Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN B (SEKOLAH)

CARTA ALIR PROSES PENDAFTARAN DAN RAYUAN eDAFTAR MENENGAH


SESI PERSEKOLAHAN 2020

Taklimat kemasukan ke peralihan /tingkatan


satu kepada GPK HEM SMK / PENYELARAS
TING. 1 (24/10/2019) Surat penempatan
Tingkatan Peralihan/ Satu ​dicetak ​dan ​diedar
oleh SEKOLAH RENDAH (28/10-01/11/2019)
online (09-13/12/2019)

Rayuan eDaftar Menengah


Secara Online (04-15/11/ Lapor Diri ​kes keputusan
2019) rayuan ​(16-20/12/2019)
Lapor Diri ​ke Peralihan/Tingkatan Satu ​di Cadangan Orientasi Sekolah
Sekolah Menengah (04-15/11/ 2019) (23/24/26/27 DIS.2019)

SEKOLAH MENENGAH
mencetak keputusan rayuan

Permohonan pertukaran dibuka semula


menggunakan PUA275 (13/01/2019)