Anda di halaman 1dari 7

http://www.fadhilza.

com/2011/07/kekuatan-dzikir-dan-doa/tasbih-tahmid-tahlil-takbir-dan-
istighfar-dalam-al-qur%E2%80%99an.html

TASBIH, TAHMID, TAHLIL, TAKBIR DAN ISTIGHFAR


DALAM AL-QUR’AN
BY FADHIL ZA · JULY 21, 2011
Oleh Fadhil ZA

Mengucapkan tasbih, tahmid , tahlil, takbir dan istighfar adalah sesuatu


yang sangat dianjurkan dan diperintahkan Allah dalam Qur’an. Kalimat
toyyibah tersebut dapat meningkatkan iman dan takwa serta mensucikan
diri dari berbagai kotoran dan dosa. Banyak membaca kalimat tersebut
juga dapat menjaga dan memelihara diri dari jeratan tipu daya syetan
yang menyesatkan.

TENTANG TASBIH (Mensucikan Allah)


Ayat ke 1

1- Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja
yang ada di bumi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (As Shaaf 1)
Ayat ke 2

130- Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan
sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam
hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang.
(Thaha 130)

Ayat ke 3

43- Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan
dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. 44- Langit yang tujuh, bumi
dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada
suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu
sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha
Penyantun lagi Maha Pengampun. (Al Israak 43-44)

Ayat ke 4

83- Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala
sesuatu dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. (Yasin 83)

Ayat ke 5

1- Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih


kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang
Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al Hadit 1)

Ayat ke 6
15- Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami,
adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami),
mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya,
sedang mereka tidak menyombongkan diri. (As Sajdah 15)

TENTANG TAHMID (Memuji Allah)


Ayat ke 1

111- Dan katakanlah: “Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai
anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan
pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan
pengagungan yang sebesar-besarnya. (Al Israak 111)

Ayat ke 2

1- Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya


Al Kitab (Al Qur’an) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di
dalamnya; (Kahfi 1)

Ayat ke 3
59- Katakanlah: “Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-
hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa
yang mereka persekutukan dengan Dia?” (An Naml 59)

Ayat ke 4

70- Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-
Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
(Al Qoshos 70)

TENTANG TAHLIL (Mengesakan Alllah)


Ayat ke 1

87- Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan
marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya
(menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap:
“Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha
Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang
lalim.” (Al Anbiya ‘ 87)

Ayat ke 2
22- Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia,
Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak
disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang
Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa,
Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari
apa yang mereka persekutukan. (Al Hasyr 22-23)

TENTANG TAKBIR (Mengagungkan Allah)


Ayat ke 1

37- Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat


mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat
mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu
supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu.
Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (Al
Hajj 37)

Ayat ke 2

67- Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang


semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari
kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan
dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. (Az Zumar 67)

TENTANG ISTIGHFAR (Mohon ampun pada Allah)


Ayat ke 1
106- dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (An Nisa 106)

Ayat ke 2

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan


bertobat kepada-Nya. (Jika kamu, mengerjakan yang demikian),
niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus
menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan
dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai
keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka
sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa
siksa hari kiamat. (Hud 3)

Ayat ke 3

90- Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah


kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha
Pengasih. (Hud 90)

Ayat ke 4
3- maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun
kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat. ( An Nashr
3)
Popularity: unranked [?]