Anda di halaman 1dari 1

GANGGUAN TIC

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Kepanitraan Klinik Senior

Disusun Oleh:
TRI HARDINA SETIYO
1131030

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERITAS MALAHAYATI
KEPANITRAAN KLINIK SENIOR
RUMAH SAKIT JIWA Prov. SUMATRA UTARA
MEDAN
2015