Anda di halaman 1dari 1

BORANG TRANSIT INDIVIDU TAHUN 3

PBS BAHASA ARAB SK SRI LAYANG

NAMA MURID KELAS TAHUN BAND 1 Tahu

: SITI NUR AKMA BINTI ABU HASSAN ASAHARI : 3 CERDAS : 2013 PENYATAAN STANDARD B1 Mengetahui Asas mendengar,bertutur,membaca &menulis. DESKRIPTOR B1 DL1 B1 DL2 B1 DB1 B1 DT1 EVIDENS B1 DL1 E1 B1 DL2 E1 B1 DB1 E1 B1 DT1 E1 B1 DT1 E2 (/),(0) CATATAN

2 Tahu dan Faham

B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar,disebut, dibaca dan ditulis.

B2 DL1

B2 DL1 E1 B2 DL1 E2 B2 DL1 E3 B2 DL1 E4 B2 DL1 E5

B2 DB1 B2 DT1 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat B3 Mengetahui, memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar,disebut, dibaca dan ditulis. B3 DL1

B2 DB1 E1 B2 DT1 E1 B3 DL1 E1 B3 DL1 E2 B3 DL1 E3

B3 DL2

B3 DL2 E1 B3 DL2 E2

B3 DB1

B3 DB1 E1 B3 DB1 E2

B3 DB2

B3 DB2 E1 B3 DB2 E2

B3 DT1 B3 DT2

B3 DT1 E1 B3 DT2 E1 B3 DT2 E2

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Berada b 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Berada b Terpuji. Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Berada b Mithali.

B4 Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar,disebut, dibaca dan ditulis.

B4 DL1 B4 DB1

B4 DL1 E1 B4 DB1 E1 B4 DB1 E2

B4 DT1

B4 DT1 E1 B4 DT1 E2

B5 Mengetahui, Memahami dan member respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar,disebut, Dibaca dan ditulis.

B5 DL1 B5 DB1 B5 DT1

B5 DT2 B Mengetahui, Memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar,disebut, Dibaca dan ditulis. B DL1 B DB1 B DT1

B5 DL1 E1 B5 DL1 E2 B5 DB1 E1 B5 DB1 E2 B5 DT1 E1 B5 DT1 E2 B5 DT1 E3 B5 DT2 E1 B B B B DL1 E1 DB1 E1 DB1 E2 DT1 E1

B DT1 E2 B DT1 E3

Menguasai ( !Tidak menguasai("!