Anda di halaman 1dari 4

SK.

PENGHULU IMBAN, SELANGAU

PKSR PERTENGAHAN TAHUN

BAHASA IBAN

TAHUN 2

Nama : _______________________ Hari bulan: __________________

Bagi A ( 10 markah )

Gaga ayat belalauka gambar di baruh tu.

(melah kek )

1.

(nyepu gelembung)

2.

(nyepu dian )

3.

(betempap jari)

4.

(meri tepa)

5.
BAGI B (10 Mark)

Engkahka tanda bacha ti betul dalam ayat di baruh tu, lalu tulis baru ba
awak ti disediaka.

1. anjeli ngintu hari pengada


_____________________________________________________________________

2. menti enggau awing bisi mai tepa

_____________________________________________________________________

3. ah choo nyadung kek

_____________________________________________________________________

4. ayoi nulung ngias mija

_____________________________________________________________________

5. indai anjeli manduk mi hoon

_____________________________________________________________________
BAGI C (10 Mark)

Isi lapang dalam ayat di baruh tu ngena jaku pengawa ti disediaka.

ditebang ngena nyembi diengkah diparut

1. Buah nyiur tuai ____________________ indai ngena pemarut elekttrik.

2. Pun sibau ti rumbau nya ____________________ apai ngena tinso.

3. Ini ______________________ padi di tengah laman.

4. Bup teks nya ______________________ aka atas mija.

5. Aku __________________ ensikal nurun sekula.

Bagi D (10 Mark)

Tipak reti rambai jaku di baruh tu.

Rambai jaku Reti


gelai-gelai baka arang

mengut-mengut ringat

dugau-dugau duduk jenuh

chelum-ngelintum baka taya

burak-bebetau tinggi
Bagi E (10 Mark)

Tuliska jaku pengawa belalauka gambar di baruh tu lalu gaga ayat


belalauka gambar.

ng__r__p b__l__nd__

ny__ p __ m__nt__ng

ng__r__d__ __