Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS Tahun 3M


TARIKH/ HARI 09/04/2019 SELASA MASA 11.20 HINGGA 12.20
TEMA 5. HARGAI SENI BUDAYA TAJUK Teh untuk Tetamu
KEMAHIRAN ☐Bertutur☐Mendengar☐Membaca☐Menulis☐Seni Bahasa ☐Tatabahasa
STANDARD 2.1 Asas membaca dan memahami.
KANDUNGAN
2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
STANDARD (iii)petikan
PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 1. Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
2. Menjawab sekurang-kurangnya 2 soalan pemahaman berdasarkan teks dengan betul.
KRITERIA 1. Menjawab soalan pemahaman dengan betul.
KEJAYAAN
1. Murid dan guru bersoal jawab tentang amalan kunjung mengunjung dihari raya.
AKTIVITI 2. Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran.
PENGAJARAN 3. Murid membaca petikan secara senyap.
DAN 4. Murid membaca petikan secara berkumpulan.
PEMBELAJARAN 5. Murid dan guru berbincang tentang isi petikan.
(PdP) 6. Dalam kumpulan murid menjawab soalan pemahaman,
7. Murid membuat pembentanagn.
8. Murid menulis jawapan pemahaman di dalam buku tulis.
PENGUASAAN TAHAP 1 ☐ TAHAP 2 ☐ TAHAP 3☐ TAHAP 4☐ TAHAP 5☐ TAHAP 6☐
☐Buku teks ☐Modul ☐ Power point ☐Spesimen
BAHAN BANTU ☐Internet ☐Projektor ☐Model ☐Gambar / cerita
BELAJAR (BBB) ☐ Radio ☐Radas ☐Buku cerita ☐Lain-lain

KECERDASAN ☐ Interpersonal ☐Intarpersonal ☐Kinestatik ☐Logik Matematik


PELBAGAI ☐Muzikal ☐ Verbal Linguistik ☐Naturalis ☐ Visual Ruang
☐ Eksistensial
ELEMEN ☐Kreativiti & Inovasi ☐ Pend. Alam Sekitar ☐TMK ☐Kesihatan dan Kebersihan
MERENTAS ☐Bahasa ☐Patriotisme ☐Nilai Murni ☐ Lain – lain :
KURIKULUM ☐Sains & Teknologi ☐Keusahawanan
☐Keusahawanan
(EMK)

KEMAHIRAN ☐Membanding beza ☐Mengkategori ☐Menjana Idea ☐Komunikasi


BERFIKIR /ABAD ☐Menghubung kait ☐Menginterprestasi ☐Mentafsir ☐Kreativiti
21 ☐Mencipta Analogi ☐Membuat Ramalan ☐Membuat keputusan ☐Menyelesai Isu
☐Membuat Inferens ☐Membuat Rumusan ☐Menilai ☐Kolaborasi
☐Menghubungkait ☐MenciptaAnalogi☐M
☐MembuatInferens antafsir
☐MembuatKeputusa ☐Menilai
n
PENTAKSIRAN ☐Lembaran Kerja ☐Pemerhatian ☐Lisan ☐Tugasan
PENGAJARAN & ☐Hasil Kerja ☐Kuiz ☐ Drama ☐Projek
PEMBELAJARAN ☐Pemerhatian ☐Kuiz
☐Lisan ☐ Drama
☐Tugasan ☐Projek
orang murid dapat memberikan respons terhadap arahan mengikut kronologi.
REFLEKSI
orang murid yang belum menguasai kemahiran diberi bimbingan klinikal.

murid yang telah menguasai diberi latihan pengayaan.


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :
CATATAN ☐Mesyuarat ☐Program Sekolah ☐Mengiringi Murid Keluar
☐Cuti Bencana/Cuti Khas ☐Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐Aktiviti Luar
Rancangan Pengajaran Harian

Anda mungkin juga menyukai