Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 2A

CATATAN REFLEKSI
( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu / Perkara yang difokus:

2. Analisis isu / perkara yang difokus:

2.1 Kekuatan:

2.2 Kelemahan:

3. Cadangan penambahbaikan:

(sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda)

Disediakan oleh Disahkan oleh

Tandatangan :_____________________ Tandatangan :_____________________


Nama Pelajar :_____________________ Nama Mentor :_____________________
Tarikh :_____________________ Tarikh: :_____________________