Anda di halaman 1dari 4

AQIDAH BAND PENYATAA N STANDARD 1 Tahu B1 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan

dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTO B1D6 R Mengetahui maksud beriman kepada kitab EVIDEN B1D6E1 Menyatakan maksud beriman kepada kitab AKTIVITI PENTAKSIR AN CONTOH ITEM Latihan bertulis E1 Nyatakan maksud beriman kepada kitab

BAND PENYATAA N STANDARD

2 Tahu dan Faham B2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTO B2D6 R Boleh memahami cara-cara kitab suci diturunkan EVIDEN B2D6E1 Menyatakan cara-cara kitab suci diturunkan AKTIVITI Latihan bertulis PENTAKSIR AN CONTOH E1 ITEM Nyatakan cara-cara kitab suci diturunkan

BAND PENYATAA N STANDAR D

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan hadis pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B3D6 Boleh memahami dan menghayati isi kandungan kitab suci B3D6E1 Menyenaraikan isi kandungan kitab suci Latihan bertulis E1 Terangkan isi kandungan yang terkandung dalam kitab suci Al Quran

DESKRIPT OR EVIDEN
AKTIVITI PENTAKSIR AN

CONTOH ITEM

BAND PENYATAA N STANDARD

4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab B4 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayatayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTO B4D5 R Boleh memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Al Quran dalam kehidupan harian EVIDEN B4D5E1 Menyatakan dan menghayati serta mengamalkan ajaran Al Quran dalam kehidupan harian AKTIVITI Soal jawab lisan PENTAKSIR AN CONTOH E1 ITEM Nyatakan kelebihan orang yang sentiasa membaca Al Quran