Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS TAHUN 5B


TARIKH/ HARI 13/03/2019 RABU MASA 08.30 HINGGA 09.00
TAJUK Lemak oh Lemak FOKUS Berkebolehan melakukan pergerakan kreatif
bertema mengikut muzik yang didengar
STANDARD 3.5 Mengenal pasti komposisi badan
KANDUNGAN 4.5 Berkebolehan memahami hubung kait antara komposisi badan dengan kecergasan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal
3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan
STANDARD 4.5.1 Membanding Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri dengan norma
PEMBELAJARAN 5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan rekod kecergasan
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF 1. mengetahui berat dan ketinggian masing-masing
PEMBELAJARAN 2. membandingkan BMI sendiri dengan norma
3. mencari langkah untuk menyelesaikan masalah kecergasan mereka.
1. Murid membuat aktiviti memanaskan badan
AKTIVITI i. Lari bebas
PENGAJARAN ii. Regangan Dinamik
DAN 2. Guru menyampaikan standard pembelajaran.
PEMBELAJARAN 3. Murid mengukur berat dan ketinggian mereka.
(PdP) 4. Murid mengira sendiri BMI mengikut rumus yang telah diberi..
5.Membandingkan BMI sendiri dengan norma.
6. Berfikir cara untuk menyelesaikan masalah kecergasan.
1. Alat penimbang
BAHAN BANTU 2. Alat ukur tinggi
BELAJAR (BBB) 3. Skala BMI

KECERDASAN ☐ Interpersonal ☐Intrapersonal ☐Kinestatik ☐Logik Matematik


PELBAGAI ☐Muzikal ☐ Verbal Linguistik ☐Naturalis ☐ Visual Ruang

ELEMEN ☐Kreativiti & Inovasi ☐ Pend. Alam Sekitar ☐TMK ☐Kesihatan dan Kebersihan
MERENTAS ☐Bahasa ☐Patriotisme ☐Nilai Murni ☐ Lain – lain :
KURIKULUM ☐Sains & Teknologi ☐Keusahawanan
☐Keusahawanan
(EMK)
☐Membandingbeza ☐Mengkategori ☐Menjana Idea ☐Komunikasi
KEMAHIRAN ☐Menghubungkait ☐Menginterprestasi ☐Mentafsir ☐Kreativiti
BERFIKIR /ABAD ☐Mencipta Analogi ☐Membuat Ramalan ☐Membuat keputusan ☐Menyelesai Isu
21 ☐Membuat Inferens ☐Membuat Rumusan ☐Menilai ☐Kolaborasi

☐MembuatInferens ☐MenciptaAnalogi☐M
☐MembuatKeputusa antafsir
n ☐Menilai
PENTAKSIRAN ☐Kuiz ☐Pemerhatian ☐Lisan
PENGAJARAN &
☐ ☐
PEMBELAJARAN
☐Lisan ☐☐ Drama
☐Projek

orang murid dapat memberikan respons terhadap arahan mengikut kronologi.


REFLEKSI
orang murid yang belum menguasai kemahiran diberi bimbingan klinikal.

murid yang telah menguasai diberi latihan pengayaan.


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :
CATATAN ☐Mesyuarat ☐Program Sekolah ☐Mengiringi Murid Keluar
☐Cuti Bencana/Cuti Khas ☐Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐Aktiviti Luar

Anda mungkin juga menyukai