Anda di halaman 1dari 2

PENYAKIT LUPA Antara penyebabnya adalah: - Makan kepala ikan - Organ dalaman binatang seperti hati Limpa! "ant#ng!

per#t dan yang se#mpamanya melainkan atas nasihat d$kt$r #nt#k keperl#an kesihatan - Makan makanan yang ter%emar $leh sem#t kerana sem#t diper%ayai mengand#ngi se"enis kimia yang menyebabkan daya ingatan men"adi lemah - &angan makan berlebihan 'makan semasa lapar berhenti sebel#m kenyang( - &angan min#m air antara s#apan makan Maks#dnya! "angan min#m sebel#m anda selesai makan )elain daripada it#! elakkan s#kan yang b$leh menyebabkan gegaran yang k#at kepada kepala seperti tin"#! g#sti dan sebagainya Pergad#han * berkelahi sesama sendiri dengan mem#k#l kepala "#ga b$leh menyebabkan penyakit l#pa +egaran di kepala yang k#at dan terlal# kerap akan mengakibatkan kadar se"enis bahan kimia yang dipanggil ,d$pamin, akan berk#rangan di dalam sel-sel $tak Lal# mengakibatkan daya ingatan yang lemah dan $t$t-$t$t yang k#rang bermaya -ahsia Meng#atkan .aya Ingatan Unt#k meng#atkan daya ingatan! dengan rahmat dan sayang Allah )/T! kita dik#rniakan makanan yang baik dan dapat meng#atkan sistem sara0 kita .iantara "enis makanan yang b$leh meningkatkan 0#ngsi ingatan adalah:- 1#ah angg#r hitam - Mad# lebah - 2alia - 1#ah badam - )#s# - Air 3am 3am - Kismis - &#s kar$t 4 mad# - Epal - K#rma - Ikan t#na - Tempe - Air s$ya It# hanyalah sebahagaian daripada makanan yang b$leh meningkatkan daya ingatan man#sia )elain daripada it#! $ksigen "#ga amat penting #nt#k merangsang $tak s#paya sentiasa %ergas dan %erdas )at# teknik menga5al perna0asan yang amat baik diamalkan adalah dengan menarik na0as sebanyak 6 kiraan! kem#dian tahan na0as sebanyak 78 kiraan Ulang selal# ter#tama se5akt# keletihan

Keterang-keterangan di atas hanyalah sebahagian ke%il drpd %ara-%ara meningkatkan ke#payaan ingatan*$tak Yang paling penting ialah ingat Allah )/T selal# .aya ingatan akan bertambah k#k#h sekiranya tidak sesaat p#n kita l#pa kepada-NYA Amalan berp#asa s#nat "#ga baik kerana p#asa "#ga b$leh mena"amkan minda .isamping it# latihkan diri ber3ikir seperti berik#t:7( Ya -ahman 'Maha Pem#rah( 799: selepas s$lat 0ardh# ;( Ya 2akim 'Maha 1i"aksana( <99: setiap hari Insyallah "ika selal# mengamalkannya! daya ingatan semakan k#k#h dan m#dah menerima ilm# dan mengingatinya