Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI KELAS 5 DAHLIA


TARIKH/ HARI 11 Januari 2017 Rabu MASA 7.30-8.30 pagi
TEMA Teknikal TAJUK Asas Teknologi
STANDARD 2.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara elektromekanikal
KANDUNGAN berpandukan manual.
2.2.1 Membaca dan memahami manual.
2.2.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang diperlukan untuk memasang
STANDARD dan membuka kit model.
PEMBELAJARAN 2.2.3 Mengenalpasti nama dan fungsi komponen kit model seperti roda dan gandar,
gegancu dan rantai, takal dan tali sawat, motor,gear, kerangka, suis, pemegang
bateri, sel solar, sensor dan alat kawalan jauh.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF 1. Membaca dan memhami manual.
PEMBELAJARAN 2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.
3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model dengan betul.

AKTIVITI 1. Murid dibimbing membaca dan memahami manual kit model.


PENGAJARAN & 2. Murid menerangkan nama, fungsi dan cara penggunaan alatan tanan.
PEMBELAJARAN
3. Murid membuat rumusan pengajaran dengan bimbingan guru.
(PdP)

Buku teks Internet Radio / TV Spesimen


BAHAN BANTU
Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : ______________________

Interpersonal Muzikal Kinestatik Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
Intrapersonal Verbal Linguistik Logik Matematik Visual Ruang

ELEMEN MERENTASI Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai

PENILAIAN Pemerhatian Lisan Tugasan


Lembaran Kerja
PENGAJARAN & Projek
Hasil Kerja Kuiz Drama
PEMBELAJARAN

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Mesyuarat / Kursus
Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI Program Sekolah
Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana . Cuti Peristiwa / Cuti
Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________