Anda di halaman 1dari 36

Pembentang: LEE NYIT CHEW LOO SYEN FUNG

Konsep tamadun menurut Islam Barat Melayu

Asas bagi suatu tamadun ialah agama dan kepercayaan. Ini disebabkan peningkatan unsur-unsur spiritual akan membangkitkan kekuatan fizikal. Muhammad Rasyid Redha

Tamadun merupakan segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sesuatu masyarakat merangkumi aspek sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan berteraskan syariat selain disulami nilai-nilai murni dalam Islam. Sayyid Qutb

Tamadun merupakan sebuah peraturan masyarakat yang dapat mendorong serta membantu meningkatkan produktiviti masyarakat itu sendiri. Will Durant

Tamadun merupakan capaian tertinggi pemikiran ahli sesuatu masyarakat dalam aspek budaya, sosial, agama dan moral, serta kesenian. Wan Hashim Wan Teh

Umran
Ada 4 istilah yang digunakan

Hadarah

Madaniah

Tamadun

kawasan tanah tempat tinggal yang tetap,berkembang subur dan maju dan menjadi bandar

satu daerah, kota, bandar,kampung atau tanah yang diusahakan

Masyarakat yang jelas kelihatan dalam pembangunan, perancangan dan penyusunan bandar serta penyediaan kemudahan infrustruktur.

Kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku

Civilization bermaksud tiap-tiap perubahan adalah jelas pertumbuhannya di bandar-bandar besar dan ciri-ciri asas peradaban manusia lebih mudah ditemui di bandar-bandar

Sebuah kehidupan kota yang telah menghasilkan suatu tingkat pencapaian yang tinggi dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada dari segi kebendaan mahu pun kerohanian.

Kamus Dewan(Tamadun)
keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik), negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, budaya atau cara hidup

meletakkan unsur agama yang berpaksikan akidah, syariah dan akhlak sebagai dasar dalam pembinaan & perkembangan tamadu

Lebih menonjolkan aspek pencapaian kebendaan atau material sebagai ukuran bagi menentukan sesebuah masyarakat itu bertamadun atau sebaliknya

7.Wujudnya

petempatan, ruang
1.Terdapatnya sistem Kepercayaan & lingkup geografi

6.Jangka hayat yang panjang dan peningkatan kualiti hidup 5.Kemajuan dalam ilmu pengetahuan & daya cipta dalam teknologi

amalan beragama

2.Wujudnya sistem pemerintahan & organisasi sosial yang teratur

Ciri-ciri Asas Tamadun


3.Perkembangan perbandaran dan sistem ekonomi

4.Bahasa, seni dan kesusasteraan

1. Wujudnya Petempatan & Ruang Lingkup Geografi


Ciri paling asas tentukan tamadun sesebuah masyarakat Tamadun mula:
Petempatan kecil Negeri Negara

Bandar / pekan maju

Wilayah

Contoh-contoh
Tamadun Rom ( meliputi Rom Timur & Rom Barat ) Tamadun Islam ( Mekah Madinah )
Tamadun Melayu ( Melaka)

2. Jangka Hayat yang Panjang & Peningkatan Kualiti Hidup


Bina tamadun merupakan satu proses yang masa

panjang
Perubahan penting dalam pembinaan tamadun

Perubahan ini dapat menjejaskan jangka hayat hidup

Perubahan kebendaan

Perubahan bukan kebendaan

Kenapa perubahan berlaku????


Pertambahan penduduk, penemuan

baru, perselisihan dalam masyarakat,


pemberontakan revolusi dalam masyarakat

Lingkungan alam sekitar, peperangan, pengaruh budaya masyarakat lain, perpindahan agama

Contoh-contoh
Jepun Regim Tokogawa (268 thn) China -terdapat beberapa dinasti yang berjaya kekalkan pemerintahan beberapa abad Dinasti Tang (300 thn)

3. Sistem Kepercayaan & Amalan Beragama


Agama penting dalam pembinaan tamadun

Apakah peranan agama ????


Sebelum beragama
beragama

manusia hidup tanpa


animisme

kepercayaan

Kemudian lahir agama

lebih jelas tentang

pentingnya beragama dalam tamadun

Contoh-contoh
Tamadun India -Dewa Langit ( Dyaus ) -Dewa Matahari ( Surya ) -Dewa Bumi ( Prithvi )
Tamadun China -Buddha -Konfucianisme -Taois Tamadun Islam -Ajaran Islam

4. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi


Kemajuan ilmu pengetahuan & teknologi
Dua pencapian yang penting dalam menentukan perubahan kehidupan manusia
Tahap kemajuan tamadun juga dikenalpasti berdasarkan dua perkara ini

Banyak tamadun awal berkembang pesat kerana kemajuan ilmu pengetahuan & teknologi
Contoh-contoh Mesir piramid China dakwat & kertas

Islam ilmu pengetahuan pelbagai bidang

5. Sistem Pemerintahan & Organisasi Sosial


Penting terutama yang tersusun

Berperanan melengkapkan proses mengurus negara & masyarakat supaya lebih sempurna

Terdapat pelbagai sistem pemerintahan & organisasi sosial dalam sesebuah tamadun

Contoh-contoh
Demokrasi : Tamadun awal Greek & Yunani dicetuskan oleh Socrates, Plato & Aristotle Sistem pentadbiran pusat & wilayah : Tamadun China yang menyokong pemerintahan beraja Sistem pengagihan kuasa : Tamadun Islam Tamadun Melayu

6. Sistem ekonomi & perbandaran


Saling bersangkutan dalam mempengaruhi perkembangan tamadun Ibn Khaldun sangat mementingkan bandar dalam perkembangan tamadun

Konsepumran

bandar

Bandar berkembang hasil perubahan ekonomi sesuatu masyrakat ekonomi berasaskan perindustran, pertanian, perdagangan (kaitkan dengan petempatan & ruang geografi)

Bukan bandar masyarakat berpindah randah ekonomi sara diri tiada petempatan kekal - sukar bangunkan bandar kemajuan sukar dicapai

7 .Bahasa, Seni dan Kesusasteraan


Penting dalam tamadun Sebagai identiti sesuatu bangsa & masyarakat kepada dunia luar -penting untuk rekod & gambarkan
Sistem tulisan

tahap intelektualisme masyarakat berkenaan

- Cth : Masyarakat Sumeria cuneiform bukti Tamadun Sumeria pernah wujud dahulu

Bahasa

-Alat mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan sastera

-Tanpa bahasa & tulisan ilmu pengetahuan tidak dapat disebarkan -Luas penggunaan sesuatu bahasa mendapatkan lingkungan pengaruhnya semakin kuat Cth: bahasa Inggeris Seni dan sastera -Gambarkan tahap intelektualisme
sesebuah masyarakat

1.
Suatu bangsa dapat mempelajari adat, budaya, pemikiran dan norma.
Mewariskannya

Pembaikan, pemeliharaan dan pemuliharaan.

Memiliki asas pembinaan tamadun yang lebih mantap.

2.
Menanam sikap cinta akan ketamadunan dan tanah air
- Menghargai kemerdekaan tanah air - Usaha membina sebuah tamadun bukanlah senang

3.

Berasa syukur atas setiap hasil yang dinikmati sekarang


- Hasil daripada generasi silam - Ilmu membekalkan inspirasi dan aspirasi kepada generasi baru bagi mengekalkan ketamadunan

4.
Mempelajari sains dan teknologi yang diguna pakai pada masa dahulu dan diubahsuai untuk keperluan masa kini.

5.

Mencontohi kewibawaan pemimpin yang mampu memartabat, mempertahan, dan membangunkan tamadunnya. Contoh: Rasulullah s.a.w & (Tamadun Islam) Khalifah al-Rasyidin Dinasti Ming ( Tamadun China)

Sumber Rujukan:
1. Esa Khalid, Mohd. Azhar Abd. Hamid. (2004). Tamadun Melayu, India, China dan Jepun. Johor Darul Ta'zim: Universiti Teknologi Malaysia Skudai. 2. http://sejarahstpm.blogspot.com/2009/07/tamadun-dunia-tema1-ciri-ciri-tamadun.html 3. http://www.scribd.com/doc/10905930/Ciri-Ciri-Tamadun 4. http://ms.wikipedia.org/wiki/Tamadun 5. http://www.scribd.com/doc/4426793/KULIAH-3-TAMADUN-INDIA 6. http://www.scribd.com/doc/25312157/pengenalan-tamadundunia 7. http://www.authorstream.com/Presentation/Miqy-168688tamaddun-islam-spiritual-inspirational-ppt-powerpoint/ 8. http://history-world.org/cuneiform_writing.htm 9. http://drsuhaila.com/2010/05/ibnu-khaldun-bapa-ilmu-sejarahsosiologi