Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR PENERIMAAN UANG Jaspel Tunai Nov dan Desember 2017 ( 10.000.

000)

KARYAWAN UPF PUSKESMAS KEMUNING

NO NAMA JUMLAH UANG TANDA TANGAN

1 dr. Andi Yos Perdana 500,000


1
2 dr. Memet 450,000

3 drg. Devyane 400,000


3
4 Siti Hadidjah 400,000

5 Reni Fiatri 400,000


5
6 Rita Susanti 400,000

7 Rustiati 300,000
7
8 Marsani 300,000

9 Ida Nurwanti 400,000


9
10 Dian Martini 400,000

11 Asrori 400,000
11
12 Dwi Rohmah 300,000

13 Lucyana Kohan 300,000


13
14 Anita Kirana 300,000

15 Yanti Yulianti 300,000


15
16 Lia Khoiriyah 350,000

17 Euis SM 300,000
17
18 Nina Komalasari 300,000

19 Egha Theresia Barus 300,000


19
20 Indah Tri Utami 300,000

21 Hevy Handayani 300,000


21
22 Suhada 250,000

23 Mulyani 250,000
23
24 Sanim 250,000
25 Iyum 250,000
25
26 Eko 250,000

27 Dini 200,000
27
28 Ria 250,000

29 Wulan 200,000
29
30 Tya 200,000

31 Fif 200,000
31
32 Riana 200,000

33 Riki 100,000
33
JUMLAH 10,000,000

Mengetahui
Kepala UPF Puskesmas Kemuning

dr. Andi Yos Perdana


NIP. 197408262008011002
sember 2017 ( 10.000.000)

UNING

TANDA TANGAN

10

12

14

16

18

20

22

24
26

28

30

32

Mengetahui
pala UPF Puskesmas Kemuning

dr. Andi Yos Perdana


NIP. 197408262008011002