Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM PENINGKATAN

KECEMERLANGAN
PENDIDIKAN MORAL

2020

S J K (C) Chong Hwa 3


Kluang
VISI
MENJADI SEKOLAH
CEMERLANG PADA
TAHUN 2020.
MISI
BERUSAHA
MEMPERKEMBANGKAN POTENSI
MURID DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN MORAL DAN
SENTIASA MENUJU KE ARAH
KECEMERLANGAN.
KATA ALU-ALUAN GURU BESAR
Pendidikan merupakan sumber utama dan daya penggerak penting dalam pencapaian matlamat
wawasan 2020.

Justeru itu, kejayaan menuju kecemerlangan dan keberkesanannya amat penting dan boleh
dicapai melalui persediaan dan pelaksanaan yang teliti, sistematik dan menyeluruh.

Sebagai penggerak Jawatankuasa Kurikulum, Program-program Akademik akan dilaksanakan


dengan pengubahsuaian, perancangan dan pemantauan yang berterusan. Budaya Kerja
Cemerlang diwujudkan dengan berkongsi bijak dan menepati kehendak Piagam Pelanggan.

Visi dan Misi sekolah yang berteraskan kecemerlangan akan dirumuskan dan dijelaskan kepada
semua guru, ibubapa dan masyarakat tempatan.

Semoga dengan semangat kerja berpasukan, Perancangan Strategik yang berkesan serta
penglibatan menyeluruh daripada semua pihak. Program-program ini dapat dilaksanakan
dengan berkesan dan mempertingkatkan dalam semua aspek pendidikan.