Anda di halaman 1dari 5

TANDA BUKTI

PEMBAYARAN DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN


SMK TAUFIQ MUBAROK KUNINGAN
TAHUN AJARAN 2015/2016
Nama : Dea Andita Marta
No. Induk : 131410005
Kelas : XII IPA

DSPB TANDA TANGAN


PENERIMA DAN
TGL BAYAR UNTUK BULAN JUMLAH (RP) CAP
Juli 2015
Agustus 2015
September 2015
Oktober 2015
November 2015
Desember 2015
Januari 2016
Februari 2016
Maret 2016
April 2016
Mei 2016
Juni 2016

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

Muhammad Nur Shiddiq, S.E.I Mohamad Rois, A.Md.


NIP : 196705082007012007

CATATAN :
1. Pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulan
2. Kartu ini merupakan tanda bukti pembayaran yang syah, untu itu harus
dibawa setiap melakukan pembayaran
LAPORAN TUNGGAKAN PEMBAYA
SMK TAUFIQ MUBAROK K
TAHUN AJARAN 2015/

SPP
NO NAMA NIS TAHUN 2015
JUL AUG SEPT OKT NOV
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
GRAND TOTAL

KEPALA SEKOLAH

Muhammad Nur Shiddiq, S.E.I


TUNGGAKAN PEMBAYARAN DSP SISWA
K TAUFIQ MUBAROK KUNINGAN
TAHUN AJARAN 2015/2016
KELAS : X

SPP
TAHUN 2016 TOTAL
DES JAN FEB MART APRIL MEI JUNI
- - - 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 350,000
- - - - 50,000 50,000 50,000 150,000
- - - - - 50,000 50,000 100,000
- - - - - - 50,000 50,000
- - - - - - 50,000 50,000
- - - 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000
- - - - - - 50,000 50,000
- - - - - 50,000 50,000 100,000
- - - - - - 50,000 50,000
Rp 1,300,000.00

BENDAHARA

Mohamad Rois, A.Md.


NIP : 196705082007012007
LAPORAN PEMBAYARAN D
SMK TAUFIQ MUBAROK K
TAHUN AJARAN 2015/

SPP
NO NAMA NIS TAHUN 2015
JUL AUG SEPT OKT NOV
1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
10 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
12 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
13 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
15 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
16 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
17 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
18 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
20 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
21 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
22 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
23 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
24 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
25 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
26 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
27 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
28 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
29 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
30 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
GRAND TOTAL

KEPALA SEKOLAH

Muhammad Nur Shiddiq, S.E.I


PORAN PEMBAYARAN DSP SISWA
K TAUFIQ MUBAROK KUNINGAN
TAHUN AJARAN 2015/2016
KELAS : XI

SPP
TAHUN 2016 TOTAL
DES JAN FEB MART APRIL MEI JUNI
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 500,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 400,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 500,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 500,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 400,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 50,000 450,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 500,000
50,000 50,000 50,000 50,000 450,000
50,000 50,000 50,000 50,000 450,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 400,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 400,000
50,000 50,000 50,000 400,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 50,000 450,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
50,000 50,000 50,000 400,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 550,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
Rp 15,750,000.00

BENDAHARA

Mohamad Rois, A.Md.


NIP : 196705082007012007