Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO

Nama Pelajar:_____________________ No K.P:________________________


Kursus_________________________
Pengkhususan/Major/Elektif:________________________
Sekolah:____________________
Mata Pelajaran:____________________Tajuk:_____________________
Tahun:_____________________Tarikh:________________________
Petunjuk Tahap
(Silat bulatkan angka yang berkenaan)
Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 3: Pencapaian sederhana masih perlu peningkatan
Tahap 4: Baik dalam banyak aspek
Tahap 5:Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek.

Tahap
1
2
3
4
5

Peratus 10%

Peratus 20%

Peratus 30%

Peratus 40%

0-3.9
4.0-4.9
5.0-6.4
6..5-7.9
8.0-10.0

0-7.9
8.0-9.9
10.0-12.9
13.0-15.9
16.0-20.0

0-11.9
12.0-14.99
15.0-19.4
19.5-23.9
24.0-30.0

0-15.9
16.0-19.9
20.0-25.9
26.0-31.9
32.0-40.0

Komponen
(A)
PERANCANGAN
(30 markah)

Aspek
a. Hasil

Tahap
12345

pembelajaran
b. Isi pelajaran
c. Strategi
pengajaran
d. Penerapan nilai
e. Unsur KB

(B)

a. Permulaan

PELAKSANAAN

b. Perkembangan

(40 markah)

12345

pengajaran
c. Kemuncak
pengajaran
d. Penutup
e. Pencapaian hasil
pengajaran

(C)

a. Catatan refleksi

12345

(D)

a. Penampilan diri

12345

SIKAP DAN

b. Keperihatian

SAHSIAH

c. Pekerti

(20 markah)

d. Sifat profesional

AMALAN
REFLEKSI
(10 markah)

Jumlah Markah:

Ulasan keseluruhan:

Ulasan