantai
hutan gunung
hutan hujan tropika
hutan paya air masin

78 Jenis hutan yang paling luas di Malaysia ialah


A
B
C
D

hutan hujan tropika


hutan belukar
hutan gunung
hutan paya

Soalan 79 berdasarkan peta di bawah

Kaktus
Prickly pear

79 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

80 Antara yang berikut, yang manakah kepentingan hutan paya bakau di Malaysia ?
I
II
III
IV

Penghalang hakisan
Sumber bahan binaan
Kawasan tadahan hujan
Habitat hidupan liar

A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 81 berdasarkan pernyatan di bawah

Pembiakan ikan, udang, ketam


akar ceracak

81 Pernyataan di atas merujuk kepada hutan ?


A
B
C
D

hujan tropika
pantai
paya air tawar
paya bakau

Soalan 82 berdasarkan peta di bawah

Dirian tulin
Malar hijau
Berbentuk kun

82 Ciri hutan di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 83 berdasarkan pernyataan di bawah ini

83

X dan Y dalam peta di atas ialah kawasan pemuliharaan


X
A
B
C
D

badak
penyu
harimau bintang
ikan kelisa

Y
harimau belang
orang utan
dugong
tapir

Soalan 84 berdasarkan peta di bawah

84 Sumber yang dihasilkan dari kawasan berlorek dalam peta di atas digunakan
terutamanya membuat
A
B
C
D

perabot
arang batu
cerucuk
landasan kereta api

Soalan 85 berdasarkan rajah di bawah

Tumbuhan jenis epifit dan parasit


Tumbuhan liana

85 Pernyataan di atas merujuk kepada lapisan


A
B
C
D

I
II
III
IV

Sempadan 3 negeri
Eko - pelancongan

86 Pernyataan di atas merujuk kepada lapisan


A
B
C
D

Hutan Simpan Endau Rompin


Hutan Simpan Sepilok
Taman Negara Crocker
Taman Negara Kuala Tahan

Soalan 87 berdasarkan maklumat di bawah

Siang 450C
Malam 100 C
Hujan tahunan 250
mm

87 Ciri iklim di atas dapat dikaitkan dengan tumbuhan


A
B
C
D
88

cendana
kaktus
kulampair
malle

Antara berikut kombinasi manakah yang tepat ?


A
B
C
D

Zon Panas
Iklim Monsun Tropika
Iklim Steppe
Iklim Savana
Iklim Gurun Panas

Zon Sederhana
Iklim Siberia
Iklim Artik
Iklim Khatulistiwa
Iklim Steppe

Soalan 89 berdasarkan gambar di bawah

89 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan


A
B
C
D

hutan paya
hutan hujan tropika
hutan pantai
hutan gunung

Zon Sejuk
Iklim Artik
Iklim Mediterranean
Iklim Artik
Iklim Savana

Soalan 90 berdasarkan gambar rajah di bawah

90 Tumbuhan semulajadi dalam gambar di


atas terdapat di kawasan iklim
A
B
C
D

gurun
tundra
Siberia
monsun tropika

Soalan 91 berdasarkan peta di bawah

Cengal
Keruing
Kapur
Meranti

91 Penebangan pokok di atas merujuk lepada kawasan peta yang bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 92 berdasarkan rajah di bawah

92 Pengawasan kepupusan haiwan di atas


dijalankan di
A
B
C
D

Jenderak, Perak
Sepilok, Sabah
Jerantut, Pahang
Gua Musang, Kelantan

Berakar banir
Ketinggian melebihi 40 meter
Malar hijau
93 Faktor yang menyebabkan Hutan Hujan Tropika mempunyai ciri di atas ialah
I
II
III
IV

julat suhu yang tinggi


hujan melebihi 2300mm
purata suhu kira kira 270C
tiupan angin yang kencang

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

Soalan 94 berdasarkan gambar rajah di bawah

94 Berdasarkan rajah di atas, tumbuhan yang terdapat di kawasan X ialah


A
B
C
D

pain
buluh
cengal
lumut

Soalan 95 berdasarkan peta di bawah

95 Mengapakah kawasan berlorek ditumbuhi pokok renenk dan bantut


A
B
C
D

Kawasan batu kapur


Suhu yang rendah
Kawasan legeh sungai
Panas yang melampau

96 Apakah kepentingan hutan paya bakau ?


I
II
III
IV

Habitat hidupan liar


Penampan tiupan angin
Mengawal hakisan pantai
Membuat pulpa dan kertas

A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 97 berdasarkan peta Malaysia di bawah

Hutan simpan
Pusat perlindungan gajah

97 Pernyataan di atas merujuk kepada


A
B
C
D
98

I
II
III
IV

Pasangan yang manakah benar menerangkan sumbangan tumbuhan semulajadi ?


A
B
C
D

Hasil Hutan
Nibung
Bakau
Pokok ru
Mengkuang

Kegunaannya
Cerucuk bangunan
Dinding rumah
Tiang rumah
Tikar dan barangan kraftangan

Soalan 99 berdasarkan rajah di bawah


99

Apakah kesan daripada penebangan


sumber di sebelah ?
I
II
III
IV

Habitat fauna terjejas


Hakisan pantai semakin giat
Menjejaskan pasang surut
Meningkatkan aras laut

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

100 Kombinasi manakah menerangkan pusat perlindungan haiwan liar ?


I
II
III
IV

Kawasan
Kuala Gula, Perak
Kuala Pilah, Negeri Sembilan
Sepilok, Sabah
Rompin, Pahang

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Haiwan yang dilindungi


Burung
Gajah
Orang utan
Badak Sumbu

Soalan 101 berdasarkan pernyataan di bawah

Nipah
Ikan

101 Hidupan liar di atas dapat dikaitkan dengan kawasan


A
B
C
D

hutan hujan tropika


hutan paya
hutan pantai
hutan gunung

102 Antara berikut, jenis hutan yang manakah paling luas di Semenanjung Malaysia ?
A
B
C
D

hutan hujan tropika


hutan paya air tawar
hutan gunung
hutan bakau

Soalan 103 berdasarkan peta di bawah

Arang kayu
Cerucuk

103 Hasil di atas terdapat di kawasan bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

Hutan Belum, Perak


Taman Negara, Pahang
Taman Negara Mulu, Sarawak

104 Kawasan di atas mempunyai ciri persamaan sebagai


I
II
III
IV

membekalkan bahan mentah


kawasan perlindungan hidupan liar
habitat flora dan fauna
hutan jati dan sentang

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

Soalan 105 berdasarkan peta di bawah

Empat lapisan yang nyata


Tumbuhan malar hijau

105 Ciri ciri tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan peta bertanda
A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 106 berdasarkan peta di bawah

106 Antara yang berikut, kawasan manakah merupakan Taman Negara ?


A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

107 Barangan kraf X di atas diperbuat daripada sejenis tumbuh tumbuhan yang hidup
subur di kawasan yang bertanda
A
B
C
D

I
II
III
IV

108 Antara berikut manakah yang benar tentang ciri - ciri tumbuhan semulajadi kawasan
berlorek di atas ?
I
II
III
IV

Akar pendek
Berdaun lebar
Batang berlendair
Kulit pokok tebal

A
B

I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

Soalan 109 berdasarkan peta di bawah

Cengal
Keruing
Kapur
Meranti

109 Penebangan pokok di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda
A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 110 berdasarkan maklumat di bawah

110

Maklumat tersebut merujuk kepada


A
B
C
D

111

Hutan bakau
Hutan tropika
Hutan paya
Hutan pantai

Antara yang berikut, pasangan manakah yang benar ?


A
B
C
D

112

Ru
Mengkuang
Tapak Kuda

Hutan
Hutan hujan tropika
Hutan pantai
Hutan paya air tawar
Hutan gunung

Jenis Pokok
Gelam
Cengal
Ramin
Akasia

Apakah antara langkah untuk mengawal keseimbangan ekosistem ?


I
II
III
IV

Menanam banyak pokok akasia


Mewartakan taman negara
Mengharamkan pemburuan haiwan liar
Menguatkuasakan akta perlindungan haiwan

A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

JAWAPAN SET SOALAN GEOGRAFI


TEMA 3 TUMBUH TUMBUHAN SEMULAJADI & HIDUPAN LIAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
B
A
C
B
B
C
D
A
D
D
C
A
C
A
B
C
D
B

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

B
B
C
C
D
A
C
B
C
C
A
A
D
B
D
D
C
C
B
B

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

B
C
D
A
C
D
D
C
C
B
D
B
A
D
D
D
A
B
D
D

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

A
D
D
D
C
D
C
A
B
D
B
A
D
A
B
C
D
A
B
B

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

D
D
B
C
C
D
B
A
A
B
D
B
B
D
B
A
B
D
A
C

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

B
A
B
B
B
A
B
C
D
D
C
B
A