Anda di halaman 1dari 10

SET ARAHAN DALAM ATUR

CARA KOMPUTER
Atur cara komputer adalah satu set
arahan tertib yang mengarahkan
komputer melaksanakan sesuatu
aktiviti. Atur cara komputer
dihasilkan dengan menggunakan
bahasa pengatur caraan. Proses
menghasilkan atur cara komputer
dikenali sebagai pengaturcaraan
komputer.
Situasi:
Ahmad ingin menziarahi rakannya yang sakit
di sebuah hospital.
Langkah-langkah
Menaiki bas yang menuju ke hospital
Membayar tambang
Tiba di hospital
Turun dari bas
Berjalan menuju ke lif hospital
Menekan butang naik ke atas Atur cara komputer lif
Tunggu pintu lif terbuka
Masuk ke dalam lif
Menekan butang ke tingkat lima
Menekan butang tutup pintu lif
Tunggu pintu lif tertutup Atur cara komputer lif
Sampai di tingkat lima
Tunggu pintu lif terbuka
Keluar dari lif
Perbandingan langkah-langkah aktiviti harian dan set
arahan atur cara
Langkah-langkah Set arahan atur cara
aktiviti harian komputer
*Berjalan menuju ke lif *Menerima input
hospital daripada
pengguna
*Menekan butang naik
(cth: untuk naik ke
ke atas atas)
*Tunggu pintu lif terbuka *Pintu lif terbuka
*Masuk ke dalam lif seketika
*Menekan butang ke *Pintu lif tertutup
tingkat *Menerima input
lima
daripada
*Menekan butang tutup pengguna
(cth: tingkat 5)
pintu
lif *Lif sampai di tingkat
*Tunggu pintu lif lima
tertutup *Pintu lif terbuka
Langkah-langkah Set arahan atur cara
aktiviti harian komputer
*Pastikan kabel Mula
disambungkan
dari komputer ke Hidupkan komputer
projektor
LCD. Sambung komputer
*Suis dihidupkan dan pada projektor LCD
tekan
butang ON. Hidupkan suis projektor
LCD
*Tunggu sehingga lampu
projektor LCD
Tekan butang ON lampu
terpasang.
projektor akan
*Setkan resolusi terpasang
paparan dan
Setkan tetapan (fokus,
tekan butang paparan
resolusi, zoom)
skrin
di komputer.
Tekan butang paparan
*Apabila paparan yang skrin di komputer
sama
Tamat.
kelihatan pada skrin
Robot
Robot yang sedang berjalan di khalayak ramai dan
mengelak daripada bertembung dengan objek.

Set arahan peralatan digital (robot)

Mula

Robot melangkah ke hadapan

Jika bertembung dengan objek

Robot akan berhenti seketika

Robot akan mengubah haluan ke kiri atau kanan

Robot terus berjalan ke hadapan

Tamat
MEMBINA ARAHAN-ARAHAN
TAMBAHAN DALAM ATUR CARA
UNTUK MENAMBAH FUNGSI
SESUATU PERALATAN DIGITAL
Untuk mengelakkan robot daripada
terlanggar objek apabila berjalan di
khayalak ramai yang penuh sesak,
pengatur cara akan menambah
baikkan fungsi robot supaya robot itu
lebih efisien.
Set arahan peralatan digital (robot)

Mula

Robot melangkah ke hadapan

Jika bertembung dengan objek

Robot akan berhenti seketika

Robot akan mengubah haluan ke kiri atau kanan

Robot terus berjalan ke hadapan

Jika di kiri dan kanan robot ada objek

Robot akan berhenti seketika Arahan Tambahan


Robot akan mengeluarkan bunyi beep, beep

Tamat