Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KOKURIKULUM)

TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS)

Mata pelajaran : Kokurikulum Kelas : Tahun 4,5,6

Bilangan Murid : 27 orang Masa : 2:45 – 4:45 petang

Tajuk : Simpulan dan Ikatan – Simpul Buku Sila, Tindih Kasih dan Simpul Manok Tarikh : 06 Oktober 2020

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menonton video simpulan asas daripada pelbagai sumber media.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Psikomotor : Melakukan simpulan seperti Simpul Buku Sila, Tindih Kasih dan Simpul Manok

Kognitif : Menerangkan cara-cara membuat Simpul Buku Sila, Tindih Kasih dan Simpul Manuk dengan betul.

Afektif : Kerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain.

Nilai : Kerjasama, disiplin, tolong-menolong.

Bahan Bantu Belajar : Panduan asas simpulan

1
Langkah / Fokus Aktiviti Cara Pengelolaan Catatan
Masa

 Murid berkumpul dan guru penasihat Murid dalam keadaan duduk berbaris dengan kemas dan tersusun.
menyemak kehadiran murid.

M M M M
 Murid menyanyikan Lagu Negaraku dan Nilai: Disiplin
M M M M
Lagu TKRS
M M M M

 Pemeriksaan pakaian:
G
- Lapor diri (Aktiviti di dalam bilik darjah)
BBB:
1. Guru memeriksa barisan murid dan pakaian murid.
Permulaan  Pengenalan: 2. Murid bersedia untuk menyanyikan Lagu Negaraku dan Lagu Panduan
Guru memperkenalkan tajuk yang akan diajar TKRS. Simpulan dan
pada hari tersebut iaitu mengajar cara 3. Guru menyatakan aktiviti yang akan dilakukan pada hari tersebut. Ikatan
membuat simpul buku sila, tindih kasih dan
simpul manuk.

Perkembangan 1. Jenis-jenis simpulan dalam badan 1. Murid ditayangkan dengan slaid tentang jenis-jenis simpulan.
beruniform :
2. Guru menerangkan setiap fungsi-fungsi bagi ketiga-tiga simpulan

2
Langkah 1 a. Simpul buku sila berkenaan.

b. Simpul tindih kasih 3. Murid dikehendaki untuk mencatat nota tambahan tentang isi
pembelajaran yang telah dikongsi.
c. Simpul manuk

2. Fungsi-fungsi simpulan tersebut.

a. Simpul buku sila – digunakan sebagai


alat untuk mengangkut kayu atau objek ke
tempat yang lebih tinggi.

b. Simpul tindih kasih – sebagai tali pandu


keselamatan, menarik keluar mangsa yang
penngsan.

c. Simpul manuk – digunakan untuk


mengikat mangsa di usungan (ikatan awal
dan akhir).

3
Langkah 2 1. Jenis-jenis simpulan dan cara mengikatnya. 1. Murid-murid diberikan seutas tali setiap seorang yang telah BBB :

a. Simpul Buku Sila dipotong sepanjang 50 cm.


Slaid Simpulan
2. Murid ditayangkan video simulasi simpulan oleh guru.
b. Simpul Tindih Kasih
3. Guru menayangkan slaid cara-cara membuat simpulan. Video
c. Simpul Manuk
4. Guru memantau dan membantu dengan menunjukkan simulasi
Tali 50 cm
setiap murid.
5. Guru mengajar simpul buku sila terlebih dahulu.

Simpulan Buku Sila


CARA-CARA MEMBUAT SIMPULAN BUKU SILA.
Teknik :

a. Tali kiri di atas tali kanan.

b. Lilitkan punca tali biru dalam bentuk U


dan lilitkan tali kanan sebagaimana dalam
Gambar 1.

c. Ketatkan simpulan buku sila seperti


dalam Gambar 2.

Gambar 1

4
Gambar 2

Langkah 3 Simpulan Tindih Kasih CARA-CARA MEMBUAT SIMPULAN TINDIH KASIH

Teknik :

1. Mulakan ikatan dengan membentuk satu


bulatan.

2. Kemudian, masukkan hujung tali ke


dalam bulatan tersebut.

3. Masukkan hujung tali ke bawah tali dan


masukkan ke dalam bulatan tersebut Gambar 3
seperti yang ditunjukkan di Gambar 3.

5
Simpul Manuk CARA-CARA MEMBUAT SIMPUL MANUK BBB :

Teknik : Tali 50 cm

1. Mulakan simpul pada jari.

2. Kemudian, buat satu lagi simpulan dia


atas simpulan tadi.

3. Tarik hujung tali seperti yang ditunjukkan


di Gambar 4.

Gambar 4

Kemuncak Menguji atau menunjukkan semula simulasi 1. Murid-murid diuji semula untuk membuat simulasi simpulan buku Nilai :
membuat simpul buku sila, simpulan tindih sila, simpulan tindih kasih dan simpul manuk secara berpasangan. Kerjasama,
kasih dan simpul manuk. tolong-
2. Guru secara rawak memanggil kumpulan berpasangan datang ke
menolong
hadapan untuk menunjukkan simulasi simpulan di hadapan kelas.
antara satu
sama lain.

BBB :

Tali 50 cm

Penutup 1. Rumusan tentang cara membuat simpulan 1. Guru penasihat merumuskan semula aktiviti yang dijalankan pada Nilai :
yang telah dipelajari dengan betul. hari tersebut iaitu berkaitan dengan simpulan buku sila, simpulan
Kerjasama,

6
2. Terdapat tiga jenis simpulan yang telah tindih kasih dan simpul manuk. tolong-
dipelajari iaitu : menolong
2. Guru memberikan pujian kepada ahli TKRS yang memberikan
antara satu
a. Simpul buku sila kerjasama.
sama lain.
b. Simpul tindih kasih

c. Simpul manuk

3. Memberi pujian kepada murid yang telah


melakukan yang terbaik.

Refleksi pelajar :

7
Disemak oleh pensyarah: Ulasan Pensyarah :

Tandatangan :

Nama :