Anda di halaman 1dari 4

JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH

Panduan Tugas
01. Perjumpaan Jawatankuasa Lembaga Disiplin dan Pengawas
02. Merancang tugas dan kegiatan pengawas sepanjang tahun
03. Berusaha menyebarkan undang-undang dan peraturan sekolah.
04. Tindakan susulan tugas jawatankuasa dan jadual pengawas.
05. Rekod murid bermasalah (SSDM)
06. Perjumpaan bulanan.(Pengawas)
07. Ceramah dan bimbingan bagi peningkatan disiplin murid.
08 Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid dalam buku rekod salah laku.
09. Melantik pengawas baru.
10. Mempamirkan Carta Organisasi pengawas, jadual tugas dan aktiviti pengawas di papan kenyataan.
11. Mengemaskini rekod, minit mesyuarat dan laporan untuk difailkan.

JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH


Panduan Tugas
01. Mesyuarat AJK
02. Menyelia kawasan sekolah supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat
03. Memastikan keselamatan murid semasa mengadakan sesuatu program
04. Membuat penegasan keselamatan murid semasa pergidan balik sekolah..
05. Merancang program ceramah dan motivasi Pencegahan jenayah bersama polis.
06. Memastikan alat pemadam api berfungsi di tempat strategik. Mempamirkan pelan laluan
kecemasan.
07. Mengadakan latihan kebakaran dua kali setahun.
08 Menjaga keselamatan harta benda sekolah, murid dan persekitaran

JAWATANKUASA SKIM BUKU TEKS (SPBT)


Panduan Tugas
01. Mesyuarat AJK
02. Merancang tugas dan kegiatan pengawas SPBT sepanjang tahun
03. Mengawal selia buku stok dan menguruskan sistem fail SPBT
04. Memfailkan borong SPBT dengan baik
05. Mendedahkan peraturan kepada murid mengenai penggunaan buku teks
06. Membaiki buku rosak.
07. Membuat perlupusan / hapuskira bila cukup tempohnya.
08. Mengadakan pemeriksaan tentang penggunaan buku teks.
09. Menyemak penerimaan dan penghantaran buku teks dan memproses untuk urusan stok
10. Memastikan bilik BOSS kemas dan berfungsi

JAWATANKUASA PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


Panduan Tugas
01. Mesyuarat AJK
02. Merancang dan menjalankan aktiviti tahunan
03. Mejalankan “Program Pendidikan Pencegahan Dadah”
04. Menguruskan semua pertandingan yangberkaitan dengan PPDa.
05. Mengemaskini rekod, minit mesyuarat dan laporan untuk difailkan.
JAWATANKUASA AEDES & DENGGI
Panduan Tugas
01. Mesyuarat AJK
02. Memastikan kawasan persekitaran sekolah bebas aedes
03. Menyediakan laporan denggi dari semasa ke semasa
04. Menghantar laporan denggi kepada PK HEM

JAWATANKUASA BANTUAN SEKOLAH


Panduan Tugas
01. Mesyuarat AJK
02. Mengenal pasti murid yang layak bantuan.
03. Mengagih dan memungut boring permohonan.
04. Menyedia senarai nama murid yang mendapat bantuan.
05. Mengurus majlis penyampaian bantuan kepada ibu bapa
06. Menyediakan surat-surat makluman / akuan terima yang berkaitan kepada ibu bapa.
07. Memohon bantuan daripada pihak luar untuk murid miskin dan anak yatim.
08. Mengawas kawasan, kebersihan, tatatertip murid dan perkara yang berkaitan dengan RMT dan Susu.
09. Menyukat timbang berat dan tinggi murid di awal dan di akhir penerimaan RMT
10. Kemaskini maklumat murid yang menerima RMT.
11. Memastikan murid menerima bantuan RMT dan susu mencukupi.
12. Memastikan menu RMT berpatutan dengan harga yang telah ditetapkan dan mengikut permintaan.
13. Mengemaskini rekod, minit mesyuarat dan laporan untuk difailkan.

JAWATAKUASA DWEN DAN KEBAJIKAN MURID


Panduan Tugas
01. Mengurus kutipan dan perbelanjaan tabung murid.
02. Khidmat/ derma/ sumbangan kepada pihak tertentu seperti murid yang kematian ibu bapa atau kemalangan.
03. Menguruskan kebajikan murid dari segi pakaian.(pakaian kotor atas sebab kemalangan kecil di sekolah, termuntah, terbuang
air kecil atau air besar.)
04. Mengusus kebajikan murid perempuan dari sudut hal perempuan/kewanitaan.
05. Menyediakan kertas kerja dan jadual aktiviti program DWEN.
06. Melaksanakan aktiviti yang dirancang.
07. Membuat laporan bagi setiap aktiviti atau program yang telah dilaksanakan.

JAWATANKUASA ORIENTASI / TRANSISI TAHUN 1


Panduan Tugas
01. Mendaftar murid yang masuk ke tahun satu ke dalam buku kemasukan murid.
02. Menyediakan Program Minggu suaikenal.
03. Menyediakan program / tentative pada hari pendaftaran.
04. Menyediakan borang-borang yang berkaitan sebelum hari pendaftaran.
05. Pastikan mendapat rekod yang terkini daripada murid.
06. Menyediakan soalan dan mengadakan ujian pengesanan awal.

JAWATAKUASA APDM
Panduan Tugas
01. Memantau pengemaskini data APDM
02. Tempat rujukan guru – berkaitan masalah APDM
03. Guru-guru kelas mengemaskini data APDM
JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN MOTIVASI
Panduan Tugas
01. Mesyuarat AJK
02. Merancang program aktiviti bimbingan dan motivasi selaras dengan perancangan sekolah.
03. Memberi khidmat nasihat kepada murid bermasalah.
04. Membantu membina sahsiah murid melalui mengambil berat dan prihatin masalah murid dan membantu menyelsaikannya.
05. Membuat jemputan kepada pihak tertentu untuk ceramah motivasi.
06. Mengalu-alukan kehadiran dan kepulangan murid
07. Menyusun jadual bertugas bagi mengalu-alukan kehadiran murid di waktu pagi.
08. Menjalankan program Mento Mentee untuk membangunkan sahsiah dan jati diri murid.
09. Menyediakan kertas kerja, jadual aktiviti, laporan dan melaksanakan aktiviti program DWEN.
09. Mengurus, melaksana dan meghantar laporan aktiviti dan laporan Psikometrik/ Aptitud ke PPD.

JAWATANKUASA KEBERSIHAN,KECERIAAN DAN KEINDAHAN


Panduan Tugas
01. Memastikan kawasan sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih danceria.
02. Membuat perancangan untuk menambah-baikkan taraf keceriaan sekolah.
03. Meneliti dan merujuk kepada panduan pengurusan keceriaan dan keindahan sekolah yang dilakukan oleh KPM dari semasa ke
semasa serta mengambil tindakan sewajarnya
04. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari masa ke semasa.
05. Merancang dan melaksanakan program kebersihan seperti : Gotong-royong, Pertandingan Kebersihan Kelas, Pertandingan
Poster Keceriaan

JAWATANKUASA KESIHATAN & FAIL REKOD MURID


Panduan Tugas
01. Mengumpul,mengedar rekod dan kad kesihatan.
02. Memastikan semua kad-kad murid berada pada satu tempat sahaja.
03. Membantu unit perubatan dan rawatan yang dating membuat rawatan.
04. Mengumpul maklumat murid yang memerlukan rawatan dan perhatian kesihatan.
05. Menguruskan aktiviti-aktiviti berkaitan kesihatan.
06. Menjalankan kempin/program kesihatan berterusan sepanjang tahun:
Kempin Makanan Seimbang, Sihat & selamat, Kuiz Kesihatan dan Ceramah Kesihatan.
Memastikan peti pertolongan cemas dilengkapi dengan ubat-ubat yang sepatutnya.
07. Menguruskan murid yang memerlukan rawatan.

JAWATANKUASA PERHUBUNGAN LUAR DAN KOMUNITI


Panduan Tugas
01. Menyimpan rekod senarai ahli PIBG sekolah.
02. Menyimpan rekod kehadiran ahli PIBG dan sukarelawan dalam program sekolah.
03. Mengalakkan ibu bapa & Sukarelawan memainkan peranan dalam pendidikan.
04. Mengenal pasti kekuatan ibu bapa dan membantu mereka memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajaran anak
mereka di sekoah dan di luar sekolah.

JAWATANKUASA PENDAFTARAN TINGKATAN 1


Panduan Tugas
01. Menyedia dan mengumpul borang maklumat murid.
02. Memastikan APDM Tahun 6 dikemaskini.
03. Meneliti permohonan murid secara online.
04. Mendaftarkan permohonan penempatan ke tingkatan 1 melalui APDM
05. Mengenalpasti pelajar yang layak ke Asrama Penuh dan Rancangan Khas.