Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN DIT, DEBAK

95500, BETONG, SARAWAK.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

HARI ISNIN TARIKH 11/01/2022MATA BAHASA


PELAJARAN MELAYU
KELAS TAHUN 1 0720 AM HINGGA 0820 AM KEMAHIRAN MENULIS
TEMA KELUARGA PENYAYANG UNIT / KELUARGAKU SAYANG
TAJUK
STANDARD 3.1 Asas menulis
KANDUNGAN
STANDARD 3.1.1 Menulis secara mekanis;
PEMBELAJARAN (i) huruf
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN
1. menulis huruf dengan betul dan kemas.

AKTIVITI PENGAJARAN Set Induksi - Guru memberi pengenalan tajuk yang ingin diajar.
DAN PEMBELAJARAN
Pemula / Pembelajaran :
L1 Guru menyampaikan Objektif Pembelajaran kepada murid.
L3 Guru membimbing murid menulis huruf kecil dengan tulisan yang kemas secara latih
tubi.

Perkembangan / Latihan :
1. Murid menulis huruf dengan betul serta kemas.

Peneguhan / Penutup :
1. Guru merumuskan semula tentang isi pelajaran yang telah dijalankan.

ALAT BANTU MENGAJAR KAEDAH STRATEGI


Buku Teks Mengimlak Pendekatan Berpusatkan Murid

KECERDASAN Interpersonal
PELBAGAI Intrapersonal
ELEMEN MERENTAS Nilai Murni – Rajin
KURIKULUM
KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding beza
ARAS TINGGI
SISTEM BAHASA
PENILAIAN PDP Hasil Kerja
REFLEKSI
15/15 orang murid dapat memberi respons yang baik semasa PdP dijalankan. Murid
menumpukan perhatian semasa guru memberikan arahan. Kawalan kelas juga teratur.

Anda mungkin juga menyukai