Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN 1

NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK :SAIDINA UMAR AL-KHATTAB BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B1D11T1 Mengetahui keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

B1D11E1T1 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: Sayidina Umar bin al-Khattab
Nama : Umar Bin Al-Khattab Keturunan :_________________________ Tarikh Lahir :________________________ Tempat Lahir: Mekah Al-Mukarramah Jawatan :__________________________ Gelaran :__________________________

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

LAMPIRAN 2 NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK :SAIDINA UMAR AL-KHATTAB BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B2D14T1 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B2D14E1T1 Menyatakan keistimewaan sifat peribadi tokoh-tokoh Islam: Sayidina Umar bin al-Khattab
Lengkapkan gambarajah di bawah :

SIFAT PERIBADI SAIDINA UMAR BIN AL-KHATTAB

Berwaspada terhadap musuh

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

LAMPIRAN 3 NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK :SAIDINA UMAR AL-KHATTAB BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B2D14T1 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B2D14E2T1 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam. Sayidina Umar bin al-Khattab
Jelaskan dua sumbangan tokoh dalam bidang-bidang berikut :

Pentadbiran

Dakwah

Pembangunan Negara

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

LAMPIRAN 4 NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK :SAIDINA UMAR AL-KHATTAB BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B3D13T1 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B3D13E1T1 Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam Sayidina Umar bin al-Khattab

Berdasarkan gambar di atas, sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda mencontohi sifat peribadi Saidina Umar Al-Khattab

JAWAPAN :

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh: