Anda di halaman 1dari 28

MENINGKATKAN AMALAN P & P MELALUI KAJIAN TINDAKAN

OLEH ANAS BIN SURAY

PENYELIDIKAN?
Inkuiri yg sistematik
1. Mengembangkan ilmu pengetahuan

2. Menyelesaikan Masalah

.
JENIS-JENIS PENYELIDIKAN

ASAS

GUNAAN

KAJIAN TINDAKAN

PENYELIDIKAN ASAS
Menghasilkan dapatan baru/teori Kajian terhadap teori-teori yang wujud. Kurang berorientasikan kepada

penyelesaikan masalah praktis

PENYELIDIKAN GUNAAN
Meneroka fenomena Mengenalpasti masalah Sama ada menyokong teori,

mengubahsuai, atau mengembang teori baru

KAJIAN TINDAKAN
Menyelesaikan masalah Meningkatkan keberkesanan amalan

pengajaran dan pembelajaran


Tindakan intervensi

PEMBUDAYAAN K.TINDAKAN
Kurt Lewin 1946 (USA) di Teachers College Columbia

University Stephen Corey 1953 Di UK Lawrence Stenhouse John Elliot 1976

.
Berkembang di negara-negara barat 70-

an & 80- an (UK, USA, AUS)


Malaysia 90-an kini (kurikulum KDPM & KPLI)

GURU SEBAGAI PENYELIDIK


Lawrence Stenhouse

Guru Sebagai Penyelidik


John Elliot (1976)

Inkuiri dalam Pembelajaran di Bilik Darjah

GURU SEBAGAI PENYELIDIK


Bersikap Kritikal Reflektif dan menyelidik amalan Pengajaran

Bertanggungjawab
Menilai Kendiri

Peningkatan Profesionalisme Keguruan

.
Lets

study whats happening in our school and decide how to make it a better place

-Calhoun

APAKAH KAJIAN TINDAKAN


Elliot (1982)-

satu kajian terhadap situasi sosial yang bertujuan memperbaiki kualiti dalam profesion masing-masing.

.
Ebbutt (1985)- satu kajian
1.

sistematik mengubah dan memperbaiki amalan pendidikan tindakan praktis mereka sendiri

2.

4. refleksi terhadap akibat atau kesan tiindakan tersebut.

ELEMEN KAJIAN TINDAKAN

Research generate new knowledge Participation

Action

MENGAPAKAH K. TINDAKAN PENTING?


Menyelesaikan masalah Meningkatkan keberkesanan amalan

pengajaran dan pembelajaran


Membantu guru menghadapi cabaran dan

masalah berkaitan p & p.

.
Memberi peluang guru membuat sumbangan

untuk mengukuhkan asas pengetahuan profesional mereka.


Mengeluarkan guru dari kongkongan amal

rutin
Berkongsi pengalaman

CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN

Mempunyai matlamat pedagogi.

(Bina semula teori peribadi P & P)


Berfokus kepada mengubah amalan

pengajaran atau pembelajaran

Mengubah Amalan
How can I make this better?

Would this be better if I?


Will doing this likely improve students? Why does this approach not work as it

should?

Ciri-ciri Kajian Tindakan


Mengumpul maklumat/ bukti/ data untuk

memperbaiki amalan pengajaran


proses menjana dan menguji tindakan Suatu proses refleksi

(isu, objektif, aktiviti, instrumen, klien, diri)

Pertimbangan Kajian Tindakan


Tidak menganggu tugas mengajar
Kaedah pengumpulan data tidak

membebankan dari segi masa


Maklumat yang boleh dipercayai kesahan

.
Penyelidik terlibat secara langsung dengan

masalah berkenaan dan ia boleh ditangani (bukan orang lain)


Mempertimbangkan Etika Guru/Penyelidikan

.
Commitment pertimbangan masa Collaboration setiap berperanan Concern saling mempercayai Consideration membuat refleksi Change guru yang efektif

ETIKA DALAM KAJIAN TINDAKAN


Melindungi kepentingan semua pihak Guru & murid akan merasa selesa

.ETIKA DALAM K.TINDAKAN


Boleh dirangka sendiri oleh guru

Ikutan dan perlu dihormati


Kerjasama semua pihak yang terlibat

SIAPAKAH PENYELIDIK
saya (bolehkah saya melakukannya?) kami (Kolaboratif) Bukan orang lain

Bilakah KT digunakan?
Skop kajian yang kecil

(isu, saiz responden) Peruntukan kewangan yg terhad


Kolaboratif guru

Bidang Pendidikan Bagi K.T


Pengajaran & Pembelajaran Pelaksanaan Program

Penggunaan bahan
Kawalan disiplin Pengurusan pendidikan

dll

SEKIAN TERIMA KASIH