Anda di halaman 1dari 17

SJKT LADANG KULAI OIL PALM

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 4

NAMA GURU MATA PELAJARAN : THULASI A/P SITHIVINAYAGAM Kelas : 4 SAMANTHI

Kepercaya
Bertanggun Berterima Hemah Kasih
an Kepada Baik hati
g jawab
Hormat Sayang
Tuhan Kasih Tinggi
Menghormat
Mengamalka
i Amalan Melaksanak
BIL NAMA MURID NO K/P JANTINABeribadat Memberi
an Menghargai
n Adab
Bantuan Dalam Menghormat Menyayangi
Pelbagai tanggungjaw Sumbangan
Kepada Pergaulan i jiran jiran
Agama dan ab sebagai jiran
Jiran Dengan
Kepercayaa jiran
Jiran
n Jiran

1 KEERTHI A/P PARAMESIVARAN 081106011486 PEREMPUAN 3 3 2 2 2 3 3


2 JIVITHA A/P THAVANASEN 081104011124 PEREMPUAN 3 3 3 3 2 3 3
3 NAWIN SURIA A/L SURIAMURTHI 080617011889 LELAKI 3 3 3 3 3 3 3
4 BERDY JOHN A/L ROGER JOHN 080115050175 LELAKI 3 3 2 3 3 3 3
5 THIVYAN A/L CHANDRA SEGARAN 081003010659 LELAKI 3 3 2 3 3 3 3
6 PRIYASHINEE A/P MARIAPPAN 081101011508 PEREMPUAN 3 3 2 3 3 3 3
7 NAVASHREYA A/P ANANDAN 080930010604 PEREMPUAN 3 3 3 3 3 3 3
8 KIRTAANAAN A/L NADARAJAN 080825011437 LELAKI 3 3 2 3 3 3 3
9 KHIRESHA A/P PARAMESIVARAN 081106011494 PEREMPUAN 3 3 2 3 3 3 3
10 TARSHAN RAVIMURUGAN 080512160167 LELAKI 3 3 3 3 3 3 3
11 SHARUMATHI A/P RAJA KUMARAN 080120011306 PEREMPUAN 3 3 3 3 3 3 3
12 SHEKINA A/P ARMUGAM 081117011780 PEREMPUAN 3 3 2 3 3 3 3
13 PAVAANI A/P KUMARAN 080205010978 PEREMPUAN 3 3 3 3 3 3 3
14 KUGANESWARAN A/L JAYA RAJ 080402011865 LELAKI 3 3 2 3 3 3 3
15 PRITEEP A/L CHANDRAN 080711010671 LELAKI 3 3 2 3 3 3 3
16 THIVYAH A/P RAMESH 080502011256 PEREMPUAN 3 3 3 3 3 3 3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 SAMANTHI

Kesederha
Keadilan Keberanian Kejujuran Kerajinan Kerjasama Toleransi
Mengamalka naan
n sikap
berani Mengamalka
Mengamalka Mengamalka Mengamalka
Mengamalka menyuaraka n Sikap Jujur
n Sikap Bekerjasam n Sikap n Sikap
n Keadilan n Dalam
Rajin a Dengan sederhana Toleransi
Terhadap Pandangan Perhubunga
Sesama Jiran Sesama Sesama
jiran yang n dengan
Jiran Jiran Jiran
Membina Jiran
Terhadap
jiran
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
12 13 14 15 16 17 18
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MURID

SK 1:MENGHORMATI AMALAN BERIBADAT PELBAGAI AGAMA


DAN KEPERCAYAAN JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menghormati amalan beribadat pelbagai


1
agama dan kepercayaan jiran
Murid menerangkan kebaikanmenghormati amalan beribadat
2
pelbagai agama dan kepercayaan jiran
Murid menunjuk cara menghormati amalan beribadat pelbagai
3 agama dan kepercayaan jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan

4 Murid mendemonstrasikan cara menghormati amalan beribadat


pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat
5 pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat


6 pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian
dan boleh dicontohi

SK 2:MEMBERI BANTUAN KEPADA JIRAN


TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1
Murid menyatakancara membantu jiran

2
Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada jiran

3
Murid menunjuk cara memberi bantuan kepada jiran dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan
4
Murid mendemonstrasikan cara memberi bantuan kepada jiran
dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan
seharian
Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan
6
seharian dan boleh dicontohi

SK 3:MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SEBAGAI JIRAN


TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan tanggungjawab sebagai jiran


1

Murid menerangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab


2
sebagai jiran
Murid melaksanakan peranan sebagai jiran dalam sesuatu situasi
3
dengan bimbingan.
4
Murid mempraktikkan peranan sebagai jiran dalam pelbagai
situasi
5
Muridmengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian.

6
Murid mengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.

SK 4:MENGHARGAI SUMBANGAN JIRAN


TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1
Murid menyenaraikan sumbangan jiran

2
Murid memerihalkan cara menghargai sumbangan jiran.

3
Murid menunjuk cara menghargai sumbangan jiran dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara menghargai sumbangan jiran
4
dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam
5
kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam
6 kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 5:MENGAMALKAN ADAB DALAM PERGAULAN DENGAN


JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan adab dalam pergaulan dengan jiran


1

Murid menerangkan kepentingan mengamalkan adab dalam


2 pergaulan dengan jiran.
Murid menunjuk cara adab dalam pergaulan dengan jiran dalam
3 sesuatu situasi dengan bimbingan.

Murid mendemonstrasikan adab dalam pergaulan dengan jiran


4
dalam pelbagai situasi.
Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam
5
kehidupan seharian
Murid mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam
6
kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 6:MENGHORMATI JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1
Murid menyatakan cara menghormati jiran

2
Murid menerangkan kepentingan menghormati jiran.

Murid menunjuk cara menghormati jiran dalam sesuatu situasi


3
dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara menghormati jiran dalam pelbagai
4
situasi.
Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan
5
seharian.
Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan
6
seharian dan boleh dicontohi.

SK 7:MENYAYANGI JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1 Murid menyatakan cara menyayangi jiran

2 Murid menerangkan kepentingan menyayangi jiran

Murid menunjuk cara sikap menyayangi jiran dalam sesuatu situasi


3 dengan bimbingan.

4
Murid mendemonstrasikan sikap menyayangi jiran dalam pelbagai
situasi.
Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan
5
seharian.

6
Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi.

SK 8:MENGAMALKAN KEADILAN TERHADAP JIRAN

TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
Murid menyatakan cara bersikap adil kepada jiran
1

Murid menceritakan kepentingan bersikap adil terhadap jiran


2

Murid menunjuk cara bersikap adil terhadap jiran dalam sesuatu


3 situasi dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara bersikap adil terhadap jiran dalam
4 pelbagai situasi.
Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam
5 kehidupan seharian.
Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam
6 kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 9:MENGAMALKAN SIKAP BERANI MENYUARAKAN


PANDANGAN YANG MEMBINA TERHADAP JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menyuarakan pandangan yang membina


1 terhadap jiran.
Murid menyenaraikan kepentingan berani menyuarakan pandangan
2 membina terhadap jiran.
Murid menunjuk cara sikap berani menyuarakan pandangan
3 membina terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.

Murid mendemonstrasikan sikap berani menyuarakan pandangan


4 membina terhadap jiran dalam pelbagai situasi secara beradab.

Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang


5 membina terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara beradab.

Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan


6 yang membina terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara
beradab dan boleh dicontohi.

SK 10:MENGAMALKAN SIKAP JUJUR DALAM PERHUBUNGAN


DENGAN JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1 Murid menyatakan sikap jujur terhadap jiran.


2 Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur terhadap jiran.
Murid menunjuk cara bersikap jujur terhadap jiran dalam sesuatu
3 situasi dengan bimbingan
Murid mendemonstrasikan cara bersikap jujur terhadap jiran dalam
4 pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan
5 seharian.
Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan
6 seharian dan boleh dicontohi.

SK 11:MENGAMALKAN SIKAP RAJIN SESAMA JIRAN


TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1 Murid menyatakan cara bersikap rajin sesama jiran.

2 Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran.


Murid menunjuk cara bersikap rajin sesama jiran dalam sesuatu
3 situasi dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara bersikap rajin sesama jiran dalam
4 pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran
5
dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan dan
6 boleh dicontohi

SK 12:BEKERJASAMA DENGAN JIRAN


TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1 Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama-sama jiran.


2 Murid menerangkan kesan bekerjasama dengan jiran.
3
Murid menunjuk cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan
jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
4
Murid mendemonstrasikan cara melakukan aktiviti bersama-sama
dengan jiran dalam pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam
kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 13:MENGAMALKAN SIKAP SEDERHANA SESAMA JIRAN


TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1 Murid menyatakan cara bersikap sederhana sesama jiran


2
Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran.
Murid menunjuk cara bersikap sederhana sesama jiran dalam
3
sesuatu situasi dengan bimbingan.
4
Murid mendemonstrasikan cara bersikap sederhana sesama jiran
dalam pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam
kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 14:MENGAMALKAN SIKAP TOLERANSI SESAMA JIRAN


TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1 Murid menyatakan cara bertoleransi sesama jiran.


2 Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran.
3 Murid menceritakan kebaikan bertoleransi sesama jiran.
Murid mendemonstrasikan cara bertoleransi sesama jiran dalam
4
pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan
5
seharian.
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan
6
seharian dan boleh dicontohi.
SJKT LADANG KULAI OIL PALM
0

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 4

4
Nama Murid : BERDY JOHN A/L ROGER JOHN
No. Kad Pengenalan : 080115050175
Jantina : Perempuan
Kelas : 4 SAMANTHI
Nama Guru P. Moral : THULASI A/P SITHIVINAYAGAM
Tarikh Pelaporan :

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:

TAHAP
NILAI STANDARD KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Menghormati Amalan Beribadat Pelbagai Agama dan Murid menunjuk cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
1 3
Kepercayaan Jiran kepercayaan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan

Murid menunjuk cara memberi bantuan kepada jiran dalam sesuatu situasi dengan
2 Memberi Bantuan Kepada Jiran 3
bimbingan

3 Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran 2 Murid menerangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran

4 Menghargai Sumbangan jiran 3 Murid menunjuk cara menghargai sumbangan jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.

Murid menunjuk cara adab dalam pergaulan dengan jiran dalam sesuatu situasi
5 Mengamalkan Adab Dalam Pergaulan Dengan Jiran 3
dengan bimbingan.

6 Menghormati jiran 3 Murid menunjuk cara menghormati jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.

7 Menyayangi jiran 3 Murid menunjuk cara sikap menyayangi jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.

8 Mengamalkan Keadilan Terhadap jiran 3 Murid menunjuk cara bersikap adil terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.

Mengamalkan sikap berani menyuarakan Pandangan Murid menunjuk cara sikap berani menyuarakan pandangan membina terhadap
9 3
yang Membina Terhadap jiran jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.

Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Perhubungan dengan Murid menunjuk cara bersikap jujur terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan
10 3
Jiran bimbingan

Murid menunjuk cara bersikap rajin sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan
11 Mengamalkan Sikap Rajin Sesama Jiran 3
bimbingan.

Murid menunjuk cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran dalam sesuatu
12 Bekerjasama Dengan Jiran 3
situasi dengan bimbingan.

Murid menunjuk cara bersikap sederhana sesama jiran dalam sesuatu situasi
13 Mengamalkan Sikap sederhana Sesama Jiran 3
dengan bimbingan.

14 Mengamalkan Sikap Toleransi Sesama Jiran 3 Murid menceritakan kebaikan bertoleransi sesama jiran.

………………………………..…............

(Guru Matapelajaran Pendidikan Moral)


THULASI A/P SITHIVINAYAGAM

………………………………………..

( Guru Besar )
GRAF TAHAP PENGUASAAN NILAI BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL

SK1 Jumlah semua 16


SK 1:Menghormati Amalan SK 2:Memberi Bantuan Kepada Jiran SK 3:Melaksanakan Tanggungjawab Sebagai Jiran
16 dan
Beribadat Pelbagai Agama
Kepercayaan
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 SK2 Jumlah semua 16 SK3 Jumlah semua 16
16 9
Tahap Tahap 7
Bil Pel 0 0 16 0 0 0 Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 0 16 0 0 0 Bil Pel 0 9 7 0 0 0

TP1
0 TP2
0 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0 TP1
0 TP2
0 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0 TP1
0 TP2 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0

SK 4:Menghargai Sumbangan Jiran SK 5:Mengamalkan Adab Dalam Pergaulan Dengan Jiran SK 6:Menghormati Jiran
16
SK4 15Jumlah semua 16 SK5 Jumlah semua 16 SK6 Jumlah semua 16
14

Tahap Tahap Tahap


Penguasaan TP1 TP2TP3TP4 TP5 TP6 Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 1 15 0 0 0 Bil Pel 0 2 14 0 0 0 Bil Pel 0 0 16 0 0 0

1 2

TP1
0 TP2 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0 TP1
0 TP2 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0 TP1
0 TP2
0 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0
SK 7: Menyayangi Jiran SK 8: Mengamalkan Keadilan Terhadap Jiran16 SK 9:Mengamalkan Sikap Berani Menyuarakan Pandangan Yang Membina Terhadap Jiran
SK7 Jumlah semua 16 SK8 Jumlah semua SK9 Jumlah semua 16
16
15
Tahap Tahap Tahap 16
Penguasaan TP1 TP2TP3TP4 TP5 TP6 Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 0 16 0 0 0 Bil Pel 0 1 15 0 0 0 Bil Pel 0 0 16 0 0 0

TP1
0 TP2
0 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0 TP1
0 TP2 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0 TP1
0 TP2
0 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0

SK 10: Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Perhubungan Dengan Jiran SK 11: Mengamalkan Sikap Rajin Sesama Jiran SK 12: Bekerjasama Dengan Jiran
16
16 16
SK10 Jumlah semua 16 SK11 Jumlah semua 16 SK12 Jumlah semua 16

Tahap Tahap Tahap


Penguasaan TP1 TP2TP3TP4 TP5 TP6 Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 0 16 0 0 0 Bil Pel 0 0 16 0 0 0 Bil Pel 0 0 16 0 0 0

TP1
0 TP2
0 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0 TP1
0 TP2
0 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0 TP1
0 TP2
0 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0
SK13 Jumlah semua 16 SK14 16 Jumlah semua 16
SK 13: Mengamalkan Sikap Sederhana Sesama Jiran SKI 14: Mengamalkan Sikap Toleransi Sesama Jiran

Tahap 16 Tahap
Penguasaan TP1 TP2TP3TP4 TP5 TP6 Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 0 16 0 0 0 Bil Pel 0 0 16 0 0 0

TP1
0 TP2
0 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0

TP1
0 TP2
0 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0
Carta Keseluruhan Tahap Penguasaan
Pendidikan Moral Tahun 4

11
Keseluruhan Jumlah semua 16
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 11 5 0 0 0

TP1
0 TP2 TP3 TP4
0 TP5
0 TP6
0