Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPC)

MATEMATIK TAHUN 2
Tarikh :.
Masa : 7.40 8.40 am (1 Jam)
Kelas : 2 Bestari
Bilangan Murid : 36 Orang
Mata pelajaran : Matematik
Tema : Nombor dan Operasi
Topik : Nombor hingga 1000
Standard Kandungan : 1.4 Menentukan nilai tempat
Standard Pembelajaran : 1.4 (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam
sebarang nombor
hingga 1000.
Objektif (Learning Objektif) : Murid dapat menentukan nilai tempat bagi setiap digit
dalam sebarang
nombor hingga 1000.
Kriteria Kejayaan (Success Criteria) : Saya dapat menamakan dan menulis nilai
tempat bagi sebarang
nombor hingga 1000.
Bahan : Combo Mat, Kad Nombor, Kad perkataan, papan Peta Titi, Lembaran
Kerja(Peta Pokok).
EMK(Pengisian Kurikulum/KBAT/Nilai : Kemahiran Berfikir/ Kemahiran memerhati dan
analisis
Bekerjasama/ bardaya saing
Pengetahuan sedia ada : Murid-murid dapat membezakan angka.

PEDAGOGI (STRATEGI/AKTIVITI)
Ucapan Salam dan bacaan doa.
Soal jawab tentang hari dan tarikh pada hari ini.
Menyoal tentang kehadiran murid pada hari ini.
Menyoal murid tentang kesediaan mereka untuk belajar- Adakah anda sudah
bersedia untuk belajar?
Jika anda bersedia
untuk belajar, tunjukkan kad
traffic light anda-
Murid tunjuk kad traffic light
1
dan guru memberi
pujian dan galakan.

LANGKAH-LANGKAH
Fasa Persediaan (5 minit)
1. Beberapa orang murid dipilih untuk memilih kad nombor (Murid yang cepat tunjuk
kad traffic light
dipilih) . 5 orang murid terpilih memilih kad nombor dan menampal pada papan
Peta titi.
2. 5 orang murid dipilih lagi untuk memilih kad perkataan dan melekat kad perkataan
pada papan peta titi
mengikut angka yang betul.
3. Guru meminta murid-murid bersama-sama menyemak jawapan pada papan peta
titi.
4. Guru memberi pujian dan galakan daripada jawapan bagi aktiviti tadi.
5. Guru menerangkan objektif pembelajaran(LO) PdPc dan kriteria kejayaan(SC) pada
hari ini.
6. Guru menjelaskan tentang aktiviti PdPc pada hari ini , iaitu :
a) Melengkapkan Peta Titi dengan
nombor dalam angka dan
b) Menamakan nilai tempat menggunakan
Combo Mat
c) Aktiviti Gallery Walk- Peta Pokok (Kad Soalan)
d) Penilaian dan semakan jawapan Look Think n
Comment
e) Rumusan PdPc
Fasa imaginasi (15 minit)
1. Guru menunjukkan satu kad angka dan kad perkataan dan meminta murid-murid
menyebut nombor tersebut dengan kuat.
2. Berdasarkan kad angka , guru meminta murid menyebutkan nama nilai tempat bagi
setiap digit dalam angka tersebut. Berdasarkan kad perkataan , murid yang dipilih
diminta menggariskan nilai tempat nombor tersebut.

2
3. Guru menjelaskan tentang nilai tempat bagi setiap digit bagi nombor yang
ditunjukkan .

Nombor yang ditunjukkan : 853


Nilai Tempat ratus puluh sa
Nombor (Angka) 8 5 3
Nombor (Perkataan) lapan ratus lima puluh
tiga
- Guru menjelaskan bahawa nombor 3 itu berada di nilai tempat sa.
4. Guru menunjukkan nombor seterusnya (924) dan meminta murid yang dipilih
untuk melekatkan setiap digit bagi nombor itu mengikut nilai tempatnya. Guru
bersama-sama murid menyemak jawapan.
Fasa Perkembangan( 20 minit)
1. Guru meminta murid menjawab soalan secara berkumpulan menggunakan Combo
Mat. Setiap ahli kumpulan akan menjawab soalan menamakan nilai tempat bagi
nombor-nombor yang diberi.
2. Guru meminta wakil setiap kumpulan membentangkan jawapan pada combo mat.
Jawapan yang betul dibulatkan dan ditulis ditengah bulatan combo mat. Anugerah
/Ganjaran bintang diberikan kepada kumpulan yang menjawab dengan betul semua.
Fasa Tindakan Pelaksanaan (15 minit)
1. Murid-murid diminta menjawab soalan-soalan menggunakan Peta Pokok.
2. Hasil Kerja setiap ahli (Peta Pokok) ditampal pada Gallery Walk Board masing-
masing.
3. Aktiviti Gallery Walk ke setiap stesyen kumpulan dijalankan. Komen diberikan
kepada hasil kerja setiap kumpulan yang dilawati. (Look Think n Comment)
4. Selepas semua kumpulan telah selesai melawat stesyen bagi aktiviti Gallery Walk,
guru memberi komen dan meminta murid menyoal atau memberi cadangan
berkaitan hasil kerja mereka melalui aktiviti Gallery Walk.
5. Ganjaran diberikan bagi kumpulan yang membuat persembahan hasil kerja terbaik.

Fasa Penutup (5 minit)


1. Guru memanggil murid yang dipilih secara rawak untuk menamakan nilai tempat
bagi nombor diberi.
2. Guru menyoal murid tentang pembelajaran pada hari ini. (Rumusan PdPc)
3. Guru memberi lembaran kerja sebagai kerja rumah murid.
4. Galakan dan pujian kepada murid-murid atas kerjasama dan kesungguhan murid
membuat setiap aktiviti.

IMPAK PdPc

3
-----------/------------ orang murid telah mencapai objektif PdPc pada hari ini.
-------------- orang murid dibimbing bagi mencapai objektif PdPc.

SK MOHD SHAH
13300 TASEK GELUGOR, PULAU PINANG
SEKOLAH TRANSFORMASI KPM
RANCANGAN PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN (PdPC)
MATAPELAJARAN : .
MINGGU/BULAN : TARIKH : . HARI :
.
MASA : KELAS : .
BILANGAN MURID :
TEMA :

..
TOPIK :

..
1. STANDARD KANDUNGAN : 2. STANDARD PEMBELAJARAN
:

3. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / LEARNING OBJECTIVES (LO) :

4. KRITERIA KEJAYAAN / SUCCESS CRITERIA (SC) :

4
5. STANDARD PENILAIAN : CATATAN KBAT :
ARAS 1 : Pengetahuan
Kefahaman

ARAS 2 : Aplikasi
Analisis

ARAS 3 : Penilaian
Kreatif

6. STRATEGI PdPC : CATATAN :


Inkuiri penemuan
Tutorial/Perbincangan
Penyelesaian masalah
Simulasi/Main Peranan
Kajian Lapangan
Penerangan Guru
Soal-jawab
Bimbingan berfokus individu
/kumpulan
Lain-lain :
.
CATATAN :
.
7. TEKNIK PENYOALAN :
Higher Level (HOTS)/Analytical
Lower level/Factual
Convergent/One Answer
Divergent/Several Possible Answers
Valuing
Controlling

8. AKTIVITI MURID : CATATAN :


A) KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF
Share N Turn
Mine N Combine
Look-Think-Comment
Hot Seat
Round Table
Think-Pare-Share
Pembentangan/Gallery Walk
Three Stray One Stay
Fan N Pick
Lain-lain (Nyatakan) :
......
B) AKTIVITI KBAT
5
Aktiviti Luar Kelas/Kerja Lapangan
Penyelesaian Masalah
Permainan Bahasa/Matematik
Deklamasi Sajak/Nyanyian/Lakonan
Mereka cipta/Penghasilan Bahan
Lain-lain (Nyatakan) :
.

C) SUSUN & KEMBANG IDEA (Peta i-


THINK)
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Dakap
Peta Pokok
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
Peta Titi

D) FLIPPED CLASSROOM
Jenis aktiviti :
..

9. BAHAN PEMBELAJARAN/TOOL PdPC : CATATAN :


Peta i-THINK
FROG VLE
Gambar/Lakaran
Slide PowerPoint
Kad Gambar
Kad Nombor
Kad Perkataan
Bahan Edaran
CD Interaktif
Peralatan Matematik
Bahan Maujud
6
Kad Traffic Light
Combo Mat
Reward Board
Parking Lot
Komputer/Note book
LCD
Radio/CD Player/iPad
Lain-lain :
.
10. PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH CATATAN :
/SOFT SKILLS
Kemahiran Kepimpinan
Kemahiran Komunikasi
Kerjasama Kumpulan
Pengurusan Masa
Kemahiran Kreatif & Kritis
Kemahiran Menaakul
Kemahiran Bahasa
Pembelajaran Kendiri

11. PENERAPAN NILAI MURNI CATATAN :


Bekerjasama
Integriti
Silang Budaya
Rajin/Tekun
Bertanggungjawab
Lain-lain :

7
12. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM(EMK) : CATATAN :
STEM
TMK
Keusahawanan
Kelestarian Global
Kreativiti & Inovasi

13. TUGASAN : CATATAN :


Latih-tubi (Dalam Kelas)
Kerja Rumah (m/s :)
Lembaran Kerja
Hasilan Bahan
Lain-lain (Nyatakan) :
.
14. PENGGUNAAN BILIK KHAS:
Bilik PA21 (1)
Bilik PA21 (2)
Makmal Komputer
Pusat Sumber/Pusat Akses
Lain-lain (Nyatakan) :
..
15. REFLEKSI PdPC :
Bilangan Murid :
Hasil pembelajaran tercapai sepenuhnya
( / )
Sebahagian sahaja hasil pembelajaran tercapai ( /
)
Hasil Pembelajaran gagal dicapai
Proses PdPC ditangguhkan kerana :

..
Bilangan pelajar perlukan :
Kelas Pemulihan : ..
Kelas Pengukuhan : ..
Kelas Pengayaan : ..
Lain-lain (Nyatakan) :..

8
CATATAN :

TANDATANGAN GURU :
TANDATANGAN GB/GPK :

BROSUR KPM
BAHAN DIGITAL &
BACAAN 2017
9
10

Anda mungkin juga menyukai