Anda di halaman 1dari 5

BMMB3182

PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BAHASA
MELAYU ABAD KE-21
CECELIANA ANNOI ANAK EMBUAS
NOMIE ANAK UNTING
IMELDA ANAK JACKSON IGAT
JUANA ANAK JAMPONG
CIRI-CIRI MURID ABAD KE 21 : BERANI
MENCUBA
• Berani mencuba sesuatu perkara untuk kebaikan.
• Ramai murid berasa malu untuk bertanya atau berasa
tersinggung apabila berlakunya sesuatu kesilapan ketika
belajar di mana sifat ini harus dikikis dari peringkat awal lagi.
• Pembentukan tabiat positif ini haruslah diberi penekanan pada
awal tahun lagi agar segala masalh dapat dibendung dan
dapat dijadikan sebagai iktibar dalam menghadapi cabaran
pada masa depan.
STRATEGI DAN TEKNIK

• STRATEGI : BERPUSATKAN MURID


• TEKNIK : BERCERITA, MAIN PERANAN, MENYANYI
CONTOH AKTIVITI: BERCERITA
• Guru membacakan sebuah cerita kepada murid-
murid.
• Murid-murid menceritakan semula cerita yang
telah mereka dengar.
• Kemudian, murid-murid dibahagikan kepada
kumpulan.
• Setiap kumpulan dikehendaki memikirkan
sebuah cerita yang hendak mereka ceritakan.
• Semasa bercerita murid-murid dikehendaki
CONTOH AKTIVITI: MAIN PERANAN
• Guru memberikan satu situasi kepada murid.
• Murid-murid secara berkumpulan melakonkan
semula situasi yang telah diberikan daripada
guru. Contohnya melakonkan situasi di pasar.
• Guru haruslah memastikan semua murid
memegang watak masing-masing semasa
berlakon.

Anda mungkin juga menyukai