Anda di halaman 1dari 1

Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka, 1995)

Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan

Maksud etika

Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford,1994).Tanggungjaw b dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion thdp masyarakat

Etika Profesional- garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan memberi penekanan terhadap aspek peraturan dan peradaban, peranan nilai, serta tingkah laku profesion masyarakat.

Etika Perguruan Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.