Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS TAHUN 5B


TARIKH/ HARI 21/08/2019 RABU MASA 08.30 HINGGA 09.00
TAJUK Cergas dan Segak FOKUS Berkebolehan mengenal pasti tahap kecergasan
fizikal berasaskan ujian SEGAK

STANDARD 3.6 Berkebolehan mengukur tahap kecergasan


KANDUNGAN 4.6 Berkebolehan mengenal pasti tahap kecergasan fizikal
5.3 Berkebolehanberkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal
3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK
STANDARD 4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri berasaskan kesihatan
PEMBELAJARAN 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF 1. Mencatat keputusan ujian SEGAK
PEMBELAJARAN 2. Menilai tahap kecergasan fizikal diri berasaskan kesihatan
3. Menerima kekurangan rakan sebaya dan sedia membantu
1. Murid membuat aktiviti memanaskan badan
AKTIVITI i. Lari Bebas
PENGAJARAN ii. Regangan Dinamik
DAN 2. Guru menyampaikan standard pembelajaran.
PEMBELAJARAN 3. Aktiviti 1 : Murid menjalankan ujian kecergasan mengikut stesen yang telah ditetapkan.
(PdP) 4. Aktiviti 2 : Murid mencatat keputusan ujian SEGAK.
5. Aktiviti 3 : Murid menilai tahap kecergasan fizikal masing-masing.
6. Penutup
i. Menyejukkan badan (Aktiviti regangan)
1. Alatan SEGAK
BAHAN BANTU
BELAJAR (BBB)
KECERDASAN ☐ Interpersonal ☐Intrapersonal ☐Kinestatik ☐Logik Matematik
PELBAGAI ☐Muzikal ☐ Verbal Linguistik ☐Naturalis ☐ Visual Ruang
☐ Eksistensial
ELEMEN ☐Kreativiti & Inovasi ☐ Pend. Alam Sekitar ☐TMK ☐Kesihatan dan Kebersihan
MERENTAS ☐Bahasa ☐Patriotisme ☐Nilai Murni ☐ Lain – lain :
KURIKULUM ☐Sains & Teknologi ☐Keusahawanan
(EMK)
☐Membandingbeza ☐Mengkategori ☐Menjana Idea ☐Komunikasi
KEMAHIRAN ☐Menghubungkait ☐Menginterprestasi ☐Mentafsir ☐Kreativiti
BERFIKIR /ABAD ☐Mencipta Analogi ☐Membuat Ramalan ☐Membuat keputusan ☐Menyelesai Isu
21 ☐Membuat Inferens ☐Membuat Rumusan ☐Menilai ☐Kolaborasi

☐MembuatInferens ☐MenciptaAnalogi☐M
☐MembuatKeputusa antafsir
n ☐Menilai
PENTAKSIRAN ☐Kuiz ☐Pemerhatian ☐Lisan
PENGAJARAN &
☐ ☐
PEMBELAJARAN
☐Lisan ☐☐ Drama
☐Projek

orang murid dapat memberikan respons terhadap arahan mengikut kronologi.


REFLEKSI
orang murid yang belum menguasai kemahiran diberi bimbingan klinikal.

murid yang telah menguasai diberi latihan pengayaan.


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :
CATATAN ☐Mesyuarat ☐Program Sekolah ☐Mengiringi Murid Keluar
☐Cuti Bencana/Cuti Khas ☐Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐Aktiviti Luar

Anda mungkin juga menyukai