Anda di halaman 1dari 11

Arahan :

Jawab Semua soalan yang diberi.

1. Tuliskan perkataan yang betul berdasarkan gambar.

Pelampung ` Jengking bunga kuih


bungkusan
2. TULISKAN PERKATAAN YANG BETUL BERDASARKAN GAMBAR
3. LENGKAPKAN SILANG KATA DI BAWAH

1 c

22
S 3 A

5 G S

4 B N

ARAHAN :

1. Bekas untuk minum

2. Sejenis kenderaaan di air

3. Sejenis bunga.

4. Digunakan untuk mencuci.

5. Sejenis permainan.
4. ISIKAN TEMPAT KOSONG DENGAN PERKATAAN YANG SESUAI

lantai seladang hadiah menjual


menyapu

1. Azna suka menyapu ______________________________.

2. Kakak ___________________________________ sampah di

halaman rumahnya.

3. Pemburu itu menembak seekor___________________.

4. Emak ______________________________daging dan ikan

di pasar.

5. Guru memberi ____________________ kepada murid

yang Berjaya.
5. SUSUN SEMULA PERKATAAN-PERKATAAN SUPAYA MENJADI AYAT YANG BETUL.

1. besar ucapan memberi Guru.

_____________________________________________________________

2. ikan di laut menangkap Nelayan.

_____________________________________________________________

_.

3. tajam Mata jarum itu.

____________________________________________________________

4. Hanum kepada Karim kirim salam.

____________________________________________________________

5. Pokok bunga siram Halim.


6. TULIS SEMULA AYAT YANG SESUAI BERPANDUKAN GAMBAR.

1.Ibu mandikan adik.


2.Ini kereta ayah saya.
3. Saya suka main bola.
4. Ibu membuat kek harijadi untuk saya.
5. Ayah sedang menulis surat untuk ibu.
7. LENGKAPKAN AYAT BERDASARKAN GAMBAR YANG DIBERI

1. Rumah saya ada ____________ ______________

2. Doktor sedang ______________ ___________________

3. Buaya hidup _______________ __________________

4. Anak burung sedang ______________ ______________

5. Setiap petang abang ___________ ______________


8. BINA AYAT BERDASARKAN PERKATAAN YANG DIBERI

1. Kasut

2. Rumah

3. Sekolah

4. Kereta

5. kantin
9. BACA PETIKAN DI BAWAH DAN JAWAB SOALAN-SOALAN BERIKUTNYA.

Ini adik. Ini Adik Abu. Abu suka


main sama adik. Nama adik Abu
Ali.
Adik suka main basikal. Tiap
petang mereka bermain bersama-
sama.Ali dan Abu rasa gembira dan
ceria.
Jawab soalan-soalan berikut.

1. Ini adik siapa?


_____________________________________

2. Siapa nama adik Abu ?


_____________________________________

3. Adik Suka main apa?


_____________________________________

4. Bila Abu dan adik main basikal ?

_____________________________________
5. Adakah kamu mempunyai adik?
_______________________________