Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MATEMATIK) MINGGU 10

TARIKH/HARI Jumaat, 15 Mac 2019 TAHUN 4


LELAKI : ____ / 3 orang
KELAS 5 UTARID / 4 MARIKH PEREMPUAN : ____ / 2 orang
JUMLAH : ____ / 5 orang
MASA 7:45 a.m HINGGA 8:15 a.m KEHADIRAN
TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN Nombor dan Operasi LELAKI : ____ / 3 orang
PEREMPUAN : ____ / 0 orang
TAJUK Tambah dalam lingkungan 100 000 / 1 000 000 JUMLAH : ____ / 3 orang
STANDARD KANDUNGAN TAHUN 4 2.3 TAHUN 5 2.3
TAHUN 1. Mengenal pasti anu yang melibatkan penambahan dua nombor.
STANDARD 4 2. Membentuk ayat matematik yang melibatkan penambahan dua nombor.
PEMBELAJARAN TAHUN
1. Menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan anu dalam penambahan hingga tiga nombor.
5
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
TAHUN 4 TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ 1. Menyatakan maklumat yang tidak diketahui 1. Menambah sebarang nombor hingga 6
KRITERIA KEJAYAAN dalam sesuatu masalah. digit dan hasil tambahnya hingga 1 000 000.
2. Menulis ayat matematik yang melibatkan anu 2. Selesaikan anu dalam ayat matematik
sebagai kotak. penambahan.
TAHUN 4 TAHUN 5
1. Guru melukis satu situasi yang melibatkan anu dalam masalah matematik.
2. Murid menyatakan maklumat yang tidak diketahui berdasarkan situasi yang dilukis.
3. Murid dibimbing oleh guru untuk mencari maklumat yang tidak diketahui sambil membina ayat
matematik yang melibatkan anu.
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
4. Murid mengulangkaji dengan dua contoh yang berbeza.
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
5. Murid cuba mencari maklumat yang diketahui dan seterusnya menulis ayat matematik.
6. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
7. Latihan.
8. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)

Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet

Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi

Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme

Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI

Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan

Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong

Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang

Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK

Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir

Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)

Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Mengingat Mengaplikasi Menilai

Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja

Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan

Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI

____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan

____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana