Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Minggu Yang
32 Hari KHAMIS Tarikh 10/8/2017
Ke
Mata
Pelajaran
Tajuk / Objektif / Aktiviti Pembelajaran Catatan
Tingkatan
Masa
PK TAJUK Nilai Murni
3 HERTZ KERJASAMA
1200-1230 PENGURUSAN SUKAN HORMAT
TOLERANSI
Objektif
Murid dapat : I-Think
1. Merancang pertandingan atau aktiviti di peringkat sekolah PETA BULATAN
-
Hasil Pembelajaran
Di akhir pembelajaran pelajar dapat :
1. Mengetahui jawatankuasa dan peranannya dalam Aspirasi Murid
persatuan sukan PENGETAHUAN
2. Mengelola aktiviti sukan kelas dan sekolah KEMAHIRAN BERFIKIR
Aktiviti/ Strategi KEMAHIRAN DWIBAHASA

1. Set Induksi (Guru meminta pelajar menyatakan pengetahuan


Sumber
mereka tentang PENGURUSAN SUKAN)- 5 minit BUKU TEKS
2. Guru membahagikan mereka kepada 4 kumpulan dan melakukan
perbincangan BERDASARKAN BUKU TEKS- 8 minit
3.Setiap kumpulan akan : (12 minit)
•Melakukan pembentangan
•Melakukan perbincangan
4. Soal jawab antara guru dan murid (5 minit)
5. Membuat rumusan dan nota (Kerja Rumah)

Refleksi