Anda di halaman 1dari 6

A) Isikan jawapan yang betul.

(10 markah)
1. Nama sekolah saya ialah ____________________________________________

2. Motto sekolah saya ialah _____________________________________________

3. Nama sekolah saya ialah ____________________________________________________

3. Nama Pengetua Sekolah saya ialah Encik ______________________________________

4. Nama Penolong Kanan Petang ialah Puan ______________________________________

B) Namakan Alatan Tangan untuk kerja penyenggaraan kereta. (10 markah)

Skru Bolt dan nat Sepana hujung terbuka Sepana boleh laras Pemutar skru Philips

Jek Kekunci Allen Pemutar skru rata Playar muncung tirus Playar gabung

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.
C) Namakan rumah – rumah di bawah. (5 markah)

Rumah bagan Rumah minangkabau Rumah melaka Rumah banglo kondominium

1. 4.

2. 5.

3.

D) Isikan ruang yang terdapat di dalam sebuah rumah. (8 markah)

1. 3.

2. 4.
E) Lengkapkan carta alir keluarga asas di bawah. (8 markah)

2. 3. 4.

F) Berdasarkan gambar yang di beri, cari dan warnakan nama alatan tangan
perkebunan. (5 markah)

B S E K A T E U R K K
A C D D S A N G T Y D
S U D I P T A N G A N
L M L F O N L N E L H
K C Y R N H Y H R Y T
J A W Y G T W T G W L
H N Y Q K L Y L A Y H

F G J H E H G H J G K
T K R X S K R K I R P
R U Y P K N V O F V M

D L A M L H D P D D G
G) Bulatkan jawapan yang tepat. (10 markah)
1. Kuala Lumpur dibuka pada tahun ( 1995 , 1850 ) oleh ( Yap Ah Loy , Yong Ci Chong ).

2. ( Seremban , Kuala Lumpur ) menjadi tumpuan masyarakat cina kerana


aktiviti ( perikanan , perlombongan ).
3. Pada tahun (1963 , 1997 ) Kuala Lumpur menjadi ( ibu , bapa ) negeri Malaysia.

4. Kuala Lumpur terletak di penemuan ( tiga , dua ) buah sungai iaitu Sungai (
Kinta , Gombak ) dan Sungai ( Rajang , Klang ).

5. Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai ( wilayah , negara ) persekutuan pada 1 (


Februari , April ) 1974.
H) Tuliskan urutan langkah-langkah penjagaan tanaman hiasan. (8 markah)

Menggembur Membaja Menyiram Mencantas

Urutan Gambar Nama

I) Lengkapakan peta buih berikut. (8 markah)


1. ____________
3. ____________

Kemudahan
Awam

4. ____________

____________
J) Isi tempat kosong dengan pilihan yang diberikan. (6 markah)

roti Ais krim Surat khabar modal peniaga komisen

1. Menjual barang secara ______________________ bermaksud peniaga menjual sesuatu

barangan bagi pihak pembekal.

2. Faedah utama menjual barangan secara komisen, ________________ tidak perlu

mengeluarkan ______________ yang banyak.

3. Nyatakan tiga barangan sesuai dijual secara komisen.

a) _______________________________________

b) _______________________________________

c) _______________________________________

K) Lengkapkan jadual berikut. (10 markah)

Cheong Sam Baju Kurung Sari Hindu Buddha Islam

Kaum Pakaian Agama

Cina

Melayu

India
L) Lukis simbol-simbol komponen litar elektrik di bawah. (4 markah)

Komponen Simbol

Sel kering

Suis

Mentol
Wayar

M) Senaraikan tiga bahan bagi konduktor elektrik dan penebat elektrik. (8 markah)

Konduktor Penebat

------------- Terima Kasih kerana menjawab soalan. --------------