Anda di halaman 1dari 2

Isi tempat kosong denga jawapan yang paling sesuai.

1. Ramai yang mengetahui bahawa __________tidak baik untuk kesihatan.

A pedas-pedas C gula-gula

B paru-paru D guli-guli

2. Nenek menyediakan makanan yang _______ setiap kali kami pulang ke kampung.

A penuh-penuh C enak-enak

B cantik-cantik D lauk-lauk

3. Ayah memandu kereta dengan ________ untuk mengelakkan kemalangan.

A henti-henti C lama-lama

B jarak-jarak D hati-hati

4. Petani itu meletakkan __________ di sawahnya untuk menakut-nakutkan burung.

A bunga-bunga C kayu-kayu

B orang-orang D para-para

5. Kita perlu berfikir _________ sebelum membuat sebarang keputusan.

A masak-masak C tajam-tajam

B penuh-penuh D tebal-tebal
Isi tempat kosong denga jawapan yang paling sesuai.

1. Ramai yang mengetahui bahawa __________tidak baik untuk kesihatan.

A pedas-pedas C gula-gula

B paru-paru D guli-guli

2. Nenek menyediakan makanan yang _______ setiap kali kami pulang ke kampung.

A penuh-penuh C enak-enak

B cantik-cantik D lauk-lauk

3. Ayah memandu kereta dengan ________ untuk mengelakkan kemalangan.

A henti-henti C lama-lama

B jarak-jarak D hati-hati

4. Petani itu meletakkan __________ di sawahnya untuk menakut-nakutkan burung.

A bunga-bunga C kayu-kayu

B orang-orang D para-para

5. Kita perlu berfikir _________ sebelum membuat sebarang keputusan.

A masak-masak C tajam-tajam

B penuh-penuh D tebal-tebal