Anda di halaman 1dari 34

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN:

2016

NAMA SEKOLAH:

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS:

2C

NAMA GURU TINGKATAN :

PN. NORMAZNI BT YAHYA

BIL

NO. MYKID/ SURAT BERANAK/


DOKUMEN

NAMA MURID

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

'020826140164

CHONG KER SIU

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

13

'020826140594

KOH ZHI YING

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

16

'020212140506

LEE JIA YU

17

'020505140630

LEE SHIO YU

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

19

'020515141039

LIM JUN JIE

20

'020627050801

LIM YIN REN

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

22

'2002-617

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

25

'021024040473

TAI MING HAN

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

31

'020417141123

WONG SHI WEN

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

33

'021205140633

YAP WEI LOK

JANTINA

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.

PER
EMP
UAN
LELA
KI
PER
EMP
UAN
LELA
KI
PER
EMP
UAN
PER
EMP
UAN
PER
EMP
UAN
PER
EMP
UAN
LELA
KI
PER
EMP
UAN

11

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

PER
EMP
UAN
PER
EMP
UAN
LELA
KI
PER
EMP
UAN
PER
EMP
UAN
PER
EMP
UAN
LELA
KI
LELA
KI
LELA
KI
PER
EMP
UAN
LELA
KI
PER
EMP
UAN
LELA
KI
LELA
KI
LELA
KI
PER
EMP
UAN
LELA
KI
LELA
KI
LELA
KI
LELA
KI
LELA
KI

SMK TAMAN CONNAUGHT


PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
TAHUN 2016
Nama Murid : CHAU ZHEN NAM
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : '020708140593
Tingkatan : 2C
MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

BAHASA CINA

MATEMATIK

SAINS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

GRED PENCAPAIAN UJIAN


PENGGAL

KEMAHIRAN

BAND

Lisan

Membaca

Menulis

Lisan

Baca

Tulis

Nombor

Bentuk dan Ruang

Perkaitan

Penyenggaraan dan Kesinambungan


Hidupan

Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup

Jirim Dalam Alam

Daya dan Gerakan

Perkembangan Teknologi dan Industri


Dalam Masyarakat

Kemakmuran dan Kekayaan Negara Kita


Menarik Kuasa Luar Untuk Menjajah

Tindak Balas Masyarakat Tempatan


Terhadap Penjajah British

Kemahiran Geograf

Dinamik Penduduk

Penempatan dan Perkembangannya

Pengangkutan dan Perhubungan

Tilawah Al-Quran - Bacaan


Tilawah Al-Quran - Kefahaman
Tilawah Al-Quran - Kefahaman Hadis
Tilawah Al-Quran - Hafazan

Ulum Syar'iah - Aqidah


Ulum Syar'iah - Ibadah
Ulum Syar'iah - Sirah Nabawiyah dan
Tamadun Islam dan Keunggulan Tokohtokoh Islam
Ulum Syar'iah - Adab dan Akhlak Islamiah

PENDIDIKAN MORAL

PENDIDIKAN SIVIK

PENDIDIKAN SENI
VISUAL

PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN

Kognitif

Penghayatan/Pengamalan Nilai

Pencapaian Kendiri dan Hubungan


Kekeluargaan

Hidup Bermasyarakat

Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia

Malaysia Negara Berdaulat dan Cabaran


Masa Depan

Asas Seni Reka

Seni Halus

Komunikasi Visual

Kraft Tradisional

Kecergasan - Kecergasan Fizikal

Kemahiran - Permainan Bola Baling

Kemahiran - Permainan Badminton

Kemahiran Olahraga - Lari Berganti-ganti

Kemahiran Olahraga - Rejam Lembing

Mukasurat 3 dari 34

SMK TAMAN CONNAUGHT


PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
TAHUN 2016
Nama Murid : CHAU ZHEN NAM
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : '020708140593
Tingkatan : 2C
MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN

KHB - PERDAGANGAN
DAN KEUSAHAWANAN

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

GRED PENCAPAIAN UJIAN


PENGGAL

KEMAHIRAN

BAND

Kemahiran - Pendidikan Pergerakan dan


Rekreasi

Kesukanan

Kesihatan Diri dan Keluarga

Gaya Hidup Sihat

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran

Rekabentuk dan Penghasilan Projek

Elektronik

Lukisan Teknik

Masakan

Tanaman Hiasan

Pengenalan Kepada Perniagaan

Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

Asas Keusahawanan

Simpan Kira

Ulasan Guru Tingkatan:

......................
PN. NORMAZNI BT YAHYA
(Guru Tingkatan)
21 November 2016

Mukasurat 4 dari 34

N CONNAUGHT
NTAKSIRAN SEKOLAH
UN 2016

CHAU ZHEN NAM


k/Dokumen : '020708140593
katan : 2C

NYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENYATAAN DESKRIPTOR
Mengemukakan pendapat yang relevan dan bersoal jawab dengan betul tentang sesuatu tajuk yang telah ditetapkan.
Membaca dan menyatakan maksud tersurat dan tersirat yang betul daripada sesuatu bahan.
Menulis ayat topik dan ayat huraian yang sesuai untuk menghasilkan perenggan yang lengkap.
Understand messages and descriptions by identifying a few main ideas and supporting details, and answering oral questions correctly.
Listen to texts, recall and respond to the main ideas in an organized way.
Read a variety of texts and aptly scan for details, sequence and reorganise ideas correctly, fnd meaning of familiar words correctly
(synonyms, antonyms, hypernyms), identify main ideas and supporting details adequately, identify cause and effect relationships to
adequately complete a graphic organizer.
Write a text expressing ones opinions using a range of simple sentence patterns with sufficient use of writing conventions and
vocabulary.

Menyelesaikan
masalah
melibatkan
nombor
berarah
secara sistematik.
Menghitung
panjang
sisi yang
segitiga
menggunakan
Teorem
Pythagoras
secara sistematik.
Membina dengan tepat.
garis serenjang, sudut-sudut tertentu, segitiga dan segiempat selari.
lokus dan persilangan lokus.
Menyelesaikan dengan sistematik masalah
Menghuraikan suatu penjelmaan dengan tepat.
persamaan linear.
Melukis bentangan pepejal geometri dengan tepat.
hasil tambah dan beza tiga kuantiti.
Membina perwakilan
data dengan
tepat.
menggunakan
pengetahuan
saintifk
dan kemahiran saintifk untuk mengkaji hubungan antara organ deria dan rangsangan, sifat-sifat
cahaya melalui medium yang berbeza, jenis kecacatan mata dan pembetulan, sifat bunyi dan kehadiran kanji, glukosa, protein dan
lemak dalam makanan mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan.
menggunakan pengetahuan saintifk dan kemahiran saintifk untuk mengkaji spesies, habitat, populasi, komuniti dengan saling
bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang mengikut prosedur yang betul
dengan bimbingan.
mengamal dan menilai maklumat saintifk untuk menyiasat proses penyejatan dan keterlarutan zat terlarut mengikut prosedur yang
betul dan bersistematik.
mengamal dan menilai maklumat saintifk untuk menyiasat kesan permukaan terhadap magnitud daya geseran mengikut prosedur
yang betul dan bersistematik.
mengamal dan menilai maklumat saintifk untuk menyiasat luas tapak dan kedudukan pusat graviti terhadap kestabilan objek
mengikut prosedur yang betul dan bersistematik.
Mengenal pasti persamaan dan perbezaan secara sistematik serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan cara pemimpin
tempatan menghalang pengukuhan kuasa Barat.
Menganalisis serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan cara British mengeksploitasi hasil bumi.
Menganalisis serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan strategi pemimpin setempat berjuang menentang penjajah
British.
Mentafsir peta bergambar dan bahan grafk dengan tepat berdasarkan maklumat dan data yang disediakan.
Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber dengan jelas.
Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di Malaysia dengan mengemukakan contoh yang sesuai.
Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara serta langkah-langkah yang
sesuai dan boleh dilaksanakan bagi mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia.
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A

#N/A
Menjelaskan tindakan yang sesuai berdasarkan nilai-nilai untuk berakhlak mulia bagi bidang perkembangan diri, alam sekitar dan
patriotismedan
berdasarkan
situasi
berkaitan dalam
dengan
betul dandengan
tepat. warga sekolah bagi nilai berikut dengan baik:
Menerima
menunjukkan
persetujuan
pergaulan
Kasih sayang
Keadilan
Kebebasan bersuara
Sikap keterbukaan
Berupaya menyelesaikan pelbagai konflik dalam keluarga berdasarkan situasi yang diberi secara rasional.
Mempamerkan maklumat mengenai agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat secara kreatif.
Mengumpul maklumat salah satu jenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia dengan lengkap.
Mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara dengan betul.
Membuat ekperimentasi dan penerokaan unsur seni dan prinsip rekaan pada benda buatan manusia dengan menggunakan pelbagai
teknik.
Menghasilkan lakaran idea asas karya seni halus dengan mengaplikasikan asas seni reka melalui ekperimentasi dan penerokaan
menggunakan pelbagai media dan teknik dengan baik, dan betul.
Menghasilkan lakaran idea asas bentuk kulit buku atau majalah dengan mengaplikasikan asas seni reka melalui ekperimentasi serta
penerokaan idea dengan menggunakan pelbagai media dan teknik dengan baik dan betul.
Membanding beza penggunaan alat, bahan dan proses penghasilan ukiran kayu dan tekat secara betul
Melakukan aktiviti-aktiviti berdasarkan komponen-komponen kecergasan fzikal yang sesuai.
Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan kemahiran asas permainan bola baling dengan betul.
Mengenal pasti dengan jelas tindakan atau aksi berbahaya dalam situasi permainan badminton
Melakukan ansur maju dalam fasa-fasa pergerakan asas dalam kemahiran acara lari berganti-ganti dengan betul.
Mengenal pasti dengan jelas empat urutan fasa lakuan acara rejam lembing.

Mukasurat 5 dari 34

N CONNAUGHT
NTAKSIRAN SEKOLAH
UN 2016

CHAU ZHEN NAM


k/Dokumen : '020708140593
katan : 2C

NYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENYATAAN DESKRIPTOR
Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan yang sesuai dalam melaksanakan kemahiran pendidikan pergerakan.
Melakukan langkah-langkah keselamatan yang sesuai dalam melaksanakan aktiviti orienteering.
Membuat penyemakan stok peralatan sukan dan permainan dengan efsyen.
Menyenaraikan dengan jelas peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga.
Menjelaskan dengan tepat kesan kekurangan nutrien.
Menerangkan dengan jelas prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S untuk kecederaan ringan.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan menggunakan alatan tangan
untuk kerja mengukur, menanda dan memotong dengan mengikut prosedur.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik secara sistematik dengan menterjemah semua komponen
dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar mengikut prosedur.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas lukisan teknik secara sistematik dengan melukis unjuran ortografk
mengikut prosedur.
Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang masakan dengan menghasilkan minuman menyegarkan/berkhasiat dengan daya
usaha.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan dengan membuat pemasuan semula tanaman hiasan dengan
mengikut prosedur.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang pengenalan kepada perniagaan dengan membezakan perniagaan runcit kecilkecilan dengan besar-besaran.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan dengan menjelaskan peranan
utama bantuan perniagaan.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas keusahawanan dengan mengenal pasti kelebihan menjadi usahawan
berbanding makan gaji.
Menerangkan tentang simpan kira dengan mengelaskan butiran bagi aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja.

* Murid menguasai Band Tertinggi

Mukasurat 6 dari 34

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

KEMAHIRAN
GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL Lisan Membaca Menulis

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

LELAKI

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

LELAKI

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

LELAKI

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

PEREMPUAN

22

'2002-617

LELAKI

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

PEREMPUAN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

11

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

#REF!

###

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

BAHASA INGGERIS

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


KEMAHIRAN
GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL Lisan
Baca
Tulis

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

NAMA MURID

PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI

LELAKI
PEREMPUAN

B
D
C
B
A
B
B
D
C
C

11
12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

LELAKI

PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN

B
B
B
A
E
B
B
C
C
D
B
C
D
E
E
A
C
F

###
D
C
D

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

MATEMATIK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

PN NORMAZNI BINTI YAHYA

BIL

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

TAJUK
Nombor

Bentuk dan
Ruang

Perkaitan

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

LELAKI

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

LELAKI

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

11
12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

LELAKI

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

PEREMPUAN

22

'2002-617

LELAKI

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

PEREMPUAN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

###

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

SAINS

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

NURUL SYAKIRAH BT AB. RAHMAN

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
Penyenggaraan dan
UJIAN PENGGAL
Kesinambungan
Hidupan

TEMA/TAJUK
Manusia dan
Kepelbagaian
Benda Hidup

Jirim
Dalam
Alam

Daya dan
Gerakan

Perkembangan Teknologi
dan Industri Dalam
Masyarakat

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

LELAKI

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

LELAKI

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

LELAKI

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

PEREMPUAN

22

'2002-617

LELAKI

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

PEREMPUAN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

###

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

WAN AHMAD FATHI B WAN HASSAN

BIL

NAMA MURID

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
Asas Seni
UJIAN PENGGAL
Reka

TAJUK/TEMA
Seni Halus

Komunikasi Visual

Kraft Tradisional

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

LELAKI

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

LELAKI

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

LELAKI

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

PEREMPUAN

22

'2002-617

LELAKI

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

PEREMPUAN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

PEREMPUAN Tidak Hadir

###

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

GEOGRAFI

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
Kemahiran
UJIAN PENGGAL
Geograf

TAJUK/TEMA
Dinamik
Penduduk

Penempatan dan Pengangkutan dan


Perkembangannya
Perhubungan

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

LELAKI

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

LELAKI

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

11
12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

LELAKI

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

PEREMPUAN

22

'2002-617

LELAKI

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

PEREMPUAN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

SEJARAH

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

PN NORIZAN BINTIABDUL RAZAK

* Murid menguasai Band Tertinggi

BIL

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

NAMA MURID

JANTINA

TEMA
NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

Kemakmuran dan
Kekayaan Negara Kita
Menarik Kuasa Luar
Untuk Menjajah

Tindak Balas Masyarakat


Tempatan Terhadap
Penjajah British

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

LELAKI

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

LELAKI

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

11

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

12

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

13

'020224140335

KUA SIANG SHAO

LELAKI

14

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

15

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

16

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

17

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

18

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

19

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

20

'020512140102

LOH ZHI CHENG

PEREMPUAN

21

'2002-617

LELAKI

22

'020606140832

NEOH CHI SUN

PEREMPUAN

23

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

24

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

25

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

26

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

27

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

28

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

29

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

31

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

32

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

JANTINA

BIDANG/TAJUK
GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

NAMA MURID

PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

LELAKI

LELAKI
PEREMPUAN

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

LELAKI
PEREMPUAN

LELAKI

###

Tilawah AlTilawah AlTilawah AlQuran Tilawah Al-Quran


Quran Quran - Bacaan
Kefahaman
- Hafazan
Kefahaman
Hadis

Ulum
Syar'iah Aqidah

Ulum
Syar'iah Ibadah

Ulum Syar'iah - Sirah


Nabawiyah dan
Tamadun Islam dan
Keunggulan Tokohtokoh Islam

Ulum Syar'iah
- Adab dan
Akhlak
Islamiah

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN MORAL

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

CIK.KOGILA MUNIANDY

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


ASPEK/DOMAIN
GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

Kognitif

Penghayatan/Pengamalan
Nilai

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

LELAKI

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

LELAKI

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

LELAKI

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

PEREMPUAN

22

'2002-617

LELAKI

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

PEREMPUAN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

###

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

EN.WAN AHMAD FATHI

* Murid menguasai Band Tertinggi

BIL

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

NAMA MURID

JANTINA

TUNJANG/BIDANG
NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

Kecergasan Kecergasan
Fizikal

Kemahiran
Kemahiran Permainan
Permainan
Badminton
Bola Baling

Kemahiran
Olahraga - Lari
Berganti-ganti

Kemahiran
Olahraga Rejam
Lembing

Kemahiran Pendidikan
Pergerakan dan
Rekreasi

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

LELAKI

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

LELAKI

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

11
12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

LELAKI

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

PEREMPUAN

22

'2002-617

LELAKI

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

PEREMPUAN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

###

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

BIDANG

Kesukanan

Kesihatan Diri
dan Keluarga

Gaya Hidup
Sihat

Kebersihan
dan
Keselamatan
Persekitaran

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

KHB - PERTANIAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

JANTINA

Tajuk
BIL

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

PEREMPUAN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

LELAKI

LELAKI
PEREMPUAN

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

LELAKI
PEREMPUAN

LELAKI

###

Rekabentuk
dan
Penghasilan
Projek

Elektronik

Lukisan
Teknik

Masakan

Tanaman
Hiasan

Haiwan
Kesayangan

Ternakan Ikan
Air Tawar

Asas
Keusahawanan

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

KHB - PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

JANTINA

Tajuk
BIL

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

Rekabentuk
dan
Penghasilan
Projek

Elektronik

Lukisan
Teknik

Masakan

Tanaman
Hiasan

Pengenalan
Kepada
Perniagaan

Penubuhan dan
Pengendalian
Perniagaan

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

LELAKI

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

LELAKI

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

11
12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

LELAKI

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

###

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

PEREMPUAN
LELAKI

PEREMPUAN

Asas
Keusahawanan

Simpan Kira

4
4

4
5

2
4

4
4
3

3
4
3
3
3

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

KHB - KEMAHIRAN TEKNIKAL

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

JANTINA

Tajuk
BIL

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

PEREMPUAN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

LELAKI

LELAKI
PEREMPUAN

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

LELAKI
PEREMPUAN

LELAKI

###

Rekabentuk
dan
Penghasilan
Projek

Elektronik

Lukisan
Teknik

Masakan

Tanaman
Hiasan

Lukisan
Teknik
(Elektif)

Elektronik (Elektif)

Asas
Keusahawanan

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

KHB - EKONOMI RUMAH TANGGA

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

JANTINA

Tajuk
BIL

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

PEREMPUAN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

LELAKI

LELAKI
PEREMPUAN

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

LELAKI
PEREMPUAN

LELAKI

###

Rekabentuk
dan
Penghasilan
Projek

Asas
Elektronik

Lukisan
Teknik

Masakan

Tanaman
Hiasan

Pemakanan
dan
Pengurusan
Sajian

Jahitan

Asas Keusahawanan

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN SIVIK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

NAMA MURID

JANTINA

TAJUK/TEMA
BIL

GRED
Warisan
PENCAPAIAN
Pencapaian Kendiri
Hidup
Kepelbagaian
UJIAN PENGGAL
dan Hubungan
Bermasyarakat
Budaya
Kekeluargaan
Malaysia

Malaysia Negara
Berdaulat dan
Cabaran Masa Depan

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

LELAKI

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

LELAKI

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

11
12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

LELAKI

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

PEREMPUAN

22

'2002-617

LELAKI

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

PEREMPUAN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

###

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN MUZIK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

NAMA MURID

PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

LELAKI

LELAKI
PEREMPUAN

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

LELAKI
PEREMPUAN

LELAKI

###

KEMAHIRAN
Kemahiran Kemahiran - Kemahiran Kognitif (Teori)
Nyanyian
Alat Muzik

Kemahiran Etika

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

BAHASA ARAB

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

NAMA MURID

PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

LELAKI

LELAKI
PEREMPUAN

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

LELAKI
PEREMPUAN

LELAKI

###

KEMAHIRAN
Mendengar
dan Bertutur

Membaca Menulis

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

BAHASA KADAZAN DUSUN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

NAMA MURID

PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

LELAKI

LELAKI
PEREMPUAN

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

LELAKI
PEREMPUAN

LELAKI

###

KEMAHIRAN
Mokinongou Om
Moboros

Mambasa

Monuat

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

BAHASA IBAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

NAMA MURID

PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

LELAKI

LELAKI
PEREMPUAN

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

LELAKI
PEREMPUAN

LELAKI

###

KEMAHIRAN
Mending Enggau
Bejaku

Macha

Nulis

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

BAHASA TAMIL

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

PEREMPUAN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

PEREMPUAN

'020826140164

CHONG KER SIU

PEREMPUAN

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

PEREMPUAN

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

PEREMPUAN

13

'020826140594

KOH ZHI YING

PEREMPUAN

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

PEREMPUAN

17

'020505140630

LEE SHIO YU

PEREMPUAN

18

'020711141319

LEONG WEI ZHE

LELAKI

19

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

LELAKI

LELAKI
PEREMPUAN

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

LELAKI
PEREMPUAN

LELAKI

###

KEMAHIRAN

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SMK TAMAN CONNAUGHT

KELAS

2C

MATA PELAJARAN

BAHASA CINA

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

PN LIM SIEW BENG

BIL

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

'020614141464

ALICIA HO SU SHUEN

'020601140729

CHANG JIUN WEN

'020313141110

CHAO ZHI QIAN

'020708140593

CHAU ZHEN NAM

'020418140720

CHEAH SEE KEI

PEREMPUAN

'021020140864

CHLOE TAN KAI YUE

'020826140164

CHONG KER SIU

'021222140483

CLEMENT LAI JIAN SHENG

'020301140153

DANESSHWARAN A/L MATHEN

10

'020520141156

ELIZABETH HAN LI-AN

PEREMPUAN

12

'020523140036

JEANNIE TAY

13

'020826140594

KOH ZHI YING

14

'020224140335

KUA SIANG SHAO

15

'020615140500

LAU JIA MUN

PEREMPUAN

16

'020212140506

LEE JIA YU

17

'020505140630

LEE SHIO YU

18

'020711141319

19

KEMAHIRAN

PEREMPUAN
LELAKI

PEREMPUAN

6*

LELAKI

PEREMPUAN

PEREMPUAN

PEREMPUAN

PEREMPUAN

6*

6*

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

PEREMPUAN

LEONG WEI ZHE

LELAKI

'020515141039

LIM JUN JIE

LELAKI

20

'020627050801

LIM YIN REN

LELAKI

21

'020512140102

LOH ZHI CHENG

PEREMPUAN

22

'2002-617

23

'020606140832

NEOH CHI SUN

PEREMPUAN

24

'020920141155

NICOLAS YEE PUI FOONG

LELAKI

25

'021024040473

TAI MING HAN

LELAKI

26

'021223141293

TAN CHAN YONG

LELAKI

27

'020404140818

TEO PEAK YIIN

PEREMPUAN

28

'020610080369

WAN ZHI QIAN

LELAKI

29

'020329141393

WILSON THOW WEN ZUAN

LELAKI

#REF!

#REF!

31

'020417141123

WONG SHI WEN

LELAKI

32

'020312140685

YAN ZI XIANG

LELAKI

33

'021205140633

YAP WEI LOK

LELAKI

LELAKI

11

NATALIE GRACE PAULINO MOHAN DAS

#REF!

34
35
36
37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

LELAKI

###