Anda di halaman 1dari 21

Bahasa Melayu Konteksual

KUMPULAN 7 2PPISMP PEMULIHAN BAHASA MELAYU

Nama Ahli Kumpulan :


ABDUL QAHHAR B MOHD RADZI MOHD KHAIRULADLI B ABU BAKAR NOR HAYANI BT MALIKI HARIS SITI NUR AMALINA BT MOHAMED NOR NURUL EEZZAH BT AWANG

Pola keselerasan Vokal :

KKV KKVK VKK KVKK

Definisi :

Pola keselarasan vokal bermaksud keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal membentuk dua suku kata pada dasar Pasangan huruf vokal pada suku kata pra akhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup .

Prinsip keselarasan vokal ini berdasarkan syarat-syarat yang berikut : (a) Keselarasan berlaku antara dua huruf vokal yang terdapat pada kata dasar . (b) Kata dasar berakhir dengan suku kata tertutup sahaja .

(c) Jika kata dasar mengandungi suku kata lebih dari dua ,keselarasan huruf vokal yang terlibat hanyalah pada dua suku kata yang terakhir . Berdasarkan maklumat di perenggan di atas, sistem keselarasan huruf vokal memberikan erti, antara lain, seperti yang di berikut :

i.Huruf vokal e taling atau o di kata ekasuku tidak berubah apabila kata tersebut diimbuhi awalan yang mengandungi huruf vokal e pepet. Contohnya: bom: mengebom bukan mengebum syor: mengesyorkan bukan mengesyurkan

ii.Huruf vokal e taling atau o di manamana suku kata terbuka tidak berubah sekiranya digunakan huruf vokal a, e pepet, i atau u di suku kata sebelumnya. Contohnya: belerang anggota daerah gelora

iii.Huruf vokal a di suku kata akhir tidak mengubah atau mempengaruhi huruf vokal e taling atau o di suku kata sebelumnya. Contohnya:
e-a beta meja Reka sewa cetak dewan Dendang semak gelanggnag selempang selendang terendak

o-a

goda kota
ronda

borang hormat
johan

berontak gelombang
kerongsang

iv.Huruf vokal e taling dan o yang membentuk pasangan keselarasan e-e, e-o, o-e dan o-o tidak berubah kerana tidak dapat dipengaruhi oleh huruf vokal a, e pepet, i, atau u di suku kata sebelumnya. Contohnya:

e-e: e-o o-e: o-o:

cerewet, kelengkeng, tempeleng kerekot, pelecok, selekoh celoreng, kerobek, temponek ceroboh, kelompok, pelopor

Pola Keselarasan

Dalam sistem ejaan Rumi sekarang, terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal yang utama (primer) seperti yang berikut:

Bil. 1 2 3 4 a a a

Suku Kata Praakhir -a -i -u -a

Suku Kata Akhir Tertutup

Contoh Perkataan Asah,balak, halaman Alih, balik, sumbangsih Asuh, datuk, lembayung Emas,kelam, tembeling

e pepet

5 6
7 8 9

e pepet e pepet
e taling e taling e taling

-i -u
-a - e taling -o

Lebih,betik,sembelih telur,tempuh,temengg u
Elak, dewan, belerang. Leceh,selekeh Esok,telor, selekoh

10

-a

Ingat, kilang,selinap

Bil.

Suku kata Praakhir

Suku Kata Akhir Tertutup

Contoh Perkataan

11
12 13 14 15 16 17 18

i
i o o o u u u

-i
-u -a -e taling -o -a -i -u

Intip,sisih,belimbing
Riuh,tidur,tembeliung Otak,borang,selekoh Oleh,boleh ,celoteh Obor,borong,kelompok Ubat,tumpang,ketupat Usik,kuih,gerusih Untuk,tunduk,tengkujuh

SISTEM KELARASAN HURUF VOKAL


a

i. Garisan segi tiga yang berhubungan menunjukkan vokal-vokal yang boleh dipasangkan antara satu sama lain, maka terbentuklah pola:
a-i i-u u-a a-u u-i i-a e-o o-e

ii. Huruf yang berada di dalam bulatan dan separuh bulatan menunjukkan bahawa setiap vokal tersebut boleh dipasangkan dengan vokal itu sendiri, maka terbentuklah pola:
a-a i-i u-u e-e o-o

Iii- Huruf yang berada dalam separuh bulatan menunjukkan vokal e taling dan o berada bertentangan dan masing-masing memepunyai anak panah yang menghala ke atas, maka terbentuklah pola:
e-a o-a

iv. Huruf vokal e pepet yang berada dalam segi empat mempunyai tiga anak panah yang menghala ke huruf a, i dan u, maka terbentukalah pola:
-i

-u
-a

Daripada 18 pola itu, ada lapan pola yang merupakan pola yang berubah daripada sistem sistem ejaan lama. Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal i atau u pada suku kata akhir tertutup sekiranya suka kata praakhir menggunakan huruf vokal a, e pepet, i atau u seperti yang berikut:

BIL

EJAAN LAMA POLA CONTOH

EJAAN BAHARU POLA CONTOH

1
2 3 4 5 6 7 8

a - e taling
a-o e pepet e taling e pepet- o i - e taling io u e taling u-o

aleh
batok lebeh tempoh pileh tidor usek untong

a-i
a -u e-i e-u ii iu u-i u-u

alih
batuk lebih lempuh pilih tidur usik untung

Perkatan yang terlibat biasanya mengandungi huruf konsonan yang berakhir dengan h, k, ng dan r. Bagi pola yang tidak berubah daripada sistem ejaan lama, maka digunakan huruf vokal e taling atau o pada suku akhir tertutup jika suku kata praakhir menggunakan huruf vokal e taling atau o juga. Contohnya: BIL POLA CONTOH PERKATAAN
1 2 3 4 e taling - e taling e taling o o - e taling oo leceh, gelek, Tempoh, belok, selekoh Oleh, boleh, ponteng, celoteh Pokok, boron, kelompok, seloroh