Anda di halaman 1dari 1

1.

KAEDAH PENTAKSIRAN
Portfolio
Ujian ( lisan/bertulis/amali-item)
Pemerhatian(senarai semak/
rekod anekdot/jurnal)
Soal selidik( temubual)
Hasil kerja
Analisis dokumen

2. ANALISIS
Item
Data( Nombor/ skala)
- Deskriptif ; peratus, jumlah,
purata, mod, median ( utk melihat
jum sesuatu data)
-Inferensi