Anda di halaman 1dari 7

SULIT

Nama Pelajar : . Tahun :

SRK LOK YUK TAMALANG


KUDAT,SABAH
-------------------------------------------------------------
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016
TAHUN 3
BAHASA MELAYU (KERTAS 1)
Oktober
1 jam 15 minit Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

2 Jawab semua soalan.

3 Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Bahagian Markah
A 60
B 20
C 20

Jumlah Markah 100

_________________________________________________________________________________

2016 nurizzati SULIT


SULIT

Nama Pelajar : . Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR

-------------------------------------------------------------

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013


TAHUN 5
BAHASA ARAB
Mac
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

2 Jawab semua soalan.

3 Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

T. Tangan : ___________________ T. Tangan : ___________________


Nama : ___________________ Nama : ___________________
___________________ ___________________

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan SULIT
SULIT

Nama Pelajar : . Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR

-------------------------------------------------------------

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013


TAHUN 4
BAHASA ARAB
Mac
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

2 Jawab semua soalan.

3 Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

T. Tangan : ___________________ T. Tangan : ___________________


Nama : ___________________ Nama : ___________________
___________________ ___________________

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan SULIT
SULIT

Nama Pelajar : . Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR

-------------------------------------------------------------

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013


TAHUN 3
BAHASA ARAB
Mac
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

2 Jawab semua soalan.

3 Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

T. Tangan : ___________________ T. Tangan : ___________________


Nama : ___________________ Nama : ___________________
___________________ ___________________

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan SULIT
SULIT

Nama Pelajar : . Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR

-------------------------------------------------------------

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013


TAHUN 2
BAHASA ARAB
Mac
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

2 Jawab semua soalan.

3 Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

T. Tangan : ___________________ T. Tangan : ___________________


Nama : ___________________ Nama : ___________________
___________________ ___________________

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan SULIT
SULIT

Nama Pelajar : . Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR

-------------------------------------------------------------

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013


TAHUN 1
BAHASA ARAB
Mac
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

2 Jawab semua soalan.

3 Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

T. Tangan : ___________________ T. Tangan : ___________________


Nama : ___________________ Nama : ___________________
___________________ ___________________

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan SULIT