Anda di halaman 1dari 6

KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI GURU SAINS DAN MATEMATIK NEGERI PERAK TAHUN 2012 KUMPULAN 4

daripada
PUAN HASNIZA BT ABDUL HAMID (SK KUALA KURAU BARU) CIK ANIGALA BOY KALIAMAH (SJKT SAINT MARYS) ENCIK SANTHURU PILLAY SUBRAMANIAM (SJKT LADANG GULA)

Bidang: Menyiasat Teknologi

Tajuk: Had Keupayaan Manusia (Pengelihatan)

Standard Kandungan: 1.1 Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan harian

Standard Pembelajaran: Mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat : 1. Murid dapat menyenaraikan dan menyatakan sekurang-kurangnya tiga fungsi alat untuk mengatasi had keupayaan penglihatan.

Masa: 60 minit (2 waktu)

FASA 1. Persediaan Pemerhatian Indikator Amalan 1.1.2 Menumpukan pemerhatian kepada objek, perkataan, ayat, atau teks Analisis 1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul

CADANGAN AKTIVITI 1. Murid diminta berdiri jauh dalam jarak 5. meter dari papan putih 2. Guru meletakkan carta huruf yang berlainan saiz. 3. Murid diminta memerhati dan menyebut hurufhuruf tersebut.

CADANGAN KOMUNIKASI 1) Bolehkah kamu dapat melihat huruf dengan jelas? 2) Apa yang akan berlaku jika kamu diminta melihat huruf ini pada jarak yang lebih jauh?

4. Guru menayangkan slaid pelbagai objek yang digunakan untuk melihat dengan jelas. *SLIDE 1

3) Berdasarkan gambargambar ini, senaraikan alatan yang digunakan untuk melihat dengan jelas?

5. Murid diminta menyenaraikan alat yang sesuai untuk melihat objek dengan jelas.

2. Imaginasi Penjanaan Idea Indikator Amalan 2.1.1 Menghasilkan ideaidea baharu yang banyak (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik)

1. Guru memberi situasi kepada setiap kumpulan. Situasi:Anda berpeluang melawat taman rama-rama di Cameron Highland. Apakah alat yang sesuai untuk melihat rama-rama dengan jelas? 2. Murid membentangkan alat mereka yang sesuai untuk melihat ramarama dengan jelas.

1) Namakan alat yang sesuai untuk melihat rama-rama dengan jelas.

Sintesis Idea Indikator Amalan 2.2.3 Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan

3. Perkembangan Penambahbaikan Indikator Amalan 5.1.3 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea Indikator Amalan Menilai 3.2.4 Membuat pilihan Berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka.

1. Dalam kumpulan, murid diminta menyatakan fungsi setiap alat yang dipilih. 2. Guru menayangkan video yang menunjukkan fungsi setiap alat. (mikroskop, kanta pembesar, binokular, teleskop)

1) Apakah fungsi iiiiiiivMikroskop Kanta pembesar Binokular Teleskop

*KLIP VIDEO 1 *KLIP VIDEO 2 *KLIP VIDEO 3

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Indikator Amalan 4.1.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus.

1. Murid membuat keputusan dengan memilih binokular sebagai alat yang paling sesuai.

1. Berikan alasan anda? 2. Mengapakah kamu tidak memilih kanta pembesar untuk menyelesaikan masalah ini?

Pentaksiran

Refleksi Bekerjasama, Pemikiran rasional, berkeyakinan dan berdikari

Nilai dan Sikap