Anda di halaman 1dari 23

CONTOH ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)

BIDANG/UNIT*:KURIKULUM /PANITIA MATEMATIK

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1 Kelulusan Matematik W1 Pencapaian semua A dalam
meningkat berterusan Matematik belum capai 50%
S2 Pencapaian Matematik dalam W2 Guru tidak dapat menumpu
UPSR 100% sepenuhnya P&P kerana terlalu
S3 Semua guru Matematik banyak aktiviti dan beban tugas
Menghadiri bengkel W3 Kekurangan sumber kewangan
Penyebaran DSKP Matematik W4 Sekitar 20% murid tidak siapkan
Luaran S4 Semua guru Matematik kerja rumah
berbudaya kerja positif W5 Hampir 50% belum menguasai sifir
S5 Kehadiran murid melebihi 95% Matematik
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1 Ibu bapa mementingkan pelajaran anak-
anak mereka 1. Meningkatkan pencapaian 3. Meningkatkan pencapaian semua A
O2 Sokongan kewangan daripada PIBG Matematik dengan kerjasama melalui pengiktirafan dan insentif oleh
O3 Sekolah satu sesi boleh adakan kelas antara guru dan ibu bapa. PIBG
tambahan waktu petang 2. Meningkatkan penggunaan ICT 4. Penggunaan kad Matematik
O4 Pihak PPD dan PIBG sering semasa P&P dengan sokongan meningkatkan penguasaan sifir
bekerjasama PIBG Matematik dan unsur-unsur Matematik
yang lain
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

C1 Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah 4. Memastikan P&P dijalankan Janakan strategi yang sesuai jika ada
tinggi dengan berkesan melalui
C2 Masih ada ibu bapa menyerahkan perkongsian kemahiran dan
anak mereka 100% ke sekolah pengalaman dalam kalangan guru
C3 Pengaruh rakan bukan sebaya
menyebabkan murid-murid sekolah
terlibat dalam permainan tersebut
melebihi masa persekolahan

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2020
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
SEKTOR/PPD/SEK SJKT LADANG SUNGAI TINGGI
BIDANG /UNIT Kurikulum/Panitia Matematik

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif (Pernyataan indikator yang
teras strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) atau pelan tindakan di boleh diukur)
organisasi) JPN/PPD/Sekolah)

Meningkatkan Murid peroleh Mengekalkan peratus Meningkatkan peratus


pembelajara band 4,5 dan 6 (%) lulus pelajar dalam murid mendapat Band
GPMP 2.64 2.50 2.35 2.20 2.00
n murid hanya ____ UPSR 4 - 6 dalam mata
pelajaran Matematik
Peratus murid Meningkatkan gred Meningkatkan peratus
yang mendapat purata mata pelajaran murid mendapat gred
semua A hanya 17% A dalam UPSR/ PKSR GPS 2.77 2.50 2.40 2.30 2.20
dalam UPSR dan %
dalam PKSR
Mengekalkan Meningkatkan bilangan Meningkatkan peratus
Bilangan murid
peratus lulus A atau pelajar murid lulus dalam
mendapat A dalam 1 2 3 2 2
UPSR(100) dan 70% cemerlang dalam mata UPSR/PKSR
semua mata pelajaran
dalam PKSR. pelajaran Matematik
Gred purata Memanafaatkan ICT Meningkatkan kualiti GPS UPSR
sekolah masih bagi meningkatkan akademik UPSR/PKSR
rendah kualiti pembelajaran PKSR 2.77 2.50 2.40 2.30 2.20

2 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek (salin dari maklumat dalam jadual 1)
Sektor/PPD/Sekolah SJKT LADANG SUNGAI TINGGI
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik
Strategi Meningkatkan pembelajaran murid
Pelan Tindakan
Bi
Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
l
Meningkatkan % murid dapat
Menghasilkan modul untuk peratus PK Kurikulum Januari membaca dengan
1 PDP melibatkan elemen pencapaian Guru guru hingga Mac RM600 lancar 60% 70%
TIMSS, PISA dan HOTS Matematik dalam MATEMATIK 2017
UPSR dan PKSR
Meningkatkan % murid meminjam
PK Kurikulum
pengetahuan buku
Guru guru Mac dan
2 LADAP pedagogi - 50% 60%
MATEMATIK Oktober 2017
Matematik untuk
Guru media
guru Matematik
Meningkatkan % Kelulusan
peratus murid PK Kurikulum matapelajaran
Bengkel Teknik menjawab Mei - Jun
3 cemerlang dan Guru guru RM50 Matematik 67% 70%
soalan Matematik UPSR 2017
lulus dalm UPSR MATEMATIK
dan PKSR
Meningkatkan % Kelulusan
penggunaan BBB matapelajaran
PK Kurikulum
Bengkel Penyediaan Bahan dalam aktiviti Disember Matematik
4 Guru guru - 67% 70%
Bantu Belajar pembelajaran 2015
MATEMATIK
dan
pembelajaran
Meningkatkan % Kelulusan
peratus PK Kurikulum matapelajaran
5 Bulan Matematik penglibatan Guru guru Mac 2017 RM50 Matematik 67% 70%
murid dalam MATEMATIK
bulan Matematik
Mencungkil % Kelulusan
PK Kurikulum Januari
Latihan Menjawab Soalan 2 kebolehan matapelajaran
6 Guru guru hingga RM50 100% 100%
minit (Pengiraan Asas) mengira dengan Matematik UPSR
MATEMATIK Oktober
pantas dan tepat
Mengenapalpasti % Kelulusan
kekuatan dan matapelajaran
PK Kurikulum
Pecerapan Mata Pelajaran kelemahan Januari, Jun Matematik UPSR
7 Guru guru RM200 100% 100%
Matematik dan lesson study Aktiviti PDP mata dan Oktober
MATEMATIK
pelajaran
Matematik
Mengenalpasti % kelulusan mata
bahan rujukan pelajaran Matematik
Nota Jadual 2:

1. Perlu dibina setiap tahun.

2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian
sebenar dari tahun sebelumnya.

3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam
SKPM.

4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

5 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Meningkat peratus pencapaian Matematik dan mendapatkan GPS terbaik
Program/Projek Manghasilkan modul untuk aktiviti pengajaran dan Pembelajaran yang merangkumi elemen TIMSS dan PISA
Tarikh/Tempoh Januari hingga Mac
Kumpulan Sasaran Semua murid
Tanggungjawab PK Kurikulum dan guru guru Matematik
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 26 Jan 2017 (Jumaat)
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan : Set-set contoh soalan
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.

2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.

3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.

4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

6 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


6 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Meningkatkan Pedagogi matematik untuk guru-guru Matematik
Program/Projek LADAP
Tarikh/Tempoh Mac dan Oktober
Kumpulan Sasaran Semua Guru Matematik
Tanggungjawab Guru-guru Matematik
Proses Kerja 1. Menghadiri Kursus
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. 3. Perbincangan pelaksanaan
4. 4. Pelaksanaan LADAP (Jadual)
5. 5. Bahan keperluan : LCD dan Laptop

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

7 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

7 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Meningkatkan kualiti dan kuantiti (2Q) kelulusan murid dalam UPSR/PKSR
Program/Projek Kelas tambahan Cuti Sekolah, kelas tambahan biasa dan kelas tambahan hari Sabtu
Tarikh/Tempoh Mac, Mei dan September
Kumpulan Sasaran Murid Tahap 2
Tanggungjawab PK Kurikulum dan guru guru Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 2 Februari 2017 (khamis)
2.Kenal pasti kumpulan dan guru bertanggungjawab
3.Perbincangan pelaksanaan
4.Pelaksanaan aktiviti (Jadual kelas Hari Sabtu, kelas tambahan biasa dan kelas tambahan cuti sekolah)
5.Bahan keperluan- Set soalan dan modul
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

8 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


8 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Meningkatkan kualiti dan kuantiti kelulusan murid dalam UPSR/PKSR
Program/Projek Bengkel Teknik menjawab soalan Matematik UPSR
Tarikh/Tempoh Mei - Jun
Kumpulan Sasaran Murid Tahap 2
Tanggungjawab PK Kurikulum dan guru guru Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 18 Mac 2017 (Sabtu)
2.Kenal pasti kumpulan dan guru bertanggungjawab
3.Perbincangan pelaksanaan
4.Pelaksanaan aktiviti (Jadual bengkel )
5.Bahan keperluan- Set soalandan modul
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau s
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

9 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

9 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Meningkatkan penggunaan BBB dalan aktiviti pembelajaran dan pengajaran
Program/Projek Bengkel Penyediaan Bahan Bantu Belajar (Bersama PSS)
Tarikh/Tempoh Disember 2015
Kumpulan Sasaran Guru-guru Matematik
Tanggungjawab PK Kurikulum dan guru guruMatematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 28 Februari 2017 (Selasa)
2.Kenal pasti kumpulan dan guru bertanggungjawab
3.Perbincangan pelaksanaan
4.Pelaksanaan aktiviti
5.Bahan keperluan- pelbagai
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

10 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

10 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Meningkatkan kualiti dan kuantiti kelulusan murid dalam UPSR/PKSR
Program/Projek Program Gerak Gempur
Tarikh/Tempoh Jun - September
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 6
Tanggungjawab PK Kurikulum dan guru guru Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 19 Jun 2017 (Isnin)
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Pelaksanaan aktiviti (Jadual Gerak Gempur)
4.Bahan keperluan- Set soalan dari pelbagai negeri
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

11 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

11 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Meningkatkan peratus penglibatan murid dalam bulan Matematik
Program/Projek Bulan Matematik
Tarikh/Tempoh 19-23 Jun 2017
Kumpulan Sasaran Murid Tahap 2
Tanggungjawab PK Kurikulum,guru bimbingan dan guru guru Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 19-23 Jun 2017
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Pelaksanaan aktiviti (Jadual Program Bulan Matematik)
4.Perbincangan pemilihan penceramah
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

12 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

12 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Menungkil kebolehan mengira dengan pantas dan cepat
Program/Projek Latihan Menjawab Soalan 2 minit (Pengiraan Asas) Setiap Hari Jumaat Waktu Bacaan 7.15pagi hingga 7.30pagi
Tarikh/Tempoh Januari - Oktober
Kumpulan Sasaran Semua murid
Tanggungjawab PK Kurikulum dan guru guru Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 11 Jan 2017 (Rabu)
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Pembinaan soalan-soalan ujian 2 minit
4.Pelaksanaan aktiviti (Jadual )
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

13 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

13 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Membincangkan prestasi murid dan mengambil tindakan susulan.
Program/Projek Bicara Akademik
Tarikh/Tempoh Mei dan Ogos
Kumpulan Sasaran Semua murid dan ibubapa
Tanggungjawab PK Kurikulum,guru B&K dan guru guru Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 27 Mei 2017 (Isnin)
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Pengedaran surat siaran kepada ibu bapa
4.Pelaksanaan aktiviti ( perjumpaan )
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

14 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


14 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Memberi pendedahan mengenai kepentingan pendidikan dan peranan ibubapa.
Program/Projek Motivasi Pembentukan Kendiri
Tarikh/Tempoh Februari
Kumpulan Sasaran Semua murid
Tanggungjawab PK Kurikulum,guru B&K dan guru guru Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada Feb 2017
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Mengenalpasti penceramah
4.Pelaksanaan aktiviti
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

15 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

15 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Akujanji murid bersama ibubapa
Program/Projek Program Semarak Harapan
Tarikh/Tempoh Mei
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6
Tanggungjawab PK Kurikulum,PK Hem ,guru B&K dan guru guru Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 20 Mei 2017 (Sabtu)
2.Mengenalpasti penceramah
3.Mengedarkan surat siaran kepada para ibu bapa
4.Pelaksanaan aktiviti
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

16 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

16 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Mengetahu tahpa pencapaian murid dan membuat laporan ujian dan peperiksaan (Post Mortem)
Program/Projek Menganalisis markah ujian bulanan, Pertengahan tahun dan akhir tahun
Tarikh/Tempoh Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran Semua Guru Matematik dan Guru Cemerlang Matematik
Tanggungjawab PK Kurikulum dan guru guru Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program sepanjang tahun
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Perbincangan jenis pertandingan
4.Pelaksanaan aktiviti (Jadual )

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

17 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

17 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan soalan yang dibina menggunakan JSI dan JSU
Program/Projek Bengkel Penggubalan soalan
Tarikh/Tempoh Januari - Ogos
Kumpulan Sasaran Semua guru Matematik dan Guru Cemerlang Matematik
Tanggungjawab PK Kurikulum,guru B&K dan guru guru Matematik serta Guru Cemerlang matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 30 Jan 2017 (Isnin)
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Pengedaran surat siaran kepada ibu bapa
4.Pelaksanaan aktiviti ( perjumpaan )

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

18 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


18 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Memberi pendedahan tentang penggunaan sifir petak
Program/Projek Menulis sifir petak
Tarikh/Tempoh Sepanjang Tahun (Setiap hari Jumaat sewaktu masa bacaan) 7.15 pagi hingga 7.30 pagi
Kumpulan Sasaran Semua murid
Tanggungjawab PK Kurikulum,guru B&K dan guru guru Matematik serta Guru Cemerlang Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 11 Jan 2017 (Rabu)
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Mengenalpasti penceramah
4.Pelaksanaan aktiviti

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)
Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

19 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

19 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Merancang program yang lebih berkesan (Perancangan jangka panjang dan jangka pendek)
Program/Projek Lantikan Jawankuasa & Mesyuarat Panitia Matematik Tahun 2017
Tarikh/Tempoh Januari, Jun dan November
Kumpulan Sasaran Semua Guru
Tanggungjawab PK Kurikulum,PK Hem ,guru B&K dan guru guru Matematik serta Guru Cemerlang Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 27 Disember 2016, 11 Jan 2017, 22 Mei 2017, 20 November 2017
2.Perbincangan pelaksanaan dan mengenalpasti penceramah
3.Mengedarkan surat siaran kepada para ibu bapa
4.Pelaksanaan aktiviti

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

20 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

20 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Meningkatkan kemahiran menjawab soalan berbentuk KBAT dan TIMSS
Program/Projek Kuiz Matematik 2017
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Semua murid
Tanggungjawab PK Kurikulum,PK Hem ,guru B&K dan guru guru Matematik serta Guru Cemerlang Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 23 Jan 2017 (Isnin)
2.Perbincangan pelaksanaan dan menyediakan soalan kuiz
3.Mengedarkan surat siaran kepada murid-mrid
4.Pelaksanaan aktiviti

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

21 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

21 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan aktiviti PdP mata pelajaran Matematik
Program/Projek Pencerapan mata pelajaran matematik dan Lesson Study (Profesional Learning Comunity PLC)
Tarikh/Tempoh Jan, Jun dan Oktober
Kumpulan Sasaran Semua guru matematik dan Guru Cemerlang Matematik
Tanggungjawab PK Kurikulum,PK Hem ,guru B&K dan guru guru Matematik serta Guru Cemerlang Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 23 Jan 2017 (Isnin)
2.Perbincangan pelaksanaan dan perancangan
3.Mengedarkan jadual pencerapan dan lesson study
4.Pelaksanaan aktiviti

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

22 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

24 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang Sunggi Tinggi JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Objektif Membincangkan prestasi murid dan membuat penambahbaikan
Program/Projek Dialog Prestasi
Tarikh/Tempoh Jan, Mei dan Ogos
Kumpulan Sasaran Semua murid dan ibubapa
Tanggungjawab PK Kurikulum,guru B&K dan guru guru Matematik
Proses Kerja 1.Taklimat program pada 30 Jan 2017, 26 Mei 2017, 9 Ogos 2017
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Pengedaran surat siaran kepada ibu bapa
4.Pelaksanaan aktiviti ( perjumpaan )

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Nota Jadual 3:

1.Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2.Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3.Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa
pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil
program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan
ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4.Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

24| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Anda mungkin juga menyukai