Anda di halaman 1dari 2

KURSUS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA

PENDAHULUAN
Dunia pendidikan mengalami perkembangan sangat dinamik dalam arus globalisasi. Perkembangan ini menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiring dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum. Selaras dengan perubahan tersebut, Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam pengubalannya sehingga terhasil Kurikulum Standard Bahasa Malaysia. Pengubalan Kurikulum Standard Bahasa Malaysia berpaksikan Rukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum ini menjunjung peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan negara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah mengambil kira pendekatan pengajaran bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan.

TARIKH :

KSSR merupakan kurikulum baru yang harus dikuasai oleh pensyarah Jabatan Pengajian Melayu dan guru-guru pelatih. KSSR tahun satu mula diimplimentasi pada tahun 2011 dan kini dilaksanakan untuk tahun tiga. Bahan-bahan pengajaran/modul pengajaran masih berkurangan dalam membantu P&P. Pensyarah dan guru pelatih major Bahasa Melayu di IPGK Sultan Abdul Halim belum menerima pendedahan tentang KSSR Bahasa Malaysia Tahun Tiga.

MATLAMAT
Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahasa Malaysia digubal bagi membolehkan murid berketrampilan dalam berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan seharian. SASARAN Pensyarah Jabatan Pengajian Melayu dan guruguru pelatih program major Bahasa Melayu IPGK Sultan Abdul Halim, Sg. Petani, Kedah.

RASIONAL

Atur cara

8.00 - 8.30 pagi 8.30- 9.00 pagi

: Pendaftaran : Perasmian Tn. Hj. Ibrahim bin Bakar

Pengerusi : Tn. Hj. Ibrahim bin Bakar Setiausaha :Pn. Rodiahbt Ahmad P.SetiausahaI :CikHashimabtSulaiman P.SetiausahaII :Pn. MazurabtSulaiman Bendahari : En. Muhammad Khairi B. Mohamed Nor AhliJawatankuasa Kecil Pendaftaran
Tn. Hj Othman Bin Hussain SaudaraSitiNursollehahBintiMelawie SaudaraNorWahidaBtArshad SaudaraFatheazamNoffman AK Buntal SaudaraGelmy Dennis

9.30- 12.30 tengahhari

: TaklimatTranformasi KSSR Tahun 2 : KonsepKurikulum Modular (Kem.Mendengar&Bertutur) : KonsepKurikulum Modular (Kem.Membaca) : KonsepKurikulum Modular (Kem.Menulis) : KonsepKurikulum Modular (AspekSeniBahasa) : KonsepKurikulum Modular (AspekTatabahasa) PersiapanTempat
En.Suhemi Bin Abdul En.Mohd.Januri Bin Aiyub SaudariNazrahBinti Abdul Razak SaudariHidayatulIsmaBtSumadin SaudariFatinNajiaBtZaharrudin Saudara Tea Han Biao SaudaraZulfadhli Bin Harun Saudara Ahmad AsSauqay Bin Mohamad SaudaraEzzat Bin Mohamed Bakri SaudaraAllery Jimmy SaudariSitiNorzizwaniBtChe Aziz

CikAsnizaBtZakaria CikHashimaBtSulaiman SaudariNorhazwanieBtZulkifli SaudariNurAdilahBtHamzah SaudariSitiRohaniBtMohdRamadzan SaudariNorAmalienaBtMohdFaudzi SaudaraMuhamadHilmi Bin Adnan SaudariNorAtikahBt Ahmad

Keselamatan&Kebersihan
En Akhyat Bin Md. Hassan SaudaraAzinuddin Muhammad Bin Zainudin Saudari Loo Foong Fern SaudariNorQadariahBtIshak SaudaraLiew Chong Xian Saudari Ling Siew Li Saudara Muhammad NazrulFirdaus Bin Jelani SaudaraTarmizi Bin Hanafiah

Siaraya/Peralatan
En.Ruslan Bin Abdullah En Jaafar B Mat Akhir SaudaraZuhairiAkmal Bin Zailan Mohd.Nurfikri Bin Maseri

12.30-2.00 petang 2.00 4.30 petang

: Rehat : BengkelPenyediaan Rancangan P & P :Pembentangandan PemurniaanRancangan P&P

Jemputan
Pn. HjhRodiahBt Ahmad EncikSuhemi B Abdul

PenyediaanBahanKursus
PnMazuraBintiSulaiman CikHashimaBtSulaiman SaudaraSaifulHisyam Bin Mamat SaudariFatin Nabila BintiMohdAliza SaudariSitiNorAmarlinaBtCheAriffin

Dokumentasi / Fotografi
TnHjMohd Noor Bin Ahmad PnYm. TengkuNorziimahBtTengkuEmbong En.Nickong A/L Densed

4.30 5.00 petang

: MajlisPenutupdan PenyampaianSijil

Cenderamata / Sijil
PnArfahBtAhamad TnHjMohd Noor B Ahmad SaudariFaraAfizaBtAzman Saudara Muhammad Hafeez Bin Ismail SaudariNathasya Azalea BtMior Aziz Saudara Mohammad SyuhailAzmin Bin Omar Saudara Wan Al-Azim Bin Wazman

Brosur
En Abdul Rahim Bin Othman Saudari Noor AzizatulAkmarBtRazali Saudari SitiHajarBintiYaacub

5.00 petang

: Bersurai

Pengacaraan
En.Azizi bin AbdRahman

JAWATANKUASA KURSUS KSSR 2013 Makanan


PnHjhRodiahBinti Ahmad