Anda di halaman 1dari 1

.

"

: l:

liR.ET
keienjar ludah: Bintik-bintik zimogen (merah) dapat seperti pada pankreas (him. 7, 5.2.); bintik-bintik zimogen akan menjadi ludah yang cair (encer). Karena banyaknya, bintik-bintik zimogen menyebabkan sel-sel keleqiar kelihatan gelap. Keleqiar ludah glandula sublingualis juga mempunyai sel-sel kelenjar yang sitoplasmanya penuh dengan tetesan-tetesan lendir (larut dengan H-E), gambarannya seperti spongiosit, terlihat terang. Lubangrrya: vacuole mucigen.
Pada

DENGAN MIKROSKOP ELEKTRON.

,,

---.--

Sekret yang sedang dikeluarkan Membran


se1

Vakuol sekret
)'ang sudah
En doplasmik

retikulum kasar

terbentuk , -r1 sekret

,
,

-.

sedang)

lri;-)

Attached ribosom Endoplasmik

'-

:=:.:lk /'

retikulum halus

Poliribosom

Mitofla Krista Matriks

Ribosom
bebas

(free

ribosom)

I
-P