Anda di halaman 1dari 1

Menurut kata Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi,

“Modal insan bukan setakat mempunyai ilmu


pengetahuan dalam pelbagai bidang, tetapi ia juga
mencakupi aspek peribadi serta akhlak yang tinggi
yang perlu ada pada seseorang itu.

Merujuk kepada PIPP (2006), negara kita


berhasrat menghasilkan “modal insan yang
mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan,
berkeperibadian mulia, berpengetahuan,
berkemahiran tinggi, mampu berfikir secara kritis
dan kreatif serta berkebolehan untuk berhadapan
dengan persekitan dunia global yang sering
berubah-ubah.