Anda di halaman 1dari 15

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN XXX

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018

BAHASA MELAYU

TINGKATAN 1 (2 JAM)

NAMA: ……………………………… KELAS: ………………..

Arahan: Jawabsemuasoalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C, dansatusoalan Bahagian


D.

BAHAGIAN A

[25 markah]

1 Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan kesalahan tersebut
dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
semula.

(i) Sukan tahunan sekolah Arshad diadakan di mini stadium itu.

___________________________________________

(ii) Gunaseran menjerit meminta tolong bila melihat bengkel keretanya terbakar.

___________________________________________

(iii) Stesen minyak-stesen minyak telah mengalami kehabisan bekalan minyak RON95.

___________________________________________

(iv) Masalah jerebu yang paling kritikal sekali berlaku pada bulan Jun tahun lepas.

___________________________________________

1
[8 markah]

2 Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti dan betulkan

kesalahan tersebut. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Kamal menggunakan silinder penyukat untuk menyukat isi padu cecair itu.

___________________________________________

(ii) Adik sangat gembira apabila ibu membelikan bag sekolah baharu untuknya.

___________________________________________

(iii) Pengambilan kolestrol yang berlebihan boleh menyebabkan penyakit lemah jantung.

___________________________________________

[3 markah]

3 Baca ayat-ayat di bawah ini dengan teliti. Kenal pasti subjek dan predikat dalam ayat-ayat
tersebut. Kemudian, tulis subjek dan predikat pada ruang yang disediakan.

(i) Kampung mereka terletak di Johor.

Subjek : _________________________________________________________________

Predikat : _________________________________________________________________

(ii) Anak bongsu Encik Ahmad berjaya menjadi seorang doktor.

Subjek : _________________________________________________________________

Predikat : _________________________________________________________________

(iii) Faris membeli beberapa bentuk mata kail sebelum pergi memancing.

Subjek : _________________________________________________________________
2
Predikat : _________________________________________________________________

(iv) Pokok mangga itu berputik setelah ditanam selama lima tahun.

Subjek : _________________________________________________________________

Predikat : _________________________________________________________________

(v) Beberapa ekor rama-rama berterbangan dan hinggap pada sekuntum bunga.

Subjek : _________________________________________________________________

Predikat : _________________________________________________________________

(10 markah)

3
4 Lihat gambar bersiri di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan gambar bersiri tersebut, tulis
dua peribahasa yang sesuai.

(i) ________________________________________________________________________

(ii) ________________________________________________________________________

[4 markah]
4
BAHAGIAN B

[30 markah]

5. Baca petikan prosa tradisional di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang

berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Pada suatu hari, ketika yang empunya padi sedang sibuk ke sana dan ke mari menghalau
burung-burung yang memakan tanamannya, dengan cepat-cepat anak yatim piatu itu mengambil
segenggam padi yang dijemur. Dimasukkannya padi itu ke dalam mulutnya, lalu ia pun melompat
dan lari dengan sekencang-kencangnya menuju ke liang tempat ia mula-mula masuk ke kayangan
bersama-sama dengan tujuh orang gadis kayangan yang diikutinya beberapa hari yang lalu. Setelah
yang empunya kembali dari menghalau burung-burung itu maka didapatinya bekas tangan anak
yatim itu pada tompokan padi yang sedang dijemurnya. Ia pun segera mengerti bahawa padinya ada
yang dicuri oleh anak yatim piatu itu. Maka secepat kilat dikejarnya anak yang mencuri padinya itu.
Anak itu baru sahaja beberapa langkah menjejakkan kakinya pada pelangi yang menjadi tangga
antara bumi dengan kayangan, ketika ia disusul dan ditangkap oleh yang empunya padi tadi. Ketika
yang empunya padi mencapai anak yatim piatu itu, maka dihempaskannya pencuri tadi itu sampai
beberapa kali ke tangga pelangi. Kemudian yang empunya padi itu menggeledah seluruh badan
pencuri itu. Didapatinya padinya di dalam mulut anak yatim piatu itu. Dipaksanya anak yatim piatu
itu untuk mengembalikan padi yang dicurinya, sebutir pun tidak boleh ada yang ketinggalan. Ia sama
sekali tidak mahu memperkenankan padinya, biar sebutir pun, dicuri dan dibawa ke bumi.

(Dipetik daripada prosa tradisional “Asal


Padi”,

antologi Kuingin Berterima Kasih, Tingkatan


1,

5
Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Berdasarkan petikan prosa tradisional ini, apakah tindakan empunya padi setelah mendapati
padinya dicuri oleh anak yatim piatu itu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

[3 markah]

(ii) Nyatakan dua nilai yang terdapat dalam petikan prosa tradisional ini?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

[3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, mengapakah anak yatim piatu sanggup mencuri padi milik empunya
padi?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

[4 markah]

6. Baca pantun di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri.

PANTUN DUA KERAT (Nasihat)

Berapa jauh wujud dengan sifat,

Sejauh lutut dengan pelipat.

Sarang semut dalam gelap,

Orang selimut selalu lelap.

Hitam-hitam pucuk kawa,

Sungguh hitam dipandang lawa.


(i) Nyatakan dua nasihat yang disampaikan berdasarkan Pantun Dua Kerat (Nasihat)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

[3 markah]

(ii) Berikan dua gaya bahasa dan contoh yang sesuai berdasarkan pantun tersebut.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[3 markah]

7
(iii) Pada pendapat anda, mengapakah kita harus mengelakkan sikap malas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[4 markah]

7 Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel yang telah anda kaji di Tingkatan 1.

Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia

Berdasarkan novel yang telah anda kaji, nyatakan watak utama dan perwatakannya dalam novel

tersebut .

[10 markah]

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

BAHAGIAN C

[15 markah]

8 Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar
tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara80 hingga 100 patah perkataan.

9
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

11
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

BAHAGIAN D

[30 markah]

9. Teliti semua soalan karangan yang berkait dengan tema yang diberikan di bawah ini. Kemudian

pilih satu daripada tiga soalan tersebut dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih
daripada

180 patah perkataan.

Tema:

KEMALANGAN JALAN RAYA

(i) Kempen keselamatan jalan raya telah diadakan di sekolah anda. Anda telah menyertai
kempen tersebut.

Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai kempen tersebut.

(ii) Pertandingan syarahan sempena Minggu Keselamatan akan diadakan di sekolah anda.
Tajuk syarahan tersebut ialah “Langkah-langkah untuk Mengurangkan Kemalangan Jalan
Raya.”

Sediakan teks syarahan anda itu selengkapnya.

(iii) Anda diminta untuk menulis rencana bagi dimuatkan dalam majalah sekolah. Tajuk rencana
tersebut ialah “Kemalangan Jalan Raya”.

Tulis rencana itu selengkapnya.


12
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

13
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

14
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

15