Anda di halaman 1dari 5

BMM 3117

Rancangan Pelajaran Harian (KSSR)

Mata Pelajaran Kelas Bilangan murid Masa Tema Tajuk Fokus Utama

: Bahasa Melayu : Tahun 1 Bestari : 25 orang : 8.40 9.40 pagi : Bersih dan Sihat : Makanan Berzat

Standard Kandungan

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Pembelajaran

2.3.1

Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Fokus Sampingan

Standard Kandungan

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

Standard Pembelajaran

1.3.1

Mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.

Objektif

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca kuat lima ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. Memadankan ayat dengan gambar yang sesuai. 3. Menjawab soalan berkaitan pemakanan dan khasiatnya secara lisan.
10

BMM 3117

Pengisian Kurikulum

1. Ilmu

: Dunia Sains dan Teknologi (makanan dan Khasiatnya , Dunia Muzik

2. Nilai 3. KBT Sistem Bahasa Media Tatabahasa

: Menjaga kesihatan : Menghubungkait : Kata adjektif, kosa kata

Benda maujud( epal, lobak merah, telur, susu,roti), kad perkataan, kad ayat, kad gambar, ICT

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Langkah Aktiviti Pengisian Kurikulum 1. Guru menunjukkan beberapa Set Induksi (5 minit) jenis makanan kepada muridmurid iaitu epal, lobak merah, roti, telur dan susu . Media: Benda maujud Catatan

2. Guru meminta murid menyebut nama-nama benda yang ditunjukkan satu persatu.

3. Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran hari ini iaitu Makanan Berzat.

1. Bersoaljawab dengan murid Langkah 1 (5 minit) tentang makanan kegemaran mereka. KBT: Membuat hubungkait
11

BMM 3117

2. Guru menerangkan tentang makanan dan khasiatnya.

Nilai: 3. Guru menunjukkan kad gambar dan kad perkataan yang menunjukkan hubungkait makanan dan khasiatnya. Contohnya: Ikan untuk tumbesaran, roti untuk tenaga dan susu untuk mengekalkan kesihatan. Menjaga kesihatan

4. Guru menyebut perkataan nama makanan dan khasiatnya.

5. Murid mengikut guru menyebut perkataan dengan jelas.

1. Guru meletakkan kad Langkah 2 (10 minit) 2. Murid diminta memadankan makanan dan khasiatnya. Contohnya: ikan roti susu telur lobak merah tumbesaran tenaga kesihatan tumbesaran kesihatan Ilmu: Sains perkataan di papan putih.

12

BMM 3117

3. Murid membaca padanan yang telah mereka buat di papan putih.

1. Guru mengedarkan kad bacaan Langkah 3 (20 minit) 2. Guru membimbing murid membaca dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. kepada setiap murid.

3. Murid mengikut bacaan guru secara berkumpulan.

Langkah 4 (10 minit)

1. Guru meminta murid menggariskan kata adjektif yang terdapat dalam ayat-ayat tunggal yang telah dibaca tadi. Sistem Bahasa: Kata Adjektif 2. Guru meminta murid menggariskan dan mewarnakan kata adjektif yang terdapat dalam petikan menggunakan kaedah garisan dan warna dalam MS word. Kemahiran ICT

3. Guru meminta murid membina ayat menggunakan kata adjektif Lembaran


13

BMM 3117

yang telah digaris.

kerja 1

4. Guru meminta beberapa orang murid untuk membaca ayat yang telah dibina oleh mereka.

Pentaksiran Langkah 5 (7 minit) Guru meminta beberapa murid mengetuai bacaan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Lembaran kerja 2

Pengayaan Membaca ayat dan menjawab soalan teka teki nama buahbuahan.

Pemulihan Membaca ayat mudah yang mempunyai suka kata berwarna pada skrin laptop. laptop

Penutup (3 minit)

Menyanyikan lagu yang bertajuk Makanan Berzat

Lirik lagu Ditampal pada papan putih

14