RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun Masa Bidang pembelajaran Tajuk

: 1 Putra : 7:20 a.m. 7:50 a.m. : KESIHATAN FIZIKAL : Kesihatan Diri dan Reproduktif

Standard kandungan Standard pembelajaran
EMK Nilai murni

: 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1.2.1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri.

:Teknologi Maklumat dan Komunikasi : bersyukur

Langkah / aktiviti pengajaran & pembelajaran : 1. Fasa Persediaan 1.1 Guru menunjukkan slide video. Cadangan soalan: i. Apa yang anda lihat dalam video tersebut?

BBM Refleksi

: LCD, powerpoint. :

m.1 Guru menunjukkan gambar family tree 3.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. powerpoint. EMOSI DAN SOSIAL Tajuk : Kekeluargaan Standard kandungan Standard pembelajaran EMK Nilai murni : 2.3. BBM Refleksi : LCD.m. : KESIHATAN MENTAL. : . :Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Kasih Sayang Langkah / aktiviti pengajaran & pembelajaran : 2. Fasa Persediaan 2.4 Menghormati diri. 7:50 a. ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga.1 guru meminta murid menyenaraikan ahli keluarga masing-masing.Tahun Masa Bidang pembelajaran : 1 Putra : 7:20 a. Fasa Tindakan 3. : 2.

m.1 guru meminta murid mewarna benda-benda yang tajam/merbahaya.5 Memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika terjumpa alat-alat berbahaya. : KESIHATAN PERSEKITARAN Tajuk : Keselamatan : 3. 7:50 a. : . taman permainan dan tempat awam. lembaran kerja. BBM Refleksi : LCD.3. sekolah.1 Guru meminta murid menyatakan pendapat mereka sekiranya mereka bermain dengan benda tajam Cadangan Soalan -Apakah akan terjadi sekiranya kamu bermain dengan benda -benda tajam ? 5. powerpoint.Tahun Masa Bidang pembelajaran : 1 Putra : 7:20 a.m. Fasa Tindakan 3. Fasa Imiginasi 4. Standard kandungan Standard pembelajaran EMK Nilai murni :Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Kebersihan Langkah / aktiviti pengajaran & pembelajaran : 4.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. : 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful