Anda di halaman 1dari 7

Strategi-strategi peningkatan

bahasa
Strategi-Strategi Peningkatan Bahasa
Pengajaran Berstruktur
 Gunakan setting klinikal
 Gunakan aktiviti latih tubi & latihan
 Gunakan cubaan massa (massed trials)
 Patuh kepada hirarki matlamat
 Gunakan peneguhan yang ditentukan oleh
pengendali
 Hanya gerak balas yang betul diberi
peneguhan
Strategi-Strategi Peningkatan Bahasa

Pengajaran Naturalistik
 Gunakan persekitaran mengikut konteks
 Gunakan aktiviti perbualan
 Gunakan cubaan serakan (dispersed trials)
 Ikut keperluan murid
 Gunakan peneguhan berpandukan minat
murid
 Beri peneguhan kepada cubaan untuk
berkomunikasi
Strategi-Strategi Peningkatan Bahasa
Meningkatkan Interaksi Dalam Bilik Darjah
Dudley-Marling & Searle (1988)
cadangkan:

1. Susunan fizikal menggalakkan komunikasi


seperti stesen/ sudut pembelajaran.
2. Guru sediakan peluang untuk murid-murid
berinteraksi dan gunakan bahasa.
3. Guru sediakan peluang untuk murid gunakan
bahasa berbagai tujuan dan berbagai
khalayak,
4. Guru perlu repon kepada pertuturan murid
dalam cara yang dapat meningkatkan
kelangsungan perbualan.
Strategi-Strategi Peningkatan Bahasa

McCormick (1986) cadangkan 5 cara meningkatkan


komunikasi dalam Kelas:

3. Dapatkan penglibatan seramai mungkin dalam latihan


(pembantu, sukarelawan, waris, kakitangan sokongan, &
rakan sebaya.
4. Sediakan peluang latihan bahasa berdasarkan susunan
masa dan ragam/ bentuk mengikut kontek
5. Pastikan ada peluang untuk berlatih dan menggunakan
bahasa sepanjang hari persekolahan
6. Perbanyakkan bahan-bahan yang menarik dan pelbagai.
7. Gunakan peneguhan secara semulajadi dan khusus.
Strategi-Strategi Peningkatan Bahasa

Teknik-Teknik yang boleh meningkatkan komunikasi

3. Masa berkumpul
4. Masa bercerita
5. Aktiviti kumpulan berkaitan cerita
6. Pusat Pengkayaan
7. Masa sarapan
8. Aktiviti motor kasar/ luar
9. Masa penutup
Strategi-Strategi Peningkatan Bahasa

Aktiviti-Aktiviti untuk meningkatkan bahasa

1. Bahan yang menarik


2. Tidak dapat capai
3. Bahagian yang tidak mencukupi
4. Membuat pilihan
5. Bantuan
6. Sabotaj
7. Suasana bodoh