Anda di halaman 1dari 14

I

P
A
R
TE
T
I
R
E
C
R
E
B
A

APA ITU
TERAPI
BERCERITA

Suatu aktiviti yang digunakan untuk menyampaikan


peristiwa dengan perkataan, imej, suara, dan bahasa tubuh.

Cerita sering digunakan oleh setiap budaya masyarakat


sejak permulaan tamadun sebagai hiburan, pendidikan,
pengekalan budaya dan pemupukan nilai-nilai moral.
Elemen- elemen penting yang terkandung dalam cerita ialah
plot, watak dan persoalan sesuatu cerita.
Ahli teoris menganggap bercerita adalah satu cara yang
berkesan untuk membina rapo.
Suatu teknik yang paling berkesan bagi menyemai
kemahiran berkomunikasi kepada kanak-kanak.

Profail murid
Nama

Umur

: 10 tahun

Keluarga

: Ada ibu, bapa


meninggal dunia

Tahap

: Murid yang
mempunyai tahap
akademik sederhana

Masalah

:Masalah kewangan
keluarga

Profail murid
Nama

Umur

: 12 tahun

Keluarga

: Ada ibu, bapa

Tahap

: Murid yang
mempunyai tahap
akademik yang
lemah

Masalah

:Masalah tingkah
laku

Rational Emotive
PENDEKATAN
Behaviour Theory (REBT)
ACTIVATI
NG
(peristiw
Tidak
bayar yuran
a dapat
)

BELIEF SYSTEM
( sistem
kepercayaan)

Cikgu akan marah saya


Kawan kata nak tolong
dengan syarat masuk
dalam geng.

DISPUTE
( Menyangkal )

Adakah murid itu


berbincang masalah dia
dengan guru kelas atau
ibu dia.

CONSEQUANCE
(Akibat)
Ditangkap oleh guru
disiplin

EMOSI
Sedih
lega

Langkah 1 :
Bina Hubungan

Menjemput masuk
Klien hendaklah duduk dalam keadaan yang
selesa supaya mereka boleh menyatakan
sesuatu dengan nyata dan jelas.

Clients come to counseling in pain, with problems, with decisions, in crisis and in need
of support. They need to relate to or become connected to counsellors as a means of
working on their concerns. I define the counselling relationship as the quality and
strength of the human connection that counsellor and clients share
(Richard Nelson-Jones, 1997)
i.
ii.
iii.
iv.

Kaunselor memperkenalkan diri kepada klien.


Kaunselor minta klien memperkenalkan diri mereka.
Kaunselor memberitahu kepada klien bahawa perbualan disini akan dirahsiakan.
kaunselor menanya beberapa soalan yang sesuai kepada klien untuk menggalakkan
klien meluahkan perasaan dan mewujudkan rasa selamat.

Langkah 2 :
Meneroka

Meneroka masalah klien melalui


cerita.
Mencetuskan klien untuk
berkomunikasi melalui cerita.

Teknik-teknik yang
digunakan dalam terapi
bercerita

Teknik-teknik terapi bercerita:


Menggambarkan keadaan emasi dalaman bagi
setiap watak.
Mengajar penyelesaian masalah melalui cara
yang kreatif.
Menggalakkan klien bercerita atau menyambung
cerita.
Mengimbas semula keadaan insan secara
universal.
Menunjukkan sebab dan akibat perjalanan cerita.

Langkah 3 :
Membuat
keputusan

Membantu klien untuk


mengaitkan masalah beliau
dalam sesuatu cerita
Giving feedback

The information given back to the client is not new to the client. Sometimes, because of the
focus of attention on the statement or behaviour, the information may feel new. Thus, increasing
the clients self awareness.
(Haney & Leibsohn, 1999)
Kaunselor
: Dalam cerita ini, adakah keputusan yang diambil oleh Abu dan Arif itu betul atau
salah?
Klien

: Salah

Kaunselor

: Kenapa, kata salah?

Klien

: Sebab pergaduhan antara geng itu adalah perbuatan yang salah

Kaunselor

: Baikkalau macam itu Amir dan Sivapun buat kesalahan yang samakan?

Klien

: mmmya cikgu, kami telah membuat salah

Langkah 4 :
Pelaksanaan

Langkah
5:
Penamat
an

Klien telah mengakui kesalahan mereka.


Klien memberitahu idea sendiri untuk
menghilangkan perasaan rasa bersalah.
Klien memberitahu kepada kaunselor,
mereka akan berbincang masalah mereka
bersama dengan guru kelas dan ahli
keluarga mereka.

Klien minta bercerita semula isi cerita itu.


Klien dapat menyatakan nilai-nilai yang
terdapat dalam cerita itu, dan mereka berjanji
akan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan mereka.
Klien berasa lebih baik pada akhir sesi.
Kaunselor berakhir sesi tanpa apa-apa urusan
yang belum selesai.

Membantu klien untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, semasa


bercerita klien diminta menyebut idea sendiri untuk menyelesaikan
masalah.

Klien akan menerima pengajaran dengan mempelajari tentang watakwatak dalam cerita tersebut. Contohnya,

Kebaikan
terapi
bercerita

Menggalakkan klien untuk berfikir secara kritis dan kreatif khasnya


apabila kaunselor beranyakan soalan tentang moral sesuatu cerita.

Klien dapat meluahkan perasaan yang terpendam secara refleks.

Cheong, L. K. (2012). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Klien tidak
dapat
memberi
respon
semasa sesi
soal jawab

Menarik minat
klien dan
menggalakkan
klien memberi
tumpuan yang
sepenuhnya
semasa bercerita

Cabaran
yang
dihadapi
oleh
kaunselor
semasa sesi
kaunseling

Kaunselor perlu
memilih cerita yang
sesuai dengan
masalah yang
dihadapi oleh klien

Semua klien
memerlukan rawatan
yang berbeza, maka
terapi bercerita ini
hanya sesuai untuk
segelintir klien sahaja

Tafsiran cerita adalah salah satu


kaedah guru mengenalpasti masalah
kanak- kanak.

KESIMPULAN

Terapi bercerita ini merupakan


pendekatan yang paling berkesan
untuk kaunseling kanak-kanak yang
mempunyai tingkah laku bermasalah
dengan menekankan aspek nilai-nilai
murni dan moral dalam sesebuah cerita.

i
s
se
l
a
so
a
w
ja
b

RUJUKAN
Cheong, L. K. (2012). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Selangor: Oxford
Fajar Sdn. Bhd.
Keow, C. L. (2010). Bimbingan dan Kaunseling. Kuala Lumpur: Percetakan
Season Sdn.Bhd.
Haney, J. H., & Leibsohn, J. (1999). Basic counselling response : A multimedia
learning system for the helping professions. USA: Wadsworth Publishing
Company.
Nelson-Jones, R. (1997). Practical counselling and helping skills : Text and
exercises for the lifeskills counselling model. London: Redwood Books.